Трансформація філософсько-освітніх ресурсів у контексті глобалізованого та інтернаціоналізованого світу


  • S. K. Kostiuchkov Херсонський державний університет
Ключові слова: глобалізація, філософія освіти, культура, цивілізація, природа, буттєвий простір, екологія, духовна сфера, інтернаціоналізація

Анотація

У статті досліджено сутність і зміст головних проблем (у тому числі й освітніх), які постають перед людством у зв’язку із глобалізацією; відзначається, що у дофілософський період культура і світогляд людини носили синкретичний характер, тому педагогічна діяльність не була прерогативою певних представників суспільства. Уточнено особливості розвитку системи освіти на різних історичних етапах. Підкреслюється, що у процесі глобалізації та інтернаціоналізації система освіти переходить на якісно новий етап – стадію міжнародної інтеграції, яка поступово розвивається до рівня інтернаціоналізації національних освітніх систем. Звернено увагу на велику кількість методологій, концепцій і підходів до аналізу різних рівнів, сторін, напрямів і граней освітньої системи в цілому як самостійної підсистеми культури, цивілізації, суспільства. Акцентовано увагу на очевидності того факту, що в умовах глибоких структурних трансформацій суспільство постає перед необхідністю продукування нової освітньої моделі, релевантної та адекватної умовам розвитку сучасної правової держави і громадянського суспільства. Зроблено висновок про те, що в умовах глибоких структурних трансформацій суспільство постає перед необхідністю продукування нової освітньої моделі, релевантної та адекватної умовам розвитку сучасної правової держави і громадянського суспільства.

Посилання

1. Andros Ye. I. Vsezahalne ta indyvidualne v kulturi za umov hlobalizatsii (All general and individual culture in the process of globalization). Liudyna i kultura v umovakh hlobalizatsii: Zbirnyk naukovykh state,рр. 85­92.
2. Gegel G.V.F. Sochineniya v 14 tomah: T.10 Lektsii po istorii filosofii (Works in 14 volumes: Vol.10 Lectures on the History of Philosophy). M., 1932. 490р.
3. Marks K. Peredovitsa v №179 «Kolnische zeitung» (Editorial in №179 «Kolnische newspaper»). M., 1955. 698р.
4. Monro P. Istoriya pedagogiki: V 2 ch. Ch.1.Drevnost i srednie veka (History of Education: At 2 pm. Ch.1.Drevnost and the Middle Ages). M., 1917. 329р.
5. Punchenko O.P. Obrazovanie v sisteme filosofskih tsennostey: Monografiya (Education in the philosophical values: Monograph). Odessa, 2010. 506р.
6. Toffler E. Tretya volna (The Third Wave). M., 1999. 561р.
7. Filosofiya sotsialnyih i gumanitarnyih nauk (Philosophy of the Social Sciences and Humanities). M., 2006. 912р.
Опубліковано
2015-04-22
Як цитувати цю статтю:
Kostiuchkov, S. (2015). Трансформація філософсько-освітніх ресурсів у контексті глобалізованого та інтернаціоналізованого світу. Науково-теоретичний альманах "Грані", 18(6). Retrieved із https://grani.org.ua/index.php/journal/article/view/221
Розділ
ФІЛОСОФІЯ