Процесний, інституційний і організаційний підходи у сфері соціологічного осмислення освітньої системи


  • M. V. Klyov Національний авіаційний університет
Ключові слова: освітня система, інституційний підхід, процесний підхід, вища освіта

Анотація

У статті звертається увага на сутність та особливості культуроцентричного, процесного, інституційного та організаційного підходів, формуючих суть освітніх процесів  в цілому.  Автор розглядає університет не тільки як освітній і науковий, а й духовний центр, що формує особистість фахівця нового типу. Зазначається, що як соціальне явище, процес і соціальний інститут освіта приймає соціальні зміни суспільства, а перехідний характер соціальних процесів, домінування ринкових відносин у свою чергу  позначаються на інституті освіти. Втім, саме інституційний підхід дає можливість розглядати освітні процеси і на соціальному, і на особистісному рівнях. Зауважується, що інституціоналізація вищої освіти як окремого соціального інституту в рамках всього соціального інституту освіти сталася в другій половині двадцятого століття, що дозволило говорити про провідну роль університетів у культурі модерну. Автор підкреслює, що у теорії вищої освіти широко визнана теза, що має численну аргументацію: установи вищої освіти за своєю природою – національні інститути. Вони регулюються національним законодавством, спираються на національні фінанси, готують фахівців для національної економіки. В принципі, поява нових форм взаємозв’язків – позитивний соціальний процес, але мають місце і негативні наслідки. Їх передумовою, на думку деяких дослідників, стала глобалізація, тобто дія «ринкових сил», які сприяють розвитку «світу без кордонів». 

Посилання

1. Amerikanskaya sotsiologicheskaya myisl (American sociological thought). – M.: INFRA, 1996. – 615 р.
2. Gershunskiy B.S. Filosofiya obrazovaniya dlya XXI veka (Philosophy of Education for the XXI century). – M.: Sovershenstvo, 1998 – 289 р.
3. Giddens E. Uskolzayuschiy mir: kak globalizatsiya menyaet nashu zhizn (Escaping the world: how globalization is changing our lives). – M.: Ves mir, 2004. – 118 р.
4. Dobrenkov V.I. Obschestvo i obrazovanie (Society and education). – M.: Lan, 2003. – 201 р.
5. Dyurkgeym E. Sotsiologiya obrazovaniya (Sociology of Education). – M.: Respublika, 1996. – 443 р.
6. Parsons Т. The School Class as a Social System: Some of Its Functions in American Society [Text] / Т. Parsons // Harvard Educational Review. – 1999. – Vol. 29, № 4. – Р. 297­318.
7. Van der Wende M.C. Globalisation and Access to Higher Education [Text] / M.C. Van der Wende // Journal of Studies in International Education. – 2003. – Vol. 7, № 2. – Р. 193­206.
Як цитувати цю статтю:
Klyov, M. (1). Процесний, інституційний і організаційний підходи у сфері соціологічного осмислення освітньої системи. Науково-теоретичний альманах "Грані", 18(4), 32-35. Retrieved із https://grani.org.ua/index.php/journal/article/view/180
Розділ
Статті