Проблема самоактуалізації особистості школяра щодо отримання якісної освіти в умовах глобалізації та інформатизації суспільства: філософсько-освітній аспект


  • I. M. Bezena Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Ключові слова: самоактуалізація, самоефективність, саморегуляція, особистість, розкриття потенціалу, розвиток особистості, якість освіти

Анотація

Проблеми самоактуалізації особистості школяра в процесі отримання середньої освіти. Гранично можлива повнота і процес позитивної реалізації особистісних аспектів самореалізації, виходячи з її фізичних та духовних потенційних можливостей. Процес самоактуалізації є системою, включеною до соціокультурно­освітньої детермінації та визначається орієнтирами, цілями й установками особистості в процесі шкільного навчання. Особливістю процесу самоактуалізації особистості школяра, які визначають ефективність шкільного навчання є розвиненість таких властивостей особистості, як здатність до спілкування, спрямованість, типи акцентуацій характеру, наявний тип темпераменту; важливим є здатність до самоактуалізації учнів на академічну успішність навчання за шкільними дисциплінами та певний взаємозв’язок між ними. Концепція самоактуалізації моделює умови для корекції педагогічних методів виховання та актуалізації загальноосвітньої підготовки в школі. Теорія самоактуалізації є ключовим системотворчим елементом гуманістичного напрямку розвитку особистості у процесі отримання якісної освіти. Мотиваційні принципи до навчання та самоактуалізація особистості починає закладатись у ранньому дитині, через сімейне ставлення та актуалізацію дитини до навчання, закладення основ для наступної соціалізації у суспільне життя. Акт самоактуалізації – це деяке кінцеве число дій, виконаних суб’єктом на підставі свідомо поставлених перед собою цілей й виробленої стратегії їх досягнення.

Посилання

1.Bratanich B.V., Il’chenkoI.H. Samoaktualizatsiya osobystosti ta osvita(Self­actualization and education)Filosofs’ki problemy osvity,№2/2011, s.13­20.
2.Maslou A. Novыe rubezhy chelovecheskoy pryrodы(New turn chelovecheskoy nature), M.:Sm’sl, 1999 Termynolohycheskaya pravkaV.Danchenko K.: PSYLIB, 2003
3.Rodzhers K.R. Konsul’tyrovanye y psykhoterapiya. Noveshye podkhodы v oblasty praktycheskoy rabotы: Monohrafyya(Konsultyrovanye and psychotherapy. Noveshye approaches in the region praktycheskoy work), M.: EKSMO. – Press, 2000. – 464 p.
4.Rusakova V.V. Samoaktualizatsiya osobystosti yak umova profil’noho navchannya starshoklasnykiv. Avtoreferat dysertatsiyi na zdobuttya naukovoho stupenya kandydata psykholohichnykh nauk(Self­actualization as a condition profile education high school students), K., 2007,Mode of access: http://www. twirpx.com/file/564638/
5.Vorontsova Zh. V. Samorealizatsiya osobystosti starshoklasnyka u protsesi dyferentsiyovanoyi navchal’noyi diyal’nosti. Avtoreferat dysertatsiyi na zdobuttya naukovoho stupenya kandydata pedahohichnykh nauk(Self senior pupils in the differentiated learning activities), Kharkiv, 2008,Mode of access: http://www. irbis­nbuv.gov.ua/.. ./cgiirbis_64.ex...
6.Hontarovs’ka N.B. Teoretychni i metodolohichni zasady stvorennya osvitn’oho seredovyshcha yak faktoru rozvytku osobystosti shkolyara zasady. Avtoreferat dysertatsiyi na zdobuttya naukovoho stupenya doktora pedahohichnykh nauk(Theoretical and methodological principles of creating an educational environment as a factor in the development of the individual student Principles), Kyyiv, 2012, Mode of access: http://www.irbis­nbuv.gov.ua/.. ./cgiirbis_64.ex...
7.Vysots’ka O.Ye. Etyka vzayemodiyi suspil’stva z pryrodoyu: moral’no­tsi nnisniosnovye kolohichnoyi kul’tury: Monohrafiya(Ethics interaction between society and nature, moral and cultural foundations of environmental values), Dnipropetrovs’k: «Aktsent PP», 2012, 172s.
8.Vakhramov E.E. Razvytye teoryy samoaktualyzatsyy v otechestvennoy pedahohyke y psykholohy(The development of self­actualization theory in psychology and pedagogy Patriotic), Mode of access: http://www.vakhramov.narod.ru
9. Yuzhakova N.V. Tsennostnыe osnovanyya samorealyzatsyy lychnosty: sotsyal’no­fylosofskyyanalyz. Avtoreferat dyssertatsyy na soyskanye stepeny kandydata fylosofskykh nauk(Tsennostn grounds samorealyzatsy personality, social and fylosofskyy analyz), Mode of access http://www.lib.ua­ru.net/diss/cont/220623.html
Опубліковано
2015-03-25
Як цитувати цю статтю:
Bezena, I. (2015). Проблема самоактуалізації особистості школяра щодо отримання якісної освіти в умовах глобалізації та інформатизації суспільства: філософсько-освітній аспект. Науково-теоретичний альманах "Грані", 18(5), 116-121. Retrieved із https://grani.org.ua/index.php/journal/article/view/214
Розділ
Статті