Прикладні методи політичних досліджень у структурі громадського моніторингу виборчого процесу

  • D. Y. Arabadjyiev Запорізький національний технічний університет
Ключові слова: прикладні методи, опитування, екзит­пол, quick­count, фокус­група, case­study

Анотація

В статті розглядаються теоретичні та практичні аспекти використання прикладних методів політичних досліджень у процесі здійснення громадського моніторингу за виборчим процесом в Україні. Подано визначення і стислу характеристику ключових методів громадського моніторингу – основного методу (спостереження), а також інших методів, у тому числі тих, що запозичені з інших (не­політичної) сфер – в першу чергу соціології. Охарактеризовано окремі види опитувальних методів (масові й експертні опитування), екзит­пол, фокус­групи, швидкий статистичний підрахунок голосів (quick­count або ШСПГ) та кейс­стаді (case­study). Зроблено висновки про наступне. Масові і експертні опитування спрямовані на діагностику громадської та експертної думки з того чи іншого питання, визначення особливостей поля проведення моніторингу на даному етапі і побудову прогнозів щодо подальших змін у цьому полі, результатами виборів та ін. Фокус­групи спрямовані на залучення представників окремих, визначених тематикою досліджень, груп або експертів до обговорення питань, пов’язаних з моніторинговою діяльністю, для вироблення рекомендацій органам влади та місцевого самоврядування, підготовки спільних документів, резолюцій, розробки стратегій моніторингової діяльності. Екзит­пол і ШСПГ використовуються безпосередньо в день виборів для проведення паралельного підрахунку голосів та порівняння з офіційними результатами. Кейс­стаді – метод, за якого можна наочно продемонструвати інтенсивність використання адміністративного ресурсу, його типів, форм, методів і технологій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Baskakova, Yu.M. Ekzit­poll I jego zadachi (Exit poll and it’s tasks). Regime to access: http://wciom.ru/fileadmin/Monitoring/104/2011_104_4_Baskakova.pdf.

Belanovsky, S.A. Metod focus­grupp (The method of focus­groups). ­ Moscow, 1996. 272 p.

Vinoslavskaya, S. Ekzit­poll: metodika issledovanija v operativnom rezhyme (Exit­poll: research technique in online mode). Regime to access: http://ecsocman.hse.ru/data/830/304/1208/10_Vinoslavskajax26Churilov.pdf.

Vlasova, M.G. Keis­stadi v doclidzhenniah mizhnarodnyh vidnosyn: metodologija i doslidnytska praktyka (Case­stady in international relationship research: methodology and research practice). Regime to access: http://teoria­practica.ru/­11­2012/politics/vlasova.pdf

Zvіt za rezultatamy kampanii vseukraїnskogo dovgotermіnovogo sposterezhennya vyboriv Prezydenta Ukrainy 2010 roku. 7 lutogo 2010 roku (Report on nationwide long­term President election observation campaign in Ukraine in 2010. February 7, 2010). Regime to access: http://cpaec.org.ua/files/report_e­day2round_charts_OPORA.pd f.

Natsіonalnyj ekzit­pol’2010: vybory Presidenta Ukrainy. Resultaty opytuvannia vybortsіv (The National Exit­Poll 2010: Election of the President of Ukraine. Results of the poll). Kyiv, 2010. 60 p.

Paniotto, V. Ekzit­pol v Ukraine 2004 goda: proval ili uspekh? (Exit­poll in Ukraine 2004: failure or success?). Regime to access: http://club.fom.ru/article.php?id=12.

Polіtychna nauka: metody doslіdzhen (Political Science: Research Methods). Kyiv, 2012. 320 p.

Gerring, J. Case Study Research: Principles and Practices. New York, 2007. 265 p.


Переглядів анотації: 210
Завантажень PDF: 99
Опубліковано
2015-05-05
Як цитувати
Arabadjyiev, D. Y. (2015). Прикладні методи політичних досліджень у структурі громадського моніторингу виборчого процесу. Науково-теоретичний альманах Грані, 18(7), 53-56. https://doi.org/10.15421/1715135
Розділ
ПОЛІТОЛОГІЯ