Ризики делегітимації політичної влади в умовах субполітизації сучасного суспільства та шляхи їх мінімізації

  • V. V. Kryvoshein Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: легітимація/делегітимація влади, ризики делегітимації влади, субполітизація суспільства, джерела ризику делегітимації влади, стратегії подолання делегітимаційних тенденцій

Анотація

Показано, що у профілі ризиків, які загрожують нормальному, стабільному функціонуванню політичної влади, ризики делегітимації посідають провідне місце, оскільки з посиленням делегітимаційних тенденцій збільшуються деструктивні, дисфункціональні процеси, наростають кризові явища у владно­політичній сфері. Обгрунтовано, що в сучасних умовах ризик делегітимації політичної влади ускладнюється процесами субполітизації суспільства, головними сферами прояву яких є держава, транснаціональна економіка, наука і технології, приватне життя. З’ясовано, що джерелами ризику делегітимації політичної влади є: інституціоналізована корупція у державному управлінні та в судових органах; домінування медіаполітики та політики скандалів в управлінні суспільними відносинами; невиконання правлячими політичними суб’єктами передвиборчих програм, порушення ними правил демократичних процедур, ухвалення рішень поза рамками демократичної системи ухвалення рішень або коли законно обрані політики здійснюють владу, укладаючи угоди та досягаючи компроміси з деякими політичними, суспільними чи комерційними структурами, тим самим псуючи свою репутацію як суверенно та незалежно правлячих суб’єктів; послаблення традиційних каналів впливу на уряд (через голосування чи пресу) представників певних суспільних кіл одночасно з погіршенням їхнього соціально­економічного становища; невідповідності зростаючих очікувань суспільства та можливостей влади їх задовольнити наявними засобами та ін. Визначено такі стратегічні напрями подолання делегітимаційних тенденцій: реальне чи формальне розширення участі громадян у прийнятті політичних рішень; перекладання відповідальності на окремі органи влади чи посадових осіб; весь арсенал спіндокторської діяльності; будь­які аргументовані чи емоційно забарвлені обіцянки політичних партій та окремих політиків, які виборють владу. Показано, що дієвим засобом протидії делегітимації політичної влади є або чіткі кроки з удосконалення процедур ухвалення політичних рішень (у плані чесності та прозорості) з показовим покаранням винних у порушенні, або поступове задоволення інтересів основних верств суспільства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Bek U. Obshchestvo riska. Na puti k drugomu modernu (Risk Society. On the way to another modernity). Moscow, 2000, 384 р.

Bek U. Chto takoye globalizatsiya? (What is globalization?). Moscow, 2001, 304 р.

Vysots’kyy O.Yu.Teoretyko­metodolohichni vymiry tekhnolohiy lehitymatsiyi politychnoyi vlady (Theoretical and methodological dimensions of legitimizing political power technology).Dnipropetrovsk, 2011, 450 р.

Khabermas Yu. Dogonyayushchaya revolyutsiya i potrebnost v peresmotre levykh idey.Chto takoye sotsializm segodnya?(To catch up with the revolution and the need to revise the leftist ideas. What is socialism today?). Politicheskiye raboty.Moscow, 2005, рр.147­178.

Khabermas Yu.Postnatsionalnaya konstellyatsiya i budushcheye demokratii (Post­national constellation and the Future of Democracy) Politicheskiye raboty.Moscow, 2005, рр.269­340.

Beck U. Die Erfindung des Politischen. Frankfurt a/M., 1993, 350 р.

Beck U. Power in the Global Age: a New Global Political Economy. Cambridge, 2005, хіі, 365 p.

Beck U. The cosmopolitan perspective: sociology of the second age of modernity. The British Journal of Sociology. Special issue: Sociology Facing the Next Millennium, 2000, vol. 51, № 1, рр. 79­105.

Beck U. The Reinvention of Politics: Toward a Theory of Reflexive Modernization. Reflexive Modernization: Politics, Tradition and Aesthetic in the Modern Social Order / U. Beck, A. Giddens, S. Lash. Cambridge, 1994, рр.1­55.

Bernstein S. Introduction: Power, Social Purposes, and Legitimacy in Global Governance. Global liberalism and political order: toward a new grand compromise? / S. Bernstein, L.W. Pauly (eds.). New York, 2007,

рр.3­22.

Bogason P. Legitimacy Crisis. Encyclopedia of Governance.Vol. 2, Thousand Oaks, 2007, р. 522.

Castells M. Communication power. Oxford, 2009, 571 p.

Dogan M. Conceptions of Legitimacy. Encyclopedia of government and politics.New York, 1992, рр.116­128.

Habermas J. Legitimation crisis. Cambridge; Oxford, 1997, xxv, 166 p.

Seligson M.A. The Impact of Corruption on Regime Legitimacy: A Comparative Study of Four Latin American Countries. The Journal of Politics, 2002, vol. 64, № 2, рр. 408­433.


Переглядів анотації: 192
Завантажень PDF: 80
Опубліковано
2015-06-13
Як цитувати
Kryvoshein, V. V. (2015). Ризики делегітимації політичної влади в умовах субполітизації сучасного суспільства та шляхи їх мінімізації. Науково-теоретичний альманах Грані, 18(8), 64-70. https://doi.org/10.15421/1715158
Розділ
СОЦІОЛОГІЯ