Вектори концептуалізації феномена релігійності в сучасному соціологічному теоретизуванні


  • K. V. Nastoyashha Національний авіаційний університет
Ключові слова: релігійність, концептуалізація, нові форми релігійності, секуляризація, культурна традиція

Анотація

Незважаючи на наявність великої кількості робіт і емпіричних досліджень, присвячених релігійності, в соціології досі відсутня цілісна концепція, яка б  систематизувала  та  об’єднувала всі напрацьовані наробки й концепти, сфокусувавши свою увагу на функціонуванні соціокультурних  механізмів трансформації  релігійності у сучасному суспільстві. Адже нові форми релігійності, як і процеси їх виникнення і тенденції розвитку, потребують ґрунтовного соціологічного теоретичного аналізу, не стільки з позиції виокремлення з культурної площини і опису специфіки сучасної релігійності, скільки з позиції вибудовування принципово нової моделі взаємодії культурного і релігійного в сучасному  соціологічному теоретизуванні. В цьому контексті  інтерес варто спрямувати на ціннісну сферу суспільства, яка одночасно постаючи маркером соціальних пріоритетів, здатна  обумовити і ту чи іншу модель віросповідання і   тип релігійних практик.  Саме ціннісна сфера постмодерних суспільств, первинно похідна від системи догматів традиційних релігій на сьогодні, значно трансформувавшись, чим виявив цілу низку розбіжностей з першоосновами, вже сама детермінує свої нові культурні форми, а відтак і нові форми релігійності. В  цьому  сенсі  інтегральним механізмом  детермінації тих чи інших нових  форм релігійності, крім  процесу секуляризації,  виступає концепт культурної традиції, який є доцільним інструментом пояснення неоднозначної динаміки ціннісної сфери і процесів у релігійній свідомості соціуму.

Посилання

1. First ISA Forum of Sociology Sociological Research and Public Debate Barcelona, Spain September 5 – 8, 2008 http://www.isa­sociology.org/barcelona_2008/
2. Casanova, J. Public religions in the modern world. ­ London, 1994. p.298
3. Eyzenshtadt S. Konstruktivnyie elementyi velikih revolyutsiy: kultura, sotsialnaya struktura, istoriya i chelovecheskaya deyatelnost (Structural elements of the great revolutions: culture, social structure, history, and human activity)// THESIS. Teoriya i istoriya ekonomicheskih i sotsialnyih institutov i sistem. – 1993. – Vol.1. ­ №2 ­ Р. 9­16.
4. Uzlaner D. Neoklassicheskaya model sekulyarizatsii v zapadnoy sotsiologii religii vtoroy polovinyi XX – nachala XXI vv. (The neoclassical model of secularism in Western sociology of religion the second half of XX ­ beginning of XXI century). – M., 2009. – 235 s.5. Sociology and Religion: A book of readings. ­ N.J., 1969.
6. Durkheim E. The elementary forms of the Religious life. ­ New York, 1965. p. 468
7. Weber M. Science as a vacation.­ N.Y., 1946. p.242
8. Luckmann T. Invisible religion.– N.Y., 1967.p. 322
9. Weber M. Religious rejections of the world and their directions­ N.Y., 1946. p.418
10.Nastoyashcha K.V. Ukrayins’ka kul’turna tradytsiya: strukturna arkhitektonika v realiyakh suchasnosti (Ukrainian cultural tradition in structural architectonics realities of today) // Nova paradyhma. Zhurnal naukovykh prats’. – K.: Vyd­vo NPU imeni M.P.Drahomanova, ­2012. – Vyp.109. – Р.89­96
11. Karnegi­Tsentr Moskva 2012 (Carnegie Moscow Center in 2012). Access: / http://www.carnegie.ru/events/?fa=3725
Опубліковано
2015-04-18
Як цитувати цю статтю:
Nastoyashha, K. (2015). Вектори концептуалізації феномена релігійності в сучасному соціологічному теоретизуванні. Науково-теоретичний альманах "Грані", 18(6), 78-82. Retrieved із https://grani.org.ua/index.php/journal/article/view/229
Розділ
СОЦІОЛОГІЯ