Зміни цінностей студентської молоді в умовах українських реалій

  • I. V. Shaposhnykova Херсонський державний університет
Ключові слова: трудові та професійні цінності, студентська молодь, інститут освіти, українські реалії

Анотація

У статті проаналізовано взаємозв’язок  під час формування трудових та професійних цінностей студентської молоді у процесі соціальної взаємодії із безпосереднім оточенням протягом періоду здобуття  молодою людиною освіти. Автор розглядає гіпотези Р.Інгельхарта щодо радикальних змін цінностей, погляди С. Фланагана про існування не однієї, а двох ціннісних площин у суспільній свідомості, виокремлює низку проблем, котрі перешкоджають інтеграції молоді до соціальних структур та процесів. Звернено увагу на те, що процеси суспільної постмодернізації також поглиблюють диференціацію, що додатково посилює проблему трудової соціалізації та інтеграції. З огляду на це варто говорити про необхідність подолання дезінтегрувальних тенденцій і виходу з конфліктної ситуації в межах окремих соціальних груп (у першу чергу в міжпоколінському розрізі). Аналізуючи думки Т. Парсонса, констатовано, що повною мірою про інтеграційні процеси в такому разі говорити не можна, адже стан інтегрованості припускає наявність упорядкованих безконфліктних відносин усередині соціальної системи, основними найважливішими характеристиками якої визнається «стабільність» і «соціальний порядок» . Окреслені нами соціальні процеси навпаки поглиблюють конфліктність у соціальній системі (через скорочення попиту на працю в кризових економіках, до якої можна віднести економіку України). При цьому відсутність інтеграції взагалі унеможливлює конкуренцію молоді на ринку праці. Відтак вочевидь існують (або мають існувати) інші, відносно безконфліктні форми соціальної взаємодії, соціальної інтеграції до праці та трудової соціалізації. Відтак процеси суспільної постмодернізації також поглиблюють диференціацію, що додатково посилює проблему трудової соціалізації та інтеграції. Також значення набуває збереження цілісності й стабільності суспільства в цілому шляхом пошуку системоутворювальних інтегрувальних соціальних механізмів. Вочевидь дефіцитна праця (що стала дефіцитом унаслідок економічної кризи) таким ресурсом виступати не може. Тому основною детермінантою стабілізації має виступати керованість суспільних конфліктів (протиріч), яких уникнути неможливо. Констатовано,що зазвичай відповідальність за безуспішні інтеграційні процеси покладається на соціальний інститут освіти, що не створює достатніх умов для реалізації професійних можливостей молоді (дає неякісні знання, не забезпечує якісної практики тощо), перешкоджає її самореалізації, сприяючи тим самим її соціальному виключенню. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Andreenkova A.V. Materialisticheskie / postmaterialisticheskie tsennosti v Rossii (Materialist / post­materialist values in Russia) // Sotsiologicheskie issledovaniya: [Nauchnyiy zhurnal]. – 1994. – № 2. – P. 73­81.

Andreenkova A.V. Postmaterialisticheskie tsennosti v Rossii (Post­materialist values in Russia)// Sotsiologicheskie issledovaniya: [Nauchnyiy zhurnal]. – 1994. – № 3. – P. 75­84.

Gorshkova O.V. Tsennostnyie orientatsii sovremennoy studencheskoy molodezhi v protsesse kulturnoy sotsializatsii: na primere Dalnevostochnogo regiona: avtoreferat dis. ... kandidata sotsiologicheskih nauk: 22.00.06 (Value orientations of today’s college students in the process of cultural socialization: the example of Far East region: abstract dis. ... The candidate of sociological sciences: 22.00.06). – M., 2003. – 19 p.

Zubok Yu.A. Isklyuchenie v issledovanii problem molodezhi (The exception in the study of youth problems) // Sotsiologicheskie issledovaniya: [Nauchnyiy zhurnal]. – № 8. – 1998. – P. 47­56.

Zubok Yu.A. Sotsialnaya integratsiya molodezhi v usloviyah nestabilnogo obschestva (Social integration of youth in the conditions of unstable society). – M.: Sotsium, 1998. – 142 p.

Inglhart R. Modernizatsiya i postmodernizatsiya (Modernization and post­modernization)// Novaya postindustrialnaya volna na zapade: Antologiya; Pod red. V.L. Inozemtseva. – M.: Academia, 1999. – 631 p.

Sotsial’nyy rozvytok Ukrayiny: suchasni transformatsiyi ta perspektyvy: [Monohrafiya] (Social development in Ukraine: A transformation and prospects: [Monograph]). – Cherkasy: Brama­Ukrayina, 2006. – 348 p.

Inglehart R. Cultural shift in advanced industrial society / R. Inglehart. – Princeton University Press, 1990. – Р. 90.

Parsons Т. The Social System / N.Y. 1951, p. 204­205; Parsons Т., Shils E. (eds.) Toward a General Theory of Action. ­ Cambridge, 1951. – P. 180.


Переглядів анотації: 187
Завантажень PDF: 112
Опубліковано
2015-03-24
Як цитувати
Shaposhnykova, I. V. (2015). Зміни цінностей студентської молоді в умовах українських реалій. Науково-теоретичний альманах Грані, 18(5), 53-57. https://doi.org/10.15421/1715098
Розділ
Стаття