Потенційні можливості реалізації демократичних цінностей в інформаційному суспільстві

  • A. Y. Menshenina Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Ключові слова: інформаційне суспільство, демократія, представницька демократія, електронна демократія, демократія участі

Анотація

У статті аналізується значення демократії крізь призму концепції інформаційного суспільства, як сучасної теорії та практики суспільного розвитку. Сучасний науково­технічний прогрес, посилення ролі знань та інформації справляє вплив на суспільні відносини, якість державного управління, рівень розвиненості громадянського суспільства. Таким чином, впровадження інформаційного суспільства сприяє посиленню забезпечення основних цінностей демократії, таких як: гласність, плюралізм, однодумство, досягнення консенсусу. Електронне урядування як форма інформаційного суспільства та сучасний прояв демократії дає змогу владі стати відкритою для громадян, оперативно реагувати на потреби населення, а громадянському суспільству відкривати нові можливості для участі в місцевому самоврядуванні та державному управлінні. Якість вимог громадян, що висуваються, та рішень, що приймаються владою, зростає через посилення інформаційних технологій, зростання ролі знання та ваги інтелектуального капіталу. Таким чином, можливість участі великої кількості освічених та обізнаних громадян в обговоренні та прийнятті суспільно значущих рішень, подолання технічних перешкод для реалізації та врахування думки меншості дає змогу надати сучасній демократії рис прямої демократії. Це унеможливить появи соціальних конфліктів та забезпечить стабільний розвиток суспільства. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Bereza A.V. Reformuvannja publіchnoї vladi: suchasnі koncepcії ta polіtichna praktika: monografіja (Reformation of public authority: contemporary concepts and political practice: monograph). Kyiv, 2012.360 p.

Dmitrenko M.A. Polіtichna sistema Ukraїni: rozvitok v umovah globalіzacії ta іnformacіjnoї revoljucії (Political system of Ukraine: development in the context of globalization and the information revolution). Kyiv, 2008.540 p.

Kartunov O.V. Іnformacіjne suspіl’stvo: analіz polіtichnih aspektіv zarubіzhnih koncepcіj: monografіja (Information society: analysis of the political aspects of foreign concepts: monograph). Kyiv, 2012.344 p.

Kiriljuk F.M. Novіtnja polіtologіja: navch. posіbnik [dlja studentіv] (Newest political science: tutorial [for students]) Kyiv, 2009. 564 p.

Latigіna N. Demokratіja: realії versus utopії: monografіja (Democracy: reality versus utopia: monograph). Kyiv, 2008.400 p.

Proskurіna O. Іnformacіjne suspіl’stvo: mozhlivostі і polіtiko­kul’turna real’nіst’ stanovlennja v Ukraїnі Granі, 2005, no. 1, pp. 126­129.

Masuda Y. Computopia. Oxford, 1985. – Regime of access: http://connection.ebscohost.com/c/articles/12608885/vision­computopia

Masuda Y. The Information Society as Post­Industrial Society. Washington: Pub. World Future Society 1981.171 p.


Переглядів анотації: 174
Завантажень PDF: 121
Опубліковано
2015-06-13
Як цитувати
Menshenina, A. Y. (2015). Потенційні можливості реалізації демократичних цінностей в інформаційному суспільстві. Науково-теоретичний альманах Грані, 18(8), 38-42. https://doi.org/10.15421/1715153
Розділ
ПОЛІТОЛОГІЯ