Особливості формування і функціонування регіональних політичних еліт в сучасній Україні

  • S. V. Rybalka
Ключові слова: регіональні політичні еліти, елітотворення, демократичні стандарти, клани, механізми рекрутування, регіональний розвиток, фінансово­промислові групи

Анотація

Стаття розглядає принципи елітотворення на регіональному рівні відповідно до завдань та пріоритетів вітчизняної політичної науки та специфіки політичного процесу. Визначаються тенденції структурування регіональних еліт на основі формальних і неформальних інститутів відстоювання інтересів та агрегування місцевих спільнот. Мета статті: встановлює особливості формування і функціонування регіональних політичних еліт в сучасній Україні в контексті політичних та соціально­економічних перетворень. Засобами структурно­функціонального аналізу визначено, що функціонування регіональних політичних еліт сучасної України, як цілісних утворень, здійснюється на основі непублічних зв’язків, які, загалом не пов’язані з політичним впливом, або зв’язком з соціально­політичними силами. Механізми функціонування регіональних політичних еліт в сучасній Україні тісно пов’язані з тенденціями реформування адміністративно­територіального устрою. Такими тенденціями є концептуальна дискусія щодо децентралізації, а також пропозиції щодо збільшення обсягу регіонів. Водночас базовою тенденцією функціонування регіональних еліт в сучасній Україні є пристосування, як основного способу взаємодії з центром. Увага регіональних політичних еліт до моделей перетворення політико­адміністративного устрою України є низькою. Регіональні політичні еліти в сучасній Україні мають низку особливостей свого формування і функціонування. До складу політичних еліт на рівні регіонів, зумовлених економічною структурою та впливом бізнес­груп. Крім того, зазначені групи не перебувають у відносинах вільної конкуренції або боротьби за сферу впливу, а перебувають у відносинах ієрархічного підпорядкування. Соціальний склад українських регіональних політичних еліт перебуває у стадії формування і до 2014 року був детермінований, передусім, специфікою номенклатурного та адміністративного складу пострадянського регіонального управління. Після «революції гідності» відбувається болісний процес зміни вікових поколінь та зміна професійного і гендерного складу еліт. Ці чинники репрезентують регіональні політичні еліти України як явище, яке потребує глибокого аналізу і залучення нових емпіричних даних. Функціонування сучасних регіональних політичних еліт в Україні відбувається на основі існування місцевих та регіональних політичних режимів, які відображають наявну соціально­економічну специфіку регіонів, а також пріоритетність і значення їх для центрального рівня. Політико­адміністративний склад регіональних політичних еліт істотно коригується за рахунок представників бізнесу та громадських організацій. Основною вимогою щодо функціонування регіональних політичних еліт з боку центру є керованість загальною політичною ситуацією та соціально­економічним розвитком регіонів. В цих умовах регіональні політичні еліти групуються навколо однієї провідної постаті, здебільшого губернатора або голови обласної ради. Взаємодія з центром та забезпечення лояльності серед регіональних та місцевих еліт щодо правлячої партії та діючого президента сформували особливі підходи до функціонування регіональних еліт, які полягають у прагненні до самозабезпечення. Лояльність до центру надає можливість убезпечити своє становище від можливого усунення від важелів політичного впливу. Соціальний, віковий та гендерний склад регіональних політичних еліт забезпечує уявлення щодо відносної відповідності цих показників основним соціальним показникам суспільства. Водночас демократичні засади забезпечення гендерного паритету, а також соціальної мобільності за рахунок демократичних процедур ще перебувають на стадії формування. Функціонування регіональних політичних еліт, як цілісних утворень, здійснюється на основі не пуб­лічних зв’язків, які загалом не пов’язані з політичним впливом, або зв’язком з соціально­політичними силами. Покращення цих практик є основою модернізації сучасних регіональних політичних еліт в Україні. Регіональні політичні еліти в Україні постійно перебувають під тиском обставин та процесів загальнодержавного рівня. Це ускладнює перетворення регіональних та місцевих еліт на реальні центри прийняття рішень щодо організації розвитку відповідних територій. Істотною проблемою для вітчизняних регіональних еліт, на думку автора, є вимивання кадрів внаслідок рекрутування місцевих та регіональних лідерів для заміщення посад на столичному рівні. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Gorbunov, Yu.V. Vlastnye regyonal`nye politycheskie elity, ih harakterystyka (Power regional political elites, their characteristics). Regime to access http://www.superinf.ru/view_helpstud.php?id=2474

Dashhakivs`ka, O. Yu. Polity`chna elita Ukrayiny`: problema legitymaciyi: (The political elite of Ukraine: the problem of legitimation). – L., 2007. – 20 р.

Demchenko, O. A. Grupy interesiv v zasobax masovoyi informaciyi: vply`v na politychnyj proces v Ukrayini. (Interest groups in the media: the impact on the political process in Ukraine) Avtoref.dys... kand. polit. nauk: 23.00.02. — Dnipropetrovs`k, 2007. — 20 р.

Elity i cyvilizacijni procesy formuvannya nacij (Elites and civilization processes of forming nations): Zb. st..Vol. 1. ­ K. :TOV UVKP «EksOb», 2006. – 492 р.

Kucenko, O.Tendencyy formyrovanyya y struktura regyonalnoj elity na Ukraine (Trends in the formation and structure of the regional elite in Ukraine) // Etnycheskye y regyonalnye konflikty v Evrazii. – Kny`ga 2. – M.: Yzd­vo «Ves myr», 1997. – Р. 194–209.

Lejn, D. Elity, klasy ta gromadyanske suspil`stvo v period transformaciyi derzhavnogo socializmu (Elites, classes and civil society during the transformation of state socialism) // Sociol.: teoriya, metody, marketyng. – 2006. – № 3. – Р. 14–31.

Maciyevs`kyj, Yu. Elity v Ukrayini do i pislya pomaranchevoyi revolyuciyi (Elites in Ukraine before and after the Orange Revolution) // Polit. menedzhment . – 2010. – № 2. – Р. 38–55.

Ostrenko, Ye. I. Politychnyj klas yak chynnyk derzhavotvorennya v suchasnij Ukrayini: (Political class as a factor of state in modern Ukraine) avtoref. dy`s. ... kand. polit. nauk : 23.00.02. – Lugans`k, 2011. – 20 р.

Paharev, A. Lyderstvo v politike (Leadership in politics). – K., 1998. – 96 р.

Pikalov, A. Missiya elity i «klanovyj regionalizm» (Mission of the elite and «crony regionalism»). Regime to access http://pickalov.narod.ru/usr06­1.htm

Ryhlik, V.A. Osoblyvosti stanovlennya suchasnoyi ukrayinskoyi politychnoyi elity (Pecularities of the formation of the modern Ukrainian political elite) : avtoref. dys. ... kand. polit. nauk: 23.00.02. – K., 2010. – 17 р.

Shherbyna, S. S. Geneza politychnyh elit v Ukrayini: sutnist`, struktura, osoblyvosti: avtoref. dys. ... kand. socziol. nauk : 22.00.04 (Genesis of political elites in Ukraine: the nature, structure, pecularities). – Zaporizhzhya, 2011. – 20 р.

Carroll, L.A. Violent Democratization Social Movements, Elites, and Politics in Colombia’s Rural War Zones, 1984–2008/Leah Anne Carroll South Bend: University of Notre Dame Press,2011. – 464 p.

Eldersveld, S. J. Political elites in modern societies Empirical research a. democratic theory / Samuel J. Eldersveld, Ann Arbon: Univ. of Michigan press, COP._1989 69 р.


Переглядів анотації: 320
Завантажень PDF: 532
Опубліковано
2015-06-22
Як цитувати
Rybalka, S. V. (2015). Особливості формування і функціонування регіональних політичних еліт в сучасній Україні. Науково-теоретичний альманах Грані, 18(8), 47-52. https://doi.org/10.15421/1715155
Розділ
ПОЛІТОЛОГІЯ