Репресії у промисловому секторі міжвоєнної Катеринославщини – Дніпропетровщини (1920-30-ті рр.)

  • Валентин Іваненко Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Дніпро, Україна)
Ключові слова: Катеринославщина-Дніпропетровщина, репресії, радянська влада, промисловість, робітники, «червоні директори», інженерно-технічний персонал, опозиція, «шкідництво», «контрреволюція»

Анотація

Актуальність даної теми зумовлюється потребою розширення та поглиблення існуючих знань про масштаби і специфіку радянсько-російського державного терору в одному з найбільших регіонів  УСРР окресленої доби, особливо у контексті сучасної повномасштабної війни Росії проти України. Метою статті є спроба структурувати і узагальнити основні напрямки та особливості репресивної політики тогочасного правлячого режиму у промисловому секторі Катеринославщини-Дніпропетровщини. Методи дослідження: проблемно-хронологічний, компаративний, описовий. Основні результати. На значному фактичному матеріалі показано, що з приходом до влади більшовиків в умовах активного спротиву з боку освіченої частини суспільства, його інтелектуального, заможного ядра, насильство, репресії швидко були зведені в ранг державної політики й стали мало не нормою соціальної практики в ході започаткованих радикальних перетворень; акцентовано, що вони захопили буквально всі сфери життєдіяльності країни та верстви населення, включаючи базові опори нової влади – індустрію і робітничий клас як ключового «гравця» у ленінській формулі «диктатура пролетаріату»; встановлено, що саме представники робітництва, керівного та інженерно-технічного корпусу промислових підприємств займали провідне місце (майже 43 відсотка) у фаховій структурі репресованих в ті часи мешканців краю. Авторські тези та версії проілюстровані на прикладах конкретних «замовних» справ чи «напрацювань» спецслужб по лінії протидії страйковому руху на початку 1920-х рр., нейтралізації осередків, керівників і учасників політичної опозиції, «економічної і націоналістичної контрреволюції», а також окремих особистостей. Зроблено загальний висновок про те, що внаслідок терористичної політики і практики Кремля з піком масового беззаконня та свавілля середини 1930-х рр. із виробничої сфери вилучалася, по суті, еліта, найпродуктивніша частина людського капіталу промисловості Дніпропетровщини. Оригінальність і наукова новизна статті полягає насамперед у постановці та розгляді теми як самостійного об’єкта дослідження, актуалізації, систематизації і оприлюдненні відповідного конкретно-історичного матеріалу. Тип статті: оглядова.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Borodin, Ye. I. et al. (Eds). (2013-2017). Mista i sela Dnipropetrovshchyny u vyri politychnykh represiy [Cities and Villages of the Dnipropetrovsk Region in the Vortex of Political Repression]. U 5 t. Dnipropetrovsʹk.
Borodin, Ye. I., Bazhan, O. H., Ivanenko, V. V., Prokopenko, L. L., & Tereshchenko, R. K. (2009). Reabilitovani istoriyeyu [Rehabilitated by History]. U 27 t. Dnipropetrovsʹka oblastʹ. U 2 kn. Kn. 1. Dnipropetrovsʹk.
But, O. M., & Dobrov, P. V. (2002). «Ekonomichna kontrrevolyutsiya» v Ukrayini v 20-30-i roky XX stolittya: vid novykh dzherel do novoho omyslennya [«Economic Counter-revolution» in Ukraine in the 20-30s of the 20th Century: from New Sources to New Thinking]. 2-he vyd., vypr. i dop. Donetsʹk.
Chentsov, V. V. (2000). Politychni represiyi v radyansʹkiy Ukrayini v 20-ti roky [Political Repressions in Soviet Ukraine in the 1920s]. Ternopilʹ.
Derzhavnyy arkhiv Dnipropetrovsʹkoyi oblasti [State Archive of Dnipropetrovsk Region]. F. 1. Op. 1. Spr. 201. Ark. 51-56.
Derzhavnyy arkhiv Dnipropetrovsʹkoyi oblasti [State Archive of Dnipropetrovsk Region]. F. 1519. Op. 1. Spr. 9. Ark. 36.
Derzhavnyy arkhiv Dnipropetrovsʹkoyi oblasti [State Archive of Dnipropetrovsk Region]. F. 1520. Op. 3. Spr. 272. Ark. 167.
Hrynchenko, V. H. (1993). «Malenʹkyy Kronshtadt». Sobytyya 1921 h. v Ekaterynoslave. Polytycheskye partyy y dvyzhenyya Ukrayny XIX-XX vv. [«Little Kronstadt». The Events of 1921 in Ekaterinoslav. Political Parties and Movements of Ukraine in the XIX-XX Centuries]. Dnepropetrovsk, 109-119.
Ivanenko, V. V. (2003). Bilʹ i zvytyaha: XX stolittya v ukrayinsʹkomu vymiri [Pain and Victory: the 20th Century in the Ukrainian Dimension]. Dnipropetrovsʹk.
Ivanenko, V. V., Chentsov, V. V., Holub, A. I., & Lysan, Ye. M. (Eds.). (1995). Povernennya iz nebuttya: dokumenty i materialy pro zhertvy stalinsʹkoho svavillya u Dnipropetrovsʹkomu universyteti [Return from Nonexistence: Documents and Materials about the Victims of Stalin's Arbitrariness at Dnipropetrovsk University]. Dnipropetrovsʹk.
Kulʹchytsʹkyy, S. V. (1999). Ukrayina mizh dvoma viynamy (1921-1939 rr.) [Ukraine between Two Wars (1921-1939)]. Kyiv.
Lenin, V. I. (1919). M. I. Latsisu vid 4 chervnya [M.I. Latsis from June 4]. In Povne zibr. tv. Kyiv, 1975. T. 50.
Lenin, V. I. (1920). Promova na IV konferentsiyi hubernsʹkykh nadzvychaynykh komisiy, 6 lyutoho [Speech at the IV Conference of Provincial Emergency Commissions, February 6]. In Povne zibr. tv. Kyiv, 1974. T. 40, 109-117.
Lenin, V. I. (1920a). Do istoriyi pytannya pro dyktaturu [To the History of the Question of the Dictatorship]. In Povne zibr. tv. Kyiv, 1974. T. 41, 351-372.
Melʹhunov, S. P. (1991). Krasnyy terror v Rossyy. 1918-1923 [Red Terror in Russia. 1918-1923]. Symferopolʹ.
Ocherky ystoryy Dnepropetrovskoy oblastnoy partyynoy orhanyzatsyy [Essays on the History of the Dnipropetrovsk Regional Party Organization]. (1979). Dnepropetrovsk.
Otchet Ekaterynoslavskoy hubernskoy chrezvychaynoy komyssyy. S 1 yanvarya 1920 h. po 1 noyabrya 1921 h. [Report of the Yekaterinoslav Provincial Emergency Commission. From January 1, 1920 to November 1, 1921]. (1994). Dnepropetrovsk.
Pivnyak, H. H., Chentsov, V. V., & Yelinov, I. M. (Eds.). (2000). «Za vidsutnistyu skladu zlochynu…» (do istoriyi politychnykh represiy 20-kh – pochatku 50-kh rokiv u Dnipropetrovsʹkomu hirnychomu instytuti) ["In the Absence of the Composition of the Crime..." (to the History of Political Repressions of the 20s - early 50s in the Dnipropetrovsk Mining Institute)]. Dnipropetrovsʹk.
Politychni represiyi 1920-1980-kh rokiv ta problemy formuvannya natsionalʹnoyi pamʺyati [Political Repressions of the 1920s-1980s and Problems of National Memory Formation]. (2012). Istorychna pravda. Retrieved from https: www.istpravda.com.ua /research/2012/12/26/105584.
Romanetsʹ, N. R. (2014). Represyvna polityka radyansʹkoyi vlady v ukrayinsʹkomu seli (1925-1939) [The Repressive Policy of the Soviet Government in the Ukrainian Countryside (1925-1939)]. Kryvyy Rih.
Shapoval, Yu. I. (1993). Ukrayina 20-50-kh rokiv: storinky nenapysanoyi istoriyi [Ukraine of the 20s-50s: Pages of Unwritten History]. Kyiv.
Stalin, Y. V. (1930, June 27). Politychnyy zvit Tsentralʹnoho komitetu XVI zʺyizdovi VKP(b) [Political Report of the Central Committee of the XVI Congress of the All-Union Communist Party of Ukraine (b)]. Tvory. Kyiv, 1950. T. 12. S. 233-368.
Tereshchenko, R. K. (2006). Statystyka henotsydu. Vazhkyy shlyakh do pravdy: naukove osmyslennya represyvnoyi polityky radyansʹkoho totalitaryzmu na Dnipropetrovshchyni [Genocide Statistics. A Difficult Path to the Truth: a Scientific Understanding of the Repressive Policy of Soviet Totalitarianism in the Dnipropetrovsk Region]. V.V. Ivanenka (Ed.). Dnipropetrovsʹk, 56-69.
Tereshchenko, R. K., Ivanenko, V. V., & Prokopenko, L. L. (2002). Mynule z hirkym prysmakom: represiyi v istorychniy retrospektyvi radyansʹkoho suspilʹstva [The Past with a Bitter Taste: Repression in the Historical Retrospective of Soviet Society]. Dnipropetrovsʹk. 238 s.
Visti TSK KP(b)U [News of the Central Committee of the CP(b)U]. (1929). №6-7.
Visti Vseukrayinsʹkoho TSVK [News of the All-Ukrainian Central Committee]. (1928, March 10).

Переглядів анотації: 26
Завантажень PDF: 32
Опубліковано
2022-07-01
Як цитувати
Іваненко, В. (2022). Репресії у промисловому секторі міжвоєнної Катеринославщини – Дніпропетровщини (1920-30-ті рр.). Науково-теоретичний альманах Грані, 25(3), 42-48. https://doi.org/10.15421/172235
Розділ
ІСТОРІЯ