Громадські організації у вітчизняному і зарубіжному науковому дискурсі

  • D. Y. Arabadjyiev Запорізький національний технічний університет
Ключові слова: громадські організації, філософський, громадянське суспільство, історичний, економічний, правовий

Анотація

Вивчення громадських організацій привертає увагу політологів, соціологів, економістів, філософів та інших учених в зв’язку з інституціоналізацією цього виду організацій в сучасному суспільстві. У сучасній вітчизняній і зарубіжній літературі громадські організації розглядаються переважно в прикладних аспектах. Досі відсутній комплексний погляд на підходи до вивчення громадських організацій. У наш час у дослідженні громадських організацій існує кілька основних теоретичних підходів, що обумовлено предметною сферою тієї чи іншої галузі наукового знання: філософський, історичний, економічний, правовий підходи. Для кожного з цих підходів характерна увага до різних сторін, аспектів розвитку громадських організацій, окремих їх проявів. Проте дослідження громадських організацій в окремих сферах знання виявляється дещо однобічним, оскільки спрямовує основні зусилля на вивчення тільки одного аспекту, що в кінцевому підсумку обумовлює відсутність у сучасній науці комплексного уявлення про сутність громадських організацій. Це значною мірою знижує можливість використання накопичених знань про громадські організації в практиці. Така ситуація зумовлює необхідність пошуку комплексних підходів до розгляду громадських організацій, з одного боку, та чіткого розуміння доцільності використання того або іншого підходу в залежності від контексту дослідження громадських організацій – з іншого.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Agapova I.I. Istoriya ekonomicheskih uchenij (The history of economical studies).Moscow, 2000.285 p.

Zakon Ukrainy «Pro gromadski objednannia» (About civic unions), March 22, 2912, no 4572­VI. Regime to access: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96­%D0%B2%D1%80http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4572­17.

Konstytutsija Ukrainy (Constitution of Ukraine). Regime to access: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96­вр.

Lokk D. Sochinenija (Works).Moscow, 1988.668 p.

Osnovy demokratiyi (Principles of democracy). L’viv, 2009.832 p.

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 05.11.2008 «Pro zatverdzhennya Poryadku spryyannya provedennyu hromads’koyi ekspertyzy diyal’nosti orhaniv vykonavchoyi vlady» (On approval of the order of contribution of executive power public examination). [Regime to access: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/976­2008­%D0%BF.

Sydoryna T.Yu. Istoriya s teoriya sotsyal’noy politiki (The history and the theory of social policy).Moscow, 2010.549 p.

Tocqueville Alexis de.Demokratiya v Amerike (Democracy in America).Moscow, 1992.554 p.


Переглядів анотації: 210
Завантажень PDF: 122
Опубліковано
2015-07-14
Як цитувати
Arabadjyiev, D. Y. (2015). Громадські організації у вітчизняному і зарубіжному науковому дискурсі. Науково-теоретичний альманах Грані, 18(9), 6-9. https://doi.org/10.15421/1715167
Розділ
ПОЛІТОЛОГІЯ