Методологія дослідження політичної участі жінок: поєднання традиційної політичної теорії та гендерного підходу

  • N. Y. Oliynyk Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України
Ключові слова: громадсько­політична участь жінок, гендер, гендерний підхід, гендерна рівність, гендерна дискримінація

Анотація

Стаття присвячена формуванню методологічного інструментарію для дослідження громадсько­політичної участі жінок на основі поєднання конвенційного політичного аналізу та гендерного підходу. Аналіз західної наукової літератури засвідчив, що у традиційній політичній теорії зазвичай жінки виключалися із кола політичних суб’єктів і їм приписувалася аполітичність. Внаслідок цього низький рівень політичної участі і інтересу до політики у жінок не вважалися проблемою наукового дослідження. Виявлено, що дана проблематика стала предметом наукового аналізу політичної науки після появи гендерних досліджень. У статті з’ясовано, що для дослідження політичної участі жінок найбільш доцільним є застосовувати методологію конвенційного політичного аналізу та гендерний підхід. Дане методологічне поєднання обумовлюється предметом дослідження, оскільки питання громадсько­політичної участі відносяться до традиційних проблем сучасної політичної науки, а також тим, що у вітчизняній політології практично відсутні кількісні розрахунки за ознакою статі в аналізі громадсько­політичної активності та представництва. Використання ж гендерного підходу дає можливість переосмислити і розширити традиційні поняття політичної науки для охоплення особистісного, суб’єктивного досвіду поряд із публічною, політичною діяльністю. Цей підхід пропонує розв’язання суспільних проблем з позицій рівноправності чоловіків та жінок, не в ракурсі їх будь­якої ієрархії чи стратифікації, а з позиції їх рівноправного соціального партнерства. Гендерний підхід визнаний як найбільш перспективний у поєднанні із традиційним політичним аналізом для подальшого дослідження громадсько­політичної участі жінок.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Altynbekova H. Hendernoe izmerenye politicheskoho uchastiya : novye kontseptsyy y podkhody (The gender dimension of political participation of new concepts and approaches) // GrossVita: istoriya, teoriya, metodolohiya hendera. – 2001. ­ № 6. – Access : http://giacgen der.narod.ru/n6content.htm

Hidens E. Sotsiolohiya (Sociology). – K. : Osnovy, 1999. – 726 p.

Elshtayn Dzh.B. Hromads’kyy cholovik, pryvatna zhinka. Zhinky u sotsial’niy i politychniy dumtsi (The public man, the private woman.Women in social and political thought). – K. : Vydavn. dim «Al’ternatyvy», 2002. – 344p.

Konventsiya o likvydatsiy vsekh form diskrymynatsiy v otnoshenyy zhenshchyn. Prynyata rezolyutsyey 34/180 Heneral’noy Assambley ot 18 dekabrya 1979 hoda (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. Adopted by General Assembly resolution 34/180 of 18 December 1979) [Elektronnyy resurs]. – Access : http://www.un.org/ru /documents/decl_conv/conventions/cedaw.shtml.

Osnovy teoriyi henderu : navch. posib. (Basic theory of gender). – K. :«K.I.S.», 2004. – 536 p.

Skott Dzh. Hender : poleznaya katehoriya istorycheskoho analiza (Gender: a useful category of historical analysis) // Vvedenie v hendernye issledovaniya : khrestomatiya. – Kh. :KhTS•HY – SPb : Aleteyya, 2002. – P. II. – P. 405–437.

Temkina A.A. Teoretycheskie podkhody k probleme politicheskoho uchastiya: hendernoe izmerenie (Theoretical approaches to the problem of political participation: the gender dimension)// Hendernoe izmerenye sotsyal’noy i politicheskoy aktyvnosty v perekhodny period : sb. nauch. st. / Tsentr nezavisimykh sotsyal’nykh issledovaniy. – CPb, 1996. – P. 13–18. – Access : http://www.a­z.ru/women/texts/temkin_ir.htm

Teoriyaiy metodolohiya hendernykh iyssledovaniy : kurs lektsiy (The theory and methodology of gender studies: lectures). – M. :MTS•HY­MVShSЭN­MFF, 2001. – 416 p.

Ukrayina. Tsili rozvytku tysyacholittya (Ukraine.Millennium Development Goals). – K .: Ministerstvo ekonomiky ta z pytan’ yevropeys’koyi intehratsiyi Ukrayiny, 2003. – 31 p.

Almond G. The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations / G. Almond, S.Verba. – Princeton : Princeton Univ. Press, 1963. – 562 р.

Dahl R. Who Governs? / R. Dahl. – New Haven : Yale Univ. Press, 1961. – 355 р.

Duverger M. The Political Role of Women / M. Duverger. – Paris : UNESKO, 1955. – p. 125.

Parsons T. Family, socialization and interaction process / T. Parsons, F.R. Bales. – Routledge : Taylor & Francis Group, 1956. – p. 422.

Two halves make a whole: balancing gender relationships in development // Canadian Council for International Co­operation, Match International Centre, Association qubcoise des organismes de coopration international. – Оttawa : CCIC, 1992 – 178 р.

United Nations. The Report of the Economic and Social Council for 1997 [Електронний ресурс]. – 1997. – Режим доступу : http://www.un.org /documents/ga/docs/52/plenary/a52­3.htm


Переглядів анотації: 227
Завантажень PDF: 188
Опубліковано
2015-06-20
Як цитувати
Oliynyk, N. Y. (2015). Методологія дослідження політичної участі жінок: поєднання традиційної політичної теорії та гендерного підходу. Науково-теоретичний альманах Грані, 18(8), 12-17. https://doi.org/10.15421/1715148
Розділ
ПОЛІТОЛОГІЯ