Характеристика та аналіз структурних елементів соціальної відповідальності бізнесу

  • J. S. Bilonog Київський національний університет ім.Т.Шевченка
Ключові слова: соціальна відповідальність, корпоративна соціальна відповідальність, соціальна звітність, нефінансова звітність, звітність зі сталого розвитку, складові елементи корпоративної соціальної відповідальності, принципи соціальної відповідальності

Анотація

У статті акцентовано увагу на необхідності оцінки стану соціальної відповідальності бізнесу в Україні. Структуровано матеріал стосовно елементів та принципів корпоративної соціальної відповідальності. На основі чого розроблено пропозиції щодо уніфікації кількісних елементів соціальної відповідальності бізнесу, за якими можна проводити аналіз нефінансової звітності. Запропоновано використовувати не тільки кількісні методики аналізу інформації, але й звертатися до якісних. В результаті чого аналіз соціальних звітів буде більш результативним та мінімізує суб’єктивність дослідника чи представників компанії, які відповідають за представлення інформації широкій громадськості. Розглянуто базові принципи, за якими компанії можуть реалізовувати свою стратегію з корпоративної соціальної відповідальності. Завдяки емпіричному аналізу корпоративних звітів доведена доцільність використання зазначених елементів. Більш детально проаналізовано звіти компаній виробничого та невиробничого сектору та визначено особливості відображення інформації про корпоративну соціальну відповідальність. Акцентовано увагу на необхідності проведення моніторингових досліджень у сфері корпоративної соціальної звітності. Зроблено висновок, що, завдяки уніфікації підходів до визначення критеріїв соціальної відповідальності дослідники можуть отримати більш повну інформацію, а отже, точніше розуміти стан реалізації практик корпоративної соціальної відповідальності в Україні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

BehmaY.Yakisnedoslidzhennyametodivvprovadzhennyasotsial’noyividpovidal’nostibiznesuvUkrayini. Yurydychnyy komentar. Rekomendatsiyi z vprovadzhennya(Qualitative research methods for the implementation of the social responsibility of business in Ukraine. Legal commentary. Recommendations for the implementation). – Kyiv, 2006, р. 32.

Bilonoh Y. Sotsial’nyy zvit yak skladova korporatyvnoyi sotsial’noyi vidpovidal’nosti biznesu (na prykladi vitchyznyanykh kompaniy) (Social report as a component of corporate social responsibility of businesses (for example, domestic companies))– Suchasni suspil’ni problemy u vymiri sotsiolohiyi upravlinnya: Zbirnyk naukovykh prats’ Don DUU. T. ХIII. no. 217. Seriya «Sotsiolohiya». – Donets’k: Don DUU, 2012. – р. 367­375.

Vays K. Otsinyuvannya: metody doslidzhennya prohram ta polityky (Evaluation: methods of research policies and programmes) . – K. : Osnovy, 2000, 671р.

Ivanova E. Korporativnaya sotsialnaya otvetstvennost kak element korporativnoy kulturyi (Corporate social responsibility as an element of corporate culture)– Kant . 2011. – № 3. – S. 39­44.

Mezhdunarodnyiy standart ISO 26000. Rukovodstvo po sotsialnoy otvetstvennosti. (International standard ISO 26000. Guidance on social responsibility) Mode of access: http://www.klubok.net/Downloads­index­req­viewdownloaddetails­lid­243.html

Peregudov S. P. Korporativnoe grazhdanstvo: kontseptsii, mirovaya praktika i rossiyskie reali (Corporate citizenship: concepts, international practice and the realities of Russia)– M.: Progress­Traditsiya, 2008. ­ 448 р.

Savchenko I. Sotsial’na vidpovidal’nist’ orhaniv derzhavnoyi vlady v umovakh rozbudovy sotsial’noyi derzhavy (Social responsibility of public authorities in the development of the welfare state): Avtoref. dys... kand. nauk z derzh. upr.: 25.00.01 – Kh., 2007. – 18 р.

Solodukha O. Otsinka upravlinnya sotsial’noyu vidpovidal’nistyu biznesu (Assessment of the management of the social responsibility of business) Rezhym dostupu: http://director.at.ua/upravlinnja_socialnoju_vidpovidalnistju_biznesu.pdf. 2008.

Carroll A. B. The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. Business Horizons 34 (4): 1991. – р. 39­48.


Переглядів анотації: 335
Завантажень PDF: 161
Опубліковано
2015-04-07
Як цитувати
Bilonog, J. S. (2015). Характеристика та аналіз структурних елементів соціальної відповідальності бізнесу. Науково-теоретичний альманах Грані, 18(5), 30-36. https://doi.org/10.15421/1715094
Розділ
Стаття