Соціальне обслуговування як складова соціального захисту населення: соціолого-управлінський аспект

  • I. V. Meschan Класичний приватний університет
Ключові слова: соціальний захист, соціальні послуги, соціальне обслуговування, соціальне управління, соціолого­управлінський підхід

Анотація

В статті розглянуто соціальне обслуговування в контексті соціологічного і управлінського підходу, його еврістичного потенціалу в організації управління системою надання соціальних послуг. Система соціального захисту населення в Україні не відповідає сучасним вимогам глобалізаційних процесів і поступовій лібералізації соціальної політики, зменшенню ролі держави в сфері соціального захисту і соціального забезпечення. На зміну традиційній моделі соціального забезпечення (грошові виплати, пільги, матеріальна допомога тощо) приходить модель, заснована на системі надання соціальних послуг. У статті наведено аналіз розвитку системи соціального обслуговування з позиції соціолого­управлінського підходу, що дозволив виділити дві парадигмальні групи досліджень. До першої групи досліджень можна віднести концепції, вважаючі центральною проблемою інституціоналізації становлення зовнішньої форми соціального обслуговування як соціального інституту. До другої групи соціологічних концепцій інституціоналізації соціального обслуговування відносяться теорії суб’єктивної спрямованості, що ставлять в центр проблеми інституціоналізації соціальну дію індивідів. На основі аналізу соціологічних концепцій до розвитку системи надання соціальних послуг доведено, що соціальне обслуговування виступає як соціальний інститут (тобто як інституціоналізована форма надання соціальних послуг) і система соціальної практики і взаємодії надавачів і отримувачів соціальних послуг. Визначено основні напрямки підвищення ефективності управління соціальним обслуговуванням на основі соціолого­управлінського підходу. Виділено основні аспекти соціолого­управлінського підходу в системі соціального обслуговування: організаційно­інституціональний аспект (розвиток мережі закладів соціального обслуговування); нормативно­регулятивний аспект (впровадження норм, правил і стандартів надання соціальних послуг); аспект комунікативної взаємодії суб’єктів соціального обслуговування. Визначено основні напрямки підвищення ефективності управління соціальним обслуговуванням на основі соціолого­управлінського підходу: удосконалення нормативно­правової бази; затвердження соціальних стандартів; запровадження механізму соціального замовлення як форми міжсекторного соціального партнерства задля розвитку ринку соціальних послуг.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Barker R. Slovar socialnoy raboti (Dictionary of Social Work). Moscow, 1994.645 p.

Buyanova M.O. Pravo socialnogo obespechenia: uchebnoe posobie (Social Security Law: Textbook) Moscow, 2013. 480 с.

Zakon Ukraini Pro socialni poslugi (Law of Ukraine on Social Services) News of the Verkhovna Rada. Regime to access: http://zakon.rada.gov.ua/cgi­bin/laws/main.cgi?nreg=966­15.

Kovaleva M.S. Teoria deystvia Tolkotta Parsona (Talcott Parsons theory of action) / Kovaleva M.S. Istoria teoreticheskoj soziologii. Stabilizacionnoe soznanie I sozialogicheskaya nauka v vek krizisa (The history of theoretical sociology.Stabilization consciousness and sociological theory in an age of crisis.)Moscow, 2010.p. 150­187.

Kravchenko S.A. Sociologiya; paradigmi cherez prizmu sociologicheskogo voobragenia (Sociology: the paradigm through the prism of sociological imagination.) Moskow, 2007.511 p.

Luman N. Formi pomoshchi v processe izmenenia obshchestvennich usilij (The forms of assistance in the process of changing social conditions) / Sociologicheskij ghurnal, 2000. № 1–2, p. 16–35.

Merton R. Socialnaya teoria I socialnaya struktura ( Social Theory and Social Structure) Moscow, 2006. 873 p.

Filipova M. Pravo socialnogo obespechenia: uchebnic (Social security law: the textbook) Moscow, 2006. 446 p.

Stashkiv B. Socialne obslugovuvannya u sistemi socialnogo zabezpechennya: pravovi pitannya (Social services in the social security system: legal issues)/ Pravo Ukraini. 2005. № 1. p. 76–79.

Komarovskij V.S. Upravlenie obshchestvennimi otnosheniyami (Management of public relations) Moscow, 2005. 400 p.


Переглядів анотації: 250
Завантажень PDF: 1195
Опубліковано
2015-06-17
Як цитувати
Meschan, I. V. (2015). Соціальне обслуговування як складова соціального захисту населення: соціолого-управлінський аспект. Науково-теоретичний альманах Грані, 18(8), 71-76. https://doi.org/10.15421/1715159
Розділ
СОЦІОЛОГІЯ