Профспілкова політика української лівиці Галичини у міжвоєнний період

  • I. I. Begej Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України
Ключові слова: Професійні спілки, Професійна лівиця, Українська соціал­демократична партія (УСДП), Українська соціалістично­радикальна партія (УСРП), Комуністична партія Західної України (КПЗУ), Селянсько­робітниче соціалістичне об’єднання («Сельроб»), Українська парт

Анотація

Запропонована стаття є логічним доповненням дослідження автора «Профспілкова політика Української соціал­демократичної партії на етапі її становлення» (Грані, 2015, №2). У ній продовжено аналіз профспілкової політики УСДП в умовах міжвоєнної окупації Польщею Західної України, подальшого соціально­національного гноблення на її теренах українців, представників національних меншин владними і суспільними інститутами. Якщо до Першої світової УСДП була по суті єдиною українською лівою силою, яка протистояла  боротьбі за профспілки польській лівиці, то у міжвоєнний період цього протиборства вона одержала не лише підтримку, але й конкурентів в особі Української соціалыстично­радикальної партії (УСРП), Комуністичної партії західної України(КПЗУ), Селянсько­робітничого соціалістичного об’єднання («Сельроб») Української партії праці (УПП). Тоді ж на профспілковому полі з’явився ще один гравець – українські націоналісти, які критикували українських лівих за недостатню роботу по українізації профспілкового руху. Порівняльний аналіз розвитку профспілкового руху в Галичині після Першої світової війни свідчить, що він став значно масовішим явищем, ніж до неї,  в ньому брала участь більшість українських робітників, а також значна частина державних та приватних службовців, інтелігенції, студентів. Польські ліві намагалися перенести централістський (інтернаціоналістський) принцип австрійських соціал­демократів на організаційну структуру профспілок у Другій Речі Посполитій для полонізації неполяків, зокрема українців. Інтернаціоналістський підхід також сповідували КПЗУ, прокомуністична до 1924р. УСДП, створена ними Професійна лівиця. Попри те, переважна частина українських робітників увійшла не до всепольських профспілок, а до українських фахових організацій. Але, на жаль, їх не приймали до міжнародних профспілкових об’єднань. Пояснювалось це недержавним статусом українців.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Berest R. Profspilkovy`j rux v Zaxidnij Ukrayini u mizhvoyenny`j period (1921­1939rr.) (The trade union movement in Western Ukraine in the interwar period (1921­1939). Avtoreferat dy`sertaciyi na zdobuttya naukovogo stupenya kandy`data istory`chny`x nauk. – L`viv, 1995.

Roman Berest. Nary`sy` istoriyi profspilkovogo ruxu v Zaxidnij Ukrayini 1817­1939 rr. (Essays on the history of the trade union movement in Western Ukraine 1817­1939 biennium). ­ Drogoby`ch: Vy`davny`cha firma «Vidrodzhennya», 1995. – 128 р.

Visny`k dragomanivs`koyi organizaciyi (Bulletin Drahomanov organization). – 1917. – vy`p.1

Vpered (Forward). – 1929. – 1 lyutogo

Gaj­Ny`zhny`k Pavlo. Robitny`chi profspilky`, robotodavci i get`mans`ky`j uryad: istoriya try`bichnogo konfliktu i dosvid nezavershenoyi rozv’yazky` (Workers unions, employers and government Hetman: trybichnoho history of conflict and experience incomplete solutions). Literatura ta kul`tura polissya. – Vy`p.21.Zabuti ta voskresli imena v istoriyi ta kul`turi Ukrayiny`, spirni istory`chni py`tannya. – Nizhy`n: Nizhy`ns`ky`j derzhavny`j pedagogichny`j universy`tet imeni My`koly` Gogolya, 2002.­Р.131­142.

DALO (DALO), F.1, op.51, spr. 454, ark. 34

DAIFO (DAIFO.), f.2 op.1, spr.1486, ark 1.

Zhernokleyev O., Rajkivs`ky`j I. Lidery` zaxidnoukrayins`koyi socil­demokratiyi. Polity`chni biografiyi (Best Western sotsil democracy. Political biography). – K.: Osnovni cinnosti, 2004.­283s.;4s. foto(Ser. «Spadshhy`na»)

Zemlya i Volya (Land and Freedom). ­ 1923. – 16 grudnya.

Kossak Zenon. Ukrayins`ke robitny`cztvo. (Ukrainian working class)//lib.oun­upa.org.ua/KOT/15.html

Makux I. Na narodnij sluzhbi: Spogady`(At the national service: Memories). –K: Osnovni cinnosti, 2001 – 572s.­(Ser. «Spadshhy`na»)/Ivan Makux, K.: Osnovni cinnosti, 2001

Movchan O. M. Chy` buly` profspilky` 20­x «shkolamy` komunizmu» (Were unions 20s «schools of communism.»). /histori.org.ua/joinA4/pro/11_3.pdf

Nashi boyevi kly`chi (Our Boeva cry). Svitlo.­1928.­12 lyutogo

Robitny`cha Gazeta (Workers Newspaper).­1921.­23 zhovtnya

CzDAGO Ukrayiny` (Central State Archive of Public Organizations of Ukraine), f.6 op.1, spr.345, ark.257

Chernecz`ky`j A. Spomy`ny` z mogo zhy`ttya (Memories of my life). – K.: Osnovni cinnosti, 2001.­168s.­(ser. «Spadshhy`na»)

Chernecz`ky`j A. USDP v svitovomu i avstrijs`komu Internacionali (USDP in the world and the Austrian International). Kalendar «Vpered»­L`viv: Z drukarni Dila, 1920

Chernecz`ky`j A. Ukrayins`ky`j robitny`k (Ukrainian worker). Dilo.­1936.­29 ly`stopada

Shheblyuk S. Organizacijna struktura profspilok Voly`ni u mizhvoyenny`j period (1929­1939rr.) (The organizational structure of trade unions Volhynia in the interwar period (1929­1939). / http://www.allbest.ru

Zadania lewicy w Zwiazkach Zawodowych.­Lwow, 1924. – р. 8


Переглядів анотації: 195
Завантажень PDF: 101
Опубліковано
2015-03-11
Як цитувати
Begej, I. I. (2015). Профспілкова політика української лівиці Галичини у міжвоєнний період. Науково-теоретичний альманах Грані, 18(4), 74-79. https://doi.org/10.15421/1715082
Розділ
Стаття