Професійна компетентність соціальних працівників: методи управління

  • V. V. Dudaryov Запорізький національний технічний університет
Ключові слова: соціальна робота, соціальний працівник, компетентність, професійна компетентність, методи управління, case­study, тренінг

Анотація

У статті актуалізовано проблему професійної компетентності соціальних працівників. Обґрунтовано, що пошук шляхів оптимізації професійної підготовки фахівців для системи соціального захисту населення лежить у руслі загальнодидактичних проблем педагогіки вищої школи. Здійснено теоретичний аналіз поглядів вітчизняних і зарубіжних вчених, які займаються проблематикою професійної компетентності соціальних працівників. Надано визначення понять «компетентність» та «професійна компетентність». Визначено основні компоненти професійної компетентності соціальних працівників: мотиваційний (психологічна готовність до професійної діяльності); ціннісно­смисловий (спрямованість, ціннісні орієнтації, смисли); когнітивно­професійний (загальна культура, письменність, професійна освіченість); дієво­професійний (робота з людьми на різних соціальних рівнях, робота з інформацією, досягнення результатів і т.п.); аутопсихологічний (особистісна і професійна рефлексія); регулятивний (емоційно­вольова саморегуляція). Розглянуто загальну структуру і змістові критерії професійної компетентності соціального працівника. Надано характеристику інноваційних форм і методів управління професійною компетентністю соціальних працівників (case­study, соціально­психологічний тренінг). Визначено умови успішності підготовки соціального працівника у вищому навчальному закладі. Зроблено висновки за результатами дослідження та визначено перспективні напрямки подільних наукових розвідок з напрямків, що стосуються предмета розгляду.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Akmeologiya (Akmeology), Moscow, 2002, 650 p.

Antipova, M.V. Metod kejsov (case study) (Cases method (case study)), Moscow, 2011, 121 p.

Bajev, P.A. Praktikum po metodike Case­study (Practical work on Case­study methodic), Irkutsk, 2008, 210 p.

Briukhanova, N. Pidxody do rozuminnya kompetentnosti ta kompetenciyi v osviti (Aproaches to competence an competences in education understanding) // Pedagogika i psykhologiya profesijnoyi osvity, 2007, no 4, pp. 40–49.

Gera, T.I. Psykhoterapevtychni zasady organizatsiyi profesijno zoriyentovanogo treningu majbutnikh inzheneriv­pedagogiv (Psychotherapeutic principles of professionally oriented training of future engineers and teachers) // Innovacijni pidxody do nauky XXI stolitti: zb. nauk. prats` i materialiv mizhnarod. nauk.­prakt. konf. (27 kvitnya 2012 roku) / gol. red. V.S. Ryzhykov. Kirovograd, 2012, p. 267.

Zimniaya, I.A. Kompetentnostnyj podhod. Kakovo ego mesto v sisteme sovremennykh podhodov k problemam obrazovaniya? (teoretiko­metodologicheskij aspekt) (Competence approach. What is its place in the modern approaches to education? (theoretical and methodological aspect)) // Vyssheje obrazovanije segodnia, 2006, no 8, pp.20–26.

Ignatjeva, E.O menedzhmente znanij i neyavnom znanii v obrazovanii (On the knowledge management and tacit knowledge in education) // Vyssheje obrazovanije v Rossii, 2006, no 12, pp.36–41.

Mukhametzianova, F.Sh. Teoriya i praktyka dystancyonnoj podgotovki specyalista socyal`noj sfery v regione (Theory and practice of distance training of the social sphere in the region). Kazan’, 2002, 321 p.

Pov’yakel`, N.I. Profesiogenez samoregulyaciyi myslennya praktychnogo psykhologa (Professional genesis of psychologist thinking self­management). Kyiv, 2003, 295 p.

Raven, Dzh. Kompetentnost` v sovremennom obshhestve: vyiavlenije, razvitije i realizacyja (Competence in modern society: the identification, development and implementation). Moscow, 2002, 368 p.

Czar`kova, E.A. Kompetentnost` v kontekste modernszacyi profobrazovaniya (Competence in the context of the professional school modernization) // Professional`noie obrazovanije, 2004, no 6, pp. 5–6.


Переглядів анотації: 359
Завантажень PDF: 3630
Опубліковано
2015-02-23
Як цитувати
Dudaryov, V. V. (2015). Професійна компетентність соціальних працівників: методи управління. Науково-теоретичний альманах Грані, 18(4), 27-32. https://doi.org/10.15421/1715074
Розділ
Стаття