Толерантність як діалогічна універсалія: філософські аспекти збагачення культурного поля

  • O. M. Troitska Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
Ключові слова: діалог, імплементація, культурні універсалії, праксеологія, презумпція прийнятності, рефлексія, толерантність, універсалії

Анотація

Становлення ненасильницького миру вимагає діалогізації полікультурного світу, яка постає необхідним інструментом гармонізації взаємовідносин суб’єктів культур. На основі аналізу результатів досліджень автор розкриває значні можливості толерантності у сучасній міжкультурній взаємодії та вказує на її потенціал для діалогу. За логікою аналізу пропонується перевести рефлексію щодо толерантності у площину діалогічних універсалій, які у філософському розумінні складаються із загальних понять, ідей і мають для людини життєво орієнтовний смисл. У статті розглядається сутність діалогу і толерантності як природних властивостей людини й експлікується значення толерантності у культурних універсаліях та у праксеологічній площині духовно­практичного осягнення і перебудови світу. Реалізація мети статті за допомогою феноменологічного підходу, теоретичноі реконструкції та  аналітика щодо толерантності уможливлюють пошук корисних конструктів більш ефективної її імплементації у науково­освітній та соціально­культурний простір, тим більше, що у  сучасній філософії універсалії все  частіше розглядаються як універсалії культури. Вони як основа розуміння світу, як  концептуальна засада його перетворення людиною або її адаптації до нього, імпліцитно формуються у культурно­освітньому просторі особистості і постають, з одного боку, орієнтаційною основою у виборі життєвих стратегій і певним інструментарієм сприйняття явищ дійсності, з іншого ­ інтелектуальним поєднанням образів у цілісну картину універсуму.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Ball, G.O. Dіalogіchnі unіversalії suchasnogo gumanіzmu (Dslogicsl universals of modern humanism. Pedagogіchna presa, 2001, no 1, pp. 4–11.

Bulatov, M.O. Fіlosofs’kij slovnik (Philosophical Dictionary). Stilos, 2009, 575p.

Kolesnikov, A.S. Kposskul’turnoe vzaimodejstvie v sovremennom mire i dialog (Cross­cultural interaction in modern world and dialogue). Regime to access: http://anthropology.ru/ru/texts/kolesnikov/russia_01.htme#n96.

Mozhejko, M.A. Socializacija (Socialization) // Novejshij filosofskij slovar’. Minsk, Knizhnyj Dom, 2003, pp.964­966.

Novik, V.N. (igumen Veniamin). Duhovnyj smysl tolerantnosti. Religija i pravo, 2003, no 2, pp. 10–12.

Filosofskij jenciklopedicheskij slovar’ (Philosophical Encyclopedia Dictionary). Moscow, INFRA­M, 2002, 576p.

Habermas Ju. Kogda my dolzhny byt’ tolerantnymi? O konkurencii videnij mira, cennostej i teorij (When do we have to be tolerant? On competition of world views, values and theories). Sociologicheskie issledovanija, 2006, no 1, pp. 45–53.


Переглядів анотації: 150
Завантажень PDF: 197
Опубліковано
2015-04-22
Як цитувати
Troitska, O. M. (2015). Толерантність як діалогічна універсалія: філософські аспекти збагачення культурного поля. Науково-теоретичний альманах Грані, 18(6), 42-46. https://doi.org/10.15421/1715117
Розділ
ФІЛОСОФІЯ