Соціальні стереотипи в реаліях сучасного суспільства


  • O. K. Kolisnyk Київський національний університет культури та мистецтв
Ключові слова: соціальний стереотип, соціальна ідентифікація, настанови, соціальні конфлікти, інформаційне суспільство, соціалізація, нетерпимість

Анотація

У статті автор аналізує соціальний стереотип як стійке емоційно­образне оціночне уявлення про явища соціальної дійсності, яке в умовах сучасного інформаційного суспільства є одним з поширених та ефективних маніпулятивних політтехнологічних засобів впливу на соціум, трансформації соціальних ідентичностей, поширення міжособистісних, міжгрупових й інших форм нетерпимості, творення фантомного світу.  Аналіз цього явища соціальної дійсності, механізмів запуску стійкого зв’язку між сприйняттям об’єктів під певними суб’єктивними аспектами і відповідною повторюваною поведінкою, є необхідністю й одним з вагомих реальних способів зменшення непередбачуваних соціальних ризиків та конфліктів. Зазначається, що соціальне стереотипне мислення більшою мірою ускладнює об’єктивне сприйняття дійсності, пропонуючи натомість ілюзію реальності. Їх слід розпізнавати і усвідомлено відмовлятися від них на користь сприйняття дійсності в її неспотвореному і необмеженому соціальними стереотипами вигляді, що виходить за рамки звичних понять або суперечить їм. Проте, це явище соціальної дійсності амбівалентне й має не тільки негативні сторони. Позитивним проявом стереотипного мислення є  те, що воно значно спрощує процеси пізнання і творчості, дозволяючи широко використовувати наявні знання, які є фактично складним комплексом стереотипів.

Посилання

1. Lippman W. Obschectvennoe mnenije (Public Opinion). Мoskva: Inctitut Fonda «Obschectvennoe mnenije», 2004, 384 p.
2. Prokopov D.E. Interpretazija hyby v evropejckij philosophii XVII­ cer. XVIII ct. (Interpretation of error in the European philosophy XVII ­ XVIII centuries). Kyiv: Vud. PARAPAN, 2008, 428 p.
3. Jadov V.A. O dispozicionnoj reguljacii cosialnogo povedenija lichnosti (About dispositional regulation of social behavior of the individual’s) // Metodologicheskije problem socialnoj politiki. Moskva, 1975, P. 89­105.
4. Goffman E. Stigma: Notes on the Management of the Spoiled Identity. N.J., Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1963, 182 p.
5. Identity theory. Oxford; New York: Oxford University Press, 2009, 256 p.
6. Jenkins R. Social identity. London; New York: Routledge, 2008, 246 p.
7. Perry J. Identity, Personal Identity, and the Self. Cambridge: Hacklett Publishing Company, 2002, 264 p.
Опубліковано
2015-05-22
Як цитувати цю статтю:
Kolisnyk, O. (2015). Соціальні стереотипи в реаліях сучасного суспільства. Науково-теоретичний альманах "Грані", 18(7). Retrieved із https://grani.org.ua/index.php/journal/article/view/238
Розділ
СОЦІОЛОГІЯ