Міжнародні телекомунікаційні зв'язки Азербайджанської республіки (1991-2001 рр.)

  • Самір Салім оглу Карімлі Кафедра історії та методики її викладання, Сумгаїтський державний університет (Сумгаїт, Азербайджан)
Ключові слова: Азербайджан, зв'язок, телефон, пошта, підприємство, телекомунікації

Анотація

Акт про суверенітет, прийнятий азербайджанським парламентом 18 жовтня 1991 року, відкрив нову сторінку в історії нашого народу. Відновлення державної незалежності Азербайджану призвело до фундаментальних змін у всіх сферах. Одним із важливих завдань нашої країни була перебудова економіки, управління, інфраструктури, а також зв'язку, успадкованих з радянського періоду. Протягом перших десяти років незалежності - 1991-2001 рр., радикальні реформи, проведені в країні відповідно до вимог нової епохи, спонукали до розвитку комунікації, яка була одним із національних стратегічних напрямів держави. У той час роль комунікації була незамінною через розширення приватного сектора, організацію спільних підприємств, щороку збільшуючи інвестиційні надходження до державного бюджету. Тому комунікація відігравала важливу роль у розвитку економіки країни та відродженні економіки. Комунікація відіграла незамінну роль у встановленні міжнародних відносин з різними країнами світу, поряд із зміцненням державної незалежності. Протягом досліджуваного періоду Азербайджанська Республіка була членом міжнародних організацій зв'язку, а також підписала двосторонні угоди з іншими країнами в галузі зв'язку, у 1992 році приєдналася до Міжнародного союзу електрозв'язку та в наступні роки до інших організацій зв'язку. Рівень обслуговування у сфері міжнародного зв'язку з кожним роком підвищувався, були запущені телефонні та супутникові телефонні канали, а Азербайджан приєднався до Трансазіатсько-європейської волоконно-оптичної кабельної лінії, міжнародного комунікаційного проекту під назвою «Контракт cтоліття». Маючи стратегічно вигідне положення, Азербайджанська Республіка створила умови для транзиту телефонного трафіку в ряд країн світу, а також для отримання додаткового фінансування країни.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Abdulhasanli, T. (1995, December 23). Rabitə Naziriliyi telekommunikasiya sistemlərinin inkişafının “Milli iqtisadi proqramı” nı hazırlamışdır [The Ministry of Communication has Developed a "National Economic Program" for the Development of Telecommunication Systems]. Baku. "Azərbaycan" newspaper, 247.
Abdullagizi, Sh. (1999, October 14). Rabitənin inkişafı konsepsiyası həyata keçirilir [The Concept of Communication Development is Implemented]. Baku. "Respublika" newspaper, 214.
Aliyev, R. (1996, February 9). Azerbaijan will be able to control transit cargo with the commissioning of the international station. Baku. "Azərbaycan" newspaper, 28.
ATS-92 və 97-nin yenidən qurulması haqqında saziş imzalanmışdır [Agreement on Reconstruction of ATS-92 and 97 Was Signed]. (1995, November 15). Baku. "Azərbaycan" newspaper, 219.
Azərbaycan rabitəsi [Azerbaijan Communication]. (2003). Historical Chronicle. Baku: Azermarka.
Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının Nizamnaməsinə və Konvensiyasına, habelə düzəliş sənədlərinə qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Law of the Republic of Azerbaijan on Accession to the Charter and Convention of the International Telecommunication Union, as Well As Amending Documents]. (2000). Qanun, 8 (76), 12-13.
Boran, B. (1998, April 10). Biz hər il rabitədən qazanılan milyonlarla ABŞ dollarının xaricə axınının qarşısını alacayıq [We Will Prevent the Outflow of US Millions Dollars Coming from Communications Every Year]. Baku. "Azərbaycan" newspaper, 78.
Bütün müştərilərimizə hörmətlə yanaşırıq [We respect all our customers]. (1999, January 27). Baku. "Azərbaycan" newspaper, 19.
Central Archive of the Ministry of Communications. F. 1. Lis. 1. Work 4. Volume 4.
Central Archive of the Ministry of Communications. F. 1. Lis. 1. Work 8. Volume 1.
Central Archive of the Ministry of Communications. F. 1. Lis. 1. Work 10. Volume 3.
Central Archive of the Ministry of Communications. F. 1. Lis. 12. Case 151. Volume 1.
Central Archive of the Ministry of Communications. F. 1. Lis. 12. Case 134. Volume 6.
Central Archive of the Ministry of Communications. F. 1. Lis. 12. Work 143. Volume 2.
Central Archive of the Ministry of Communications. F. 1. Lis. 12. Work 134. Volume 5.
Central Archive of the Ministry of Communications. F. 1. Lis. 12. Work 134. Volume 10.
Central Archive of the Ministry of Communications. F. 1. Lis. 2. Work 4. Volume 3.
Central Archive of the Ministry of Communications. F. 1. Lis. 22. Work 80. Volume 1.
Central Archive of the Ministry of Communications. F. 1. Lis.1. Work 4. Volume 1.
Dövlət antiinhisar siyasəti və sahibkarlığa kömək komitəsinin yoxlama arayışında göstərilən çatışmazlıqlar və nöqsanlar barədə [About the shortcomings and deficiencies indicated in the inspection report of the State Antimonopoly Policy and Entrepreneurship Support Committee]. (1997, September 24). Baku. “Rabitə dünyası” newspaper, 13.
Hasanov, M. N. (2003). Bakı şəhərində rabitənin inkişaf mərhələləri [Stages of Development of Communication in Baku]. Materials of the Republican Scientific-technical Conference Dedicated to the 85th Anniversary of the Ministry of Communication. Baku: Printing house of Azerbaijan Technical University, 66-70.
Humbatov, A. (2001). Rabitə Nazirliyi 2000-ci ildə [Ministry of Communications in 2000]. Baku: Adiloğlu.
Humbatov, A. (2002). Azərbaycan rabitəsi müsəqillik dövründə. Əsrə bərabər on il: 1991-2001 [Azerbaijani Communication During Independence. Ten years equal to a century: 1991-2001]. Baku: Adiloğlu.
Huseynov, Т. (1965). Razvitiye svyazi v Azerbaydzhane [Development of Communication in Azerbaijan]. Baku: Azerbaijan State Publishing House.
Khanveli, Y. (1999, December 26). Ədalət hər şeydən üstündür [Justice is Above All]. Baku. "Respublika" newspaper, 270.
Mahmudoglu, V. (2000, February 9). Qabaqcıl müəssisələrdən biri [One of the leading enterprises]. Baku. “Rabitə dünyası” newspaper, 5.
Manafova, S. (2000, January 12). Rafael İngəndərov: Hesab edirəm ki, əvvəlki dövrlərdə TAE-yə olan qeyri-obyektiv münasibət rabitədə işləmiş keçmiş rəhbərlərin şəxsi mənafeləri ucbatından irəli gəlirdi [Rafael Ingandarov: I Think That in the Past, the Biased Attitude Towards TAE Was Due to The Personal Interests of Former Leaders Who Worked in Communication]. Baku. “Rabitə dünyası” newspaper, 2.
May ayında nələr gözlənilir [What is expected in May]. (1998, May 7). Baku. "Azərbaycan" newspaper, 102.
Novruzov, R. (2002, October 9-11). Vse Azerbaydzhanskiye internet-provaydery [All Azerbaijani Internet Providers]. Baku. "Bakutel 02 news" newspaper.

Переглядів анотації: 27
Завантажень PDF: 34
Опубліковано
2022-07-01
Як цитувати
Карімлі, С. С. о. (2022). Міжнародні телекомунікаційні зв’язки Азербайджанської республіки (1991-2001 рр.). Науково-теоретичний альманах Грані, 25(3), 49-55. https://doi.org/10.15421/172236
Розділ
ІСТОРІЯ