Проблема політичної ідентичності в умовах сучасних криз та конфліктів

  • Руслан Ключник Університет імені Альфреда Нобеля (Дніпро, Україна)
Ключові слова: політична ідентичність, політична ідеологія, політична криза, політичний конфлікт, політичний протест, міжнародний конфлікт, агресія Росії проти України

Анотація

Ми виходимо з того, що ідентичність є однією з актуальних проблем сучасної політичної науки. Метою дослідження є виокремити ті виміри ідентичності, які відіграють вагому роль у сучасних політичних конфліктах. Визначено плюралізм ідентичностей середньостатистичного громадянина, що пов’язано з виконанням ним великої кількості соціальних ролей. Пропонується авторська інтерпретація ідентичності як співвідношення себе з певною політичною групою та вироблення відповідної політичної позиції. Ми розробили методологію дослідження, ґрунтуючись на системному, порівняльному, структурно-функціональному, біхевіористському та інших методах політології. Крім того, було використано досягнення соціології, психології, історії та інших наук. Доведено, що етнічна ідентичність у ХХІ ст. все ще має потужний конфліктогенний потенціал, тому що численні етноси відчувають себе у несправедливому становищі в сучасних політичних системах. На прикладі Італії та Німеччини продемонстровано важливість дослідження регіональної ідентичності. Доведено, що потужний потенціал має класова ідентичність, оскільки велика кількість людей перебуває у стані, який не відповідає їх очікуванням. Протестні рухи та революції – логічні наслідки загострення протиріч, в основі яких лежить класова ідентифікація. Продемонстровано, що ідеологічна ідентичність часто використовується для виправдання експансії, яка набуває агресивних форм. З’ясовано, що одним з прикладів агресивної квазіідеології є «русский мир», який характеризується шовінізмом, реваншизмом та мілітаризмом. Напад Росії на Україну цілком відповідає антизахідній риториці російського керівництва, оскільки в сучасному російському офіційному дискурсі існує «чорно-біле» бачення світу. У цьому контексті особливо важливою є політика пам’яті, яка допомагає сформувати ціннісні орієнтації та згуртувати народ в умовах інформаційного протистояння. Адже спотворення історії на державному рівні в Росії у певному сенсі легітимізує агресивну зовнішню політику режиму Путіна та дискредитує його противників. Висловлено припущення, що російське керівництво тривалий час помилково вважало, що російськомовні українці мають іншу політичну ідентифікацію, ніж їх україномовні співвітчизники.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Andrushchenko, T. V. (2019). Rehionalna identychnist: zmist, typy ta osoblyvosti formuvannia [Regional identity: essence, types and peculiarities of formation]. Politicus, 4, 93–97.
Bielański, S. (2016). Koncepcja Padanii na przełomie XX i XXI wieku. Przegląd Geopolityczny, 18, 9–18.
Dmytriiev, V. V. (2022). Politychna identychnist v umovakh suspilnykh transformatsii [Political identity in the conditions of social transformations]. Aktualni problemy filosofii ta sotsiolohii, 34, 52–56.
Hildebrandt, A., & Trüdinger, E.-M. (2021). Belonging and exclusion: the dark side of regional identity in Germany. Comparative European Politics, 19, 146–163.
Holtsov, A. (2021). Heopolitychna ideolohiia v Rosiiskii Federatsii [Geopolitical ideology in the Russian Federation]. Politicus, 6, 83–88.
Ivanenko, V., & Kryvoshein, V. (2022). Derzhavna polityka pamiati v suchasnii Ukraini v umovakh informatsiinoi viiny (2014–2021 rr.) [State memory policy in modern Ukraine in the conditions of information war (2014–2021)]. Grani, 25(2), 16–21.
Kliuchnyk, R. M. (2019). «Lega Nord» ta yevroskeptytsyzm v Italii [Lega Nord and Euroscepticism in Italy]. Osvita i nauka u minlyvomu sviti: problemy ta perspektyvy rozvytku. Materialy Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii. 29–30 bereznia 2019 r., Dnipro, II, 5–7.
Kliuchnyk, R. M. (2017). Sotsialnyi kapital yak faktor formuvannia politychnoho protestu [Social capital as a factor of political protest formation]. Hileia, 124, 317–320.
Paasi, A., & Zimmerbauer, K. (2011). Theory and practice of the region: a contextual analysis of the transformation of Finnish regions. Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 71–72, 163–178.
Svallfors, S. (2010). Policy feedback, generational replacement, and attitudes to state intervention: Eastern and Western Germany, 1990–2006. European Political Science Review, 2(1), 119–135.
Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. The Social Psychology of Intergroup Relations. Chicago, IL,: Nelson-Hall, 33–47.
Uhryn, L. (2018). Politychni vymiry kolektyvnykh identychnostei [Political dimensions of collective identities]. Diskurz Evropský Politický a Právní, 5(2), 213–219.
Van Stekelenburg, J. (2013). The social psychology of protest. Current Sociology, 61(5–6). Retrieved from http://journals.sagepub.com/doi/abs/ 10.1177/0011392113479314
Yatsenko, N. (2020). Politychna identychnist: kontseptualizatsiia poniattia [Political identity: conceptualization of the term]. Evropský Politický a Právní Diskurz, 7(6), 130–135.

Переглядів анотації: 83
Завантажень PDF: 89
Опубліковано
2022-08-31
Як цитувати
Ключник, Р. (2022). Проблема політичної ідентичності в умовах сучасних криз та конфліктів. Науково-теоретичний альманах Грані, 25(4), 5-10. https://doi.org/10.15421/172243
Розділ
ПОЛІТОЛОГІЯ