Філософія студентоцентрованого навчання приватної вищої освіти в Україні

  • Т. H. Kuprii Київський університет ім. Б. Грінченка
Ключові слова: студентоцентроване навчання, приватна вища школа, інновації, працевлаштування випускників, якість навчання, ефективність навчання, конкурентоспроможність на ринку праці

Анотація

У статті аналізується процес студентоцентрованого навчання  в приватному вищому навчальному закладі України, його нормативна, освітня, суспільна і філософська інтенція в сучасних реаліях. На основі філософського розуміння сутності освіти як студентоцентрованої квінтесенції у сучасному суспільстві, її феноменологічної ваги, автор намагається сформулювати базові засади індивідуального, особистісно орієнтованого підходу діяльності вищої приватної школи. Аналіз існуючих надбань та проективних результатів освітньої інституції суспільного блага ­ вищого навчального закладу приватної форми визначають розробку світоглядно­ціннісних та загальнотеоретичних аспектів навчальної та соціальної роботи в контексті глобалізованого світу. Проблематизується престиж ВНЗ, визнання його торговельної марки (диплома) роботодавцями; якість процесу навчання; можливості для наукових досліджень; матеріально­технічна база; наявність спеціальних (унікальних) освітніх програм. Актуалізуються хронічні проблеми постосвітньої депривації, які протягом багатьох років не надавали можливості випускникам вищих навчальних закладів реалізуватися на ринку праці. Визначаються ефективні складові вищої приватної школи в Україні. Засади наукового аналізу і синтезу при використанні структурно­функціонального та статистичного методів, а також методу порівняльного аналізу дозволили автору дослідити успішні й ефективні впровадження навчання приватної школи в Україні.  

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Astahova V. Osnovnye tendenzyy razvitiya akademicheskoj mobilnosti ukrainskich studentov (Main Trends of development akademycheskoy mobylnosty Ukrainian students). Novyj Kolegium, 2011, no. 2, pp.7­10.

Astahova V. Privatna osvita v Ukraini: rozmirkovuvanja «nyzkogo sezonu» (Private education in Ukraine thinking «low season»). Vyshcha shkola, 2014, no.1, pp. 32­41.

Koroljov B. Nederzhavnyj sektor osvity v Ukraini: problemy stanovlenja i rozvytku (Private sector education in Ukraine: problems of formation and development). Vyshcha shkola, 2003, no.1, pp. 8­14.

Kukurudza I.I. Rynok poslug vyshchoi shkoly v Ukraini: stan, problemy ta perspektyvy (Market services of higher education in Ukraine: Current State, Problems and Prospects) Visnyk cherkaskogo universytetu, issue 152, 2009, pp. 148­163.

Melnychenko A.A. Vypusknyky NTUU «KPI» na rynku prazi: rezyltaty opytuvanja. (Graduates of NTU «KPI» in the labor market: Survey). Regime to access: http://kpi.ua/915­9

Popel S. Z dyplomom jakogo vuzu robotu znajty najlegshe (rejtyng). З дипломом якого вузу роботу знайти найлегше (рейтинг). (From high school diploma which is easiest to find a job (Rank)). Regime to access: http://www.unian.ua/society/359700­z­diplomom­yakogo­vuzu­robotu­znayti­naylegshe­reyting.html

Rashkevych J.M. Bolonskyj prozes ta nova paradygma vyshchoji osvity: monografija (The Bologna Process and the new paradigm of higher education: a monograph). Lviv, 2014, 167p.

Rejtyngy VNZ. Krashchi pryvatni navchalni zaklady Ukrainy. (Ranking. The best private schools Ukraine). Regime to access: http://osvita.ua/vnz/rating/25714/

Sydorenko O.L. Pryvatna vyshcha osvita: shlahy Ukrainy u svitovomu vymiri (Private higher education: ways of Ukraine in the global dimension). Charkov, 2000, 255 p.

Sharov O. I. Tendenzii prazevlashtuvanja vypusknykiv VNZ u kryzovyj ta post­kryzovyj period (Trends in employment of graduates in crisis and post­crisis period). Problemy i perspektyvy prazevlashtuvanja vypusknykiv vyshchoji shkoly, Donezk, 2009, pp.18­21.


Переглядів анотації: 255
Завантажень PDF: 136
Опубліковано
2015-03-02
Як цитувати
KupriiТ. H. (2015). Філософія студентоцентрованого навчання приватної вищої освіти в Україні. Науково-теоретичний альманах Грані, 18(4), 107-111. https://doi.org/10.15421/1715088
Розділ
Стаття