Проблема наукової інтерпретації поняття «світова політика»

  • O. M. Telenko Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: світова політика, політика, міжнародна політика, глобальна політика, глобалізація, транснаціональні відносини, міжнародні відносини

Анотація

У статті досліджено проблему тлумачення поняття «світова політика». Висвітлено підходи до його трактування українськими та зарубіжними вченими. Наведено приклади його вживання у науковій літературі. Дослідники послуговувалися цим поняттям ще на початку ХХ століття, описуючи колоніальну політику провідних держав Європи. Від середини ХХ століття і дотепер опубліковано чимало праць, у назві яких є термінологічне словосполучення «світова політика». Труднощі інтерпретації поняття насамперед зумовлені неоднозначністю трактування змісту його складових частин – «світова» і «політика». Світову політику трактують як з макрополітичної точки зору, відштовхуючись від глобальної системи з проекцією на діяльність різних учасників міжнародних відносин, так і з мікрополітичної, приймаючи за точку відліку взаємодію міжнародних акторів у глобальному вимірі. Деякі дослідники визначають поняття «світова політика» через зіставлення з поняттям «міжнародні відносини» і трактують його як відносини у політичній сфері, як сучасний етап розвитку міжнародних відносин або як тотожний міжнародним відносинам термін. Показано взаємозв’язок понять «глобальна політика», «міжнародна політика», «світова політика». Визначальним при розгляді світової політики є поняття глобалізації, адже вона є однією з провідних тенденцій розвитку світу та сприяє його формуванню як єдиного економічного, культурного, політичного простору. Отже, світова політика охоплює проблеми, які стосуються усього людства. Однак існує й інша думка, згідно з якою досліджуваний термін тлумачиться як сукупність зовнішніх політик держав на глобальному рівні. Висвітлено низку проблем, які входять у поняття «світова політика», та наголошено на їх взаємозалежності. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Volynets, O. O., Hetmanchuk, M. P., Hulay, V. V., Doroshenko, S. I., Malyk, I. R. Politologia: navchalnyi pidruchnyk (Politology: manual). Lviv, 2005.359 p.

Koval, I. M., Anufriev, L. O., Hrebennyk, H. P., Kuzmin, P. V., Dunaeva, L. M. Politolohia: pidruchnyk (Politology: manual). Kharkiv, 2012.414 p.

Lebedeva, M. M. Mirovaia politika: uchebnik (World politics: manual). Moscow, 2003.351 p.

Liutko, N. V., Zaslavska, O. O. Politolohia: navchalnyi posibnyk (Politology: manual). Khmelnytskyi, 2011.319 p.

Mirovaia politika v usloviakh krizisa: uchebnoe posobie (World politics during the crisis). Moscow, 2010.464р.

Nikitina, Y. A. Mezhdunarodnye otnoshenia i mirovaia politika: Vvedenie v spetyalnost: uchebnik (International relations and world politics: introduction to speciality: manual). Moscow, 2009.142 p.

Politolohia: pidruchnyk (Politology: manual). Za red. M. P. Trebina. Kharkiv, 2013.415 p.

Sovremennaia mirovaia politika: Prikladnoy analiz (Modern world politics: Applied analisis). Otv.red. A. D. Bogaturov. Moscow, 2009.588 p.

Tyshkun, Y. Do problemy zmistovoho napovnennia termina «svitova polityka» (To the problem of the meaning of the term «world politics»). Ukrayinska natsionalna ideia: realii i perspektyvy rozvytku, 2014, no. 26, pp. 38–44.

Kholod, V. V. Politolohia: pidruchnyk (Politology: manual). Sumy, 2006.478 p.

Tsymbalistyi, V. F. Teoria mizhnarodnykh vidnosyn: navchalnyi posibnyk (International relations theory: manual). Lviv, 2009.360 p.

Dunkan, W.R., Jankar­Webster, B., Switky, B. World Politics in the 21st Century. London,2008. xvi, 512 p.

International Order and the Future of World Politics. Ed. by T. V. Paul, J. A. Hall.Cambridge, 1999.434 p.

Kegley, Ch. W. World Politics. Trend and Transformation.Belmont, Calif; London, 2009.xxxi, 636 p.

Prozorov, S. Ontology and World Politics. Void universalism I. New York, 2014.xxxiii, 158 p.

The Globalization of World Politics. An Introduction of international relations.Ed. by J. Baylis, S. Smith, P. Owens.Oxford, 2014.xxxvii, 648 p.


Переглядів анотації: 350
Завантажень PDF: 321
Опубліковано
2015-06-14
Як цитувати
Telenko, O. M. (2015). Проблема наукової інтерпретації поняття «світова політика». Науково-теоретичний альманах Грані, 18(9), 16-21. https://doi.org/10.15421/1715169
Розділ
ПОЛІТОЛОГІЯ