Phenomenon of university as a marker of social development and moderator of socio-cultural transformations

  • O. A. Khomeriki National aviation university
Keywords: education system, institutionalization, transformation, the mission of the University, transnational education, institution

Abstract

The article is devoted to the institutionalization of the institute of higher education in the history of our civilization. The way of sozialization and changes of the institution in different periods is analyzed in the light of the transformation of the mission of the University, the dynamics of its purpose in society. New features of higher education found expression in new practices of specific realness played representation of new features and forms of education. The way of elite university, closed institute to modern transnational education is a movement which simultaneously reflects the dynamics of the society and its selfdevelopment. Attention is also focused on the history of the university, which began from the first Studiumgenerale in XI­XII centuries. The article presents an analysis of the phenomenon genesis  of University in the context of socio­historical and cultural transformations. It is noted that the university as a kind of model of culture includes many original layers and layers that reflect the uniqueness of a particular environment in which occurred the formation of the University and which influenced the feature of its structure, forms, tools and methods of training and education. University as a higher education institution has been developed thanks to state that it has funded, monitored compliance with all standards of its free, provided by highly trained teachers and students and fully contributed to its success. The new university was both a research, cultural and professional institution.

References

Krivushin I.V. Vizantiyskoe obrazovanie pri Paleologah (Byzantine education at Palaeologi) // Traditsii obrazovaniya i vospitaniya v Evrope ХI – ХVII vekov. – Ivanovo: IGPU, 1995. – P. 20 ­ 34.

Dzhurinskiy A.N. Razvitie obrazovaniya v sovremennom mire (The development of education in the modern world). – M.: KONTO, 2003. – 409 p.

Zotova O.M. Ideya evropeyskogo edinstva i natsionalnaya identichnost (The idea of European unity and national identity) // Vestnik Moskovskogo universiteta: seriya Sotsiologiya i politologiya; № 18. – M., 1999. – № 3. – P. 154 – 162

Naletova I.V. Izmenenie natsionalnyih traditsiy vyisshego obrazovaniya v sovremennyih usloviyah (Changing the national traditions of higher education in the modern world) // Zhurnal sotsiologii i sotsialnoy antropologii. 2005. – V. VIII. – №4. – P. 83 ­ 89.

Zapesotskiy, A.S. Obrazovanie: filosofiya, kulturologiya, politika (Education: philosophy, culture, and politics). – M.: Nauka, 2002. – 456 p.

Ilin G.L. Filosofiya obrazovaniya: ideya nepreryivnosti (Philosophy of Education: the idea of continuity). – M.: Vuz. kniga, 2002.– 224 p.

Pelikan Ya. Ideya Universytetu. Pereosmyslennya (Idea of the university. Reconsideration). K.: Dukh i litera, 2009. – 394p.

Kyrda A.H. Tendentsiyi rozvytku tsiley osvity v rozvynenykh krayinakh svitu i Ukrayini (druha polovyna ХХ stolittya) (Trends in the aims of education in the developed world and Ukraine (the second half of the twentieth century)). – K., 2005. – 26 p.

Koval’chuk T. Osoblyvosti formuvannya yedynoho kul’turnoho prostoru ob`yednanoyi Yevropy (Features of formation of a unified cultural space united Europe). – Viche, 2009. – №3. – P. 14 – 16.

Kodzhaspirova G.M. Istoriya obrazovaniya i pedagogicheskoy myisli: Tablitsyi, shemyi, opornyie konspektyi (The history of education and educational thought: Tables, charts, basic scheme). M.: VLADOST­PRESS, 2003. – 224 p.

Turchenko V.N. Nauchno­tehnicheskaya revolyutsiya i revolyutsiya v obrazovanii (The technological revolution and the revolution in education). – M.: Nauka, 1973. – 118 p.

Thagapsoev H.G. O novoy paradigme obrazovaniya (A new paradigm of education). // Pedagogika. – 1999. – №1. – P. 21.

Kryazhev P.V. Tendentsiyi reformuvannya vyshchoyi osvity v krayinakh Zakhidnoyi Yevropy (Trends in Higher Education Reform in Western Europe). Nizhyn. derzh. un­t im. M. Hoholya. – K., 2008. – 246 ark.

Lyashenko L. Osvita ХХI stolittya: tendentsiya profesionalizatsiyi ХХI stolittya (Education XXI century: the trend of professionalization of the XXI century). –Vyshcha osvita Ukrayiny, 2002. –№ 1 (3). –P. 82 –87

Narinskiy M.M. Evropeyskaya kulturnaya traditsiya (European cultural tradition). – Kulturologiya. XX vek [entsiklopediya] – Vol. 2. – SPb., 1998. – P. 194 – 199.

Sbruyeva A.A. Ideolohiyi osvitnikh reform kintsya ХХ­ pochatku ХХI st.: konverhentni tendentsiyi (Ideologies educational reforms of the late ХХ­ XXI century .: convergent trends) // Humanitarni nauky. – 2003. – № 2. – P. 11 – 16.

Sharonova S.A. Iz istorii razvitiya sotsiologii obrazovaniya za rubezhom (From the history of the sociology of education abroad). – Sotsiologicheskie issledovaniya, 2005. – №3.– P. 80– 91.

Published
2015-04-20
How to Cite
Khomeriki, O. A. (2015). Phenomenon of university as a marker of social development and moderator of socio-cultural transformations. Grani, 18(5), 58-63. https://doi.org/10.15421/1715099
Section
Article