Сучасні аспекти транскордонної співпраці на прикладі функціонування Єврорегіону «Верхній Прут»

  • O. O. Hrushko Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Ключові слова: єврорегіон, транскордонне співробітництво, «Верхній Прут», Східне партнерство, євроінтеграція, «Інструмент європейського сусідства й партнерства», регіональна політика

Анотація

У статті на прикладі Єврорегіону «Верхній Прут» розглянуто сучасні аспекти транскордонної спів­праці регіонів України в рамках ініціативи ЄС Східне партнерство. Дано ретроспективу становлення транскордонних зв’язків Чернівецької області з регіонами Молдови та Румунії, показано їхню еволюцію – від трьохстороннього єврорегіону до реалізації проектів у рамках програм ЄС, проаналізовано ефективність реалізації Спільної операційної програми «Румунія­Україна­Республіка Молдова 2007­2013» для українського боку кордону. Також проведено дослідження громадської думки щодо впливу на неї євроінтеграційних процесів та транскордонного співробітництва. Визначено, що реалізація проектів не тільки позитивно впливає на розвиток регіону, але й є дієвим механізмом формування громадської думки щодо руху України в напрямку ЄС. Зроблено висновок про те, що трансрегіональна співпраця сьогодні відзначається пошуком нових моделей розвитку національних інфраструктур, до яких включаються енергетичні системи, транспортні і комунікаційні мережі. До цього ж долучається розробка спільної політики в галузі техногенно­екологічної безпеки, запобігання забруднення басейнів рік, а також розвиток рекреаційної діяльності і туризму, причому імплементація спільних стратегій має бути заснована і в тому числі на вирівнювання соціально­економічного та політичного розвитку прикордонних регіонів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

2010. Shchorichna broshyura (Annual Brochure). – Joint Operational Programme Romania­Ukraine­Republic of Moldova 2007­2013, 31 p.

Bri M. Yevropeys’kі іnstrumenty ukrainsko­rumunskogo transkordonnogo spіvrobіtnytstva (European tools of Ukrainian­Romanian cross­border cooperation) // Ukraina –Rumunіya – Moldova: іstorichnі, polіtichnі ta kulturnі aspekty vzayemyn u kontekstі yevropeyskyh protsesіv. Chernіvtsі: Bukrek, 2009. Vol.ІІІ, 302­318 pp.

Bukovinskiy klaster «Yevropy Regіonіv» / Bukovinian Cluster of the «Europe of Regions». Chernivtsi, 2010, 40 p.

Vplyv transkordonnogo spіvrobіtnytstva na regіonalnyi rozvytok v Ukrainі (The impact of cross­border cooperation on regional development in Ukraine) // Kongres mіstsevih ta regіonalnyh vlad Ukrainy: Problemy regіonalnoyi polіtyky Ukrainy. Stan mіstsevogo samovryaduvannya ta pravova polіtyka Kongresu.K., 2004, 176 p.

Drugyi konkurs proektnyh propozytsіy. Lystopad 2011 (2nd Call for proposals. November 2011). ­ Joint Operational Programme Romania­Ukraine­Republic of Moldova 2007­2013, 16 p.

Kopіyka V.V. Rozshyrennya Yevropeyskogo Soyuzu ta Ukraina (Expansion of the European Union and Ukraine). – Kyiv, Logos, 2008, 352 p.

Kustarev A. Yevrogosudarstvo i integrat Evropa (Eurocountry and Europe as integrator) // Pro et Contra, January­April 2012, 50­67 pp.

Matvіyenko V.M. Yevroregіon (Euroregion)// Ukrainska dyplomatychna entsyklopedіya: in 2 vol..Vol. 1, Kyiv, Znannya Ukrainy, 2004, 472 p.

Mikula N.A.Transkordonne spіvrobіtnytstvo v umovah іntegratsіynyh protsesіv Ukrainy (Cross­border cooperation in terms of integration of Ukraine)/ Avtoref.dis. na zdobuttya naukovogo stupenya doktora ekonomіchnyh nauk za spetsіalnіstyu: 08.10.01 – Rozmіshchennya produktyvnyh syl і regіonalna ekonomіka; NAN Ukrainy. Іn­t regіon.doslіdzh.Lvov, 2005, 40 p.

Mіkula N.A., Tolkovanov V.V. Transkordonne spіvrobіtnitstvo (Crossborder cooperation)// Posіbnik. Kyiv, Kramar, 2011, 259 p.

Moshnyaga V. Moldovo­rumuno­ukrainskie yevroregiony: realnost’ i ozhydaniya (Euroregions of Moldova, Romania and Ukraine: expectations and reality) // Regіony Skhіdnoi Yevropy: іntegratsіynі ochіkuvannya ta konfrontatsіynі nebezpeky / Materіali Mіzhnarodnoi naukovoi konferentsіi, Chernіvtsі, 18­19 sentyabrya 2000. – Chernіvtsі, Bukrek, 2000, 155­168 pp.

Ofitsialnyi sait territorialnogo sotrudnichestva stran Vostochnogo partnyorstva (Official portal of territorial cooperation of Eastern partnership countries). ­ Regime to access: http://www.eaptc.eu/ru/eaptc­program.html

Ryabchuk N.V. Yevroregіon «Verhnіy Prut» (Euroregion Upper Prut)// Ukrainska diplomatychna entsiklopedіya: in 2 vol..Vol. 1, Kyiv, Znannya Ukrainy, 2004, 473­474 pp.

Suchasna yevroregіonalna polіtika Ukrainy, Rumunіi, Moldovy (Modern euroregional politic of Ukraine, Romania and Republic of Moldova) // Ukraona­Rumunіya­Moldova: іstorychnі, polіtychnі ta kulturnі aspekty vzayemyn. Mіzhnarodna naukova konferentsіya, 16­17 travnya 2001. Chernіvtsі, Bukrek, 2002. 468 – 480 pp.

Transgranichnoe sotrudnichestvo ne poshlo dalshe razgovorov (Cross­border cooperation has not gone beyond talks). ­ Regime to access: http://ru.molbuk.ua/news/30871­rus_transkordonne­spivrobitnictvo­ne­pishlo­dali.html

Awarded projects of Romania­Ukraine­Republic of Moldova Cross Border Cooperation. ­ Regime to access: http://www.ro­ua­md.net/projects/awarded­projects/


Переглядів анотації: 5349
Завантажень PDF: 218
Опубліковано
2015-07-14
Як цитувати
Hrushko, O. O. (2015). Сучасні аспекти транскордонної співпраці на прикладі функціонування Єврорегіону «Верхній Прут». Науково-теоретичний альманах Грані, 18(9), 38-44. https://doi.org/10.15421/1715173
Розділ
ПОЛІТОЛОГІЯ