Герменевтичні мотиви у творчості Орігена

  • Олександра Несправа Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Дніпро, Україна)
Ключові слова: інтерпретація, алегоричний метод, Оріген, Ґадамер, герменевтика, герменевтичний канон, розуміння, тлумачення

Анотація

Чому твори Орігена мають таке значення у католицькій церкві? Існують дві основні причини. По-перше, його робота перемогла гностицизм, і вона перемогла саме через алегоричну інтерпретацію, а по-друге, робота Орігена була єдиною найбільш значущою, та маючою вплив на розвиток святоотецького тлумачення Біблії  не тільки в Олександрії, а й у церкві загалом.     Намагання вирішити цю проблему є також одним  з  основних  імпульсів  розвитку  філософської  герменевтики ХХ ст.  В  цьому  сенсі показовою є назва головного твору Ганса-Георга Гадамера «Істина і метод». У ньому коротко висловлена головна ідея твору, яка полягає в тому, що істина може поставати перед нами не лише завдяки застосуванню  наукового  методу,  а  й  в  інших  духовних  практиках. Метою дослідження є з’ясування основних аспектів герменевтичного методу грецького християнського теолога та філософа Орігена і спроба виявити спільне та відмінне з основником сучасної герминевтики Гансом-Георгом Гадамером. Розглядається алегоричний метод як один із засобів тлумачення Священного Письма у творах Орігена та  Г. Гадамера. Методологія отримання нових знань ґрунтується на компаративному методі дослідження. Розглядались різні аспекти та розуміння інтерпретації текстів. Наукова новизна полягає в узагальненні робіт видатних філософів різних епох, з'ясуванні сутності концепцій, спрямованих на вирішення спільної проблеми, а саме, практичне втілення герменевтичного аналізу Священного Письма через використання алегорійного методу. Висновки. Проблема інтерпретації священних текстів виступає одним з найважливіших предметів дослідження значних філософів різних епох. Жоден з них не може остаточно сформувати повні герменевтичні виміри, щоб уможливити абсолютне розуміння тексту. Проте існують певні шляхи для покращення герменевтичних дисциплін для правильнішого розуміння тексту. Проаналізувавши твори Орігена та Гадамера, можна зробити висновок, що вони обидва зробили великий внесок у розвиток такої науки як герменевтика. Вони обидва у різні історичні періоди дотримуються своїх власних методологій та особистих піхдодів. Проте, незважаючи на різний контекст, в їх герменевтиці можна знайти деяку подібність, і саме вона може бути шляхом вирішення суттєвих питань, та бути корисною для розуміння справжнього духу тексту, особливо в біблійній екзегезі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Avghustyn (Sv.). (1996). Spovid` [Confession]. Kyiv: Osnovy.
Gadamer, H.-G. (2000). Istyna i metod [Truth and Method]. Hermenevtyka: Osnovy filosofsjkoji hermenevtyky. Kyiv: Junivers.
Gadamer, H.-G. (2000). Istyna i metod [Truth and Method]. Hermenevtyka: dopovnennja. Kyiv: Junivers. 2.
Origen. (1994). Devjatʹ homylyj ob ymenakh [Homelies sur les Nombres]. Olivier Clément. Ystoky. Boghoslovye otcov Drevnej cerkvy: Teksty y kommentaryy. M.: Puti, 96-99.
Origen. (2008). O nachalakh [On the First Principles]. St. Petersburg: Amphora (Alexandria Library).
Okorokov, V. B. (2018). Mifo-logicheskaya antropologiya i diskursivnyie igryi Bogov v potoke vremeni [Mifo-logic Anthropology and Discursive Games of Gods in Time Stream]. Grani, 21(10), 156-163. https://doi.org/10.15421/1718142.
Polivoda, A. A. (2017). Rozmezhuvannya ekzehetyky ta hermenevtyky v suchasnomu akademichnomu dyskursi [The Distinction between Exegesis and Hermeneutics in Modern Academic Discourse]. Grani, 20(8), 18-22. https://doi.org/10.15421/1717108.
Ricoeur, P. (1995). Konflykt ynterpretacyj. Ocherky o ghermenevtyke [Interpretation Conflict. Essays on Hermeneutics]. Moscow: Medium.
Hirsch, E. D. (1987). Validity in Interpretation. New Heaven-London: Yale University Press.
Trigg, J. W. (1988). Biblical Interpretation. Message of The Fathers of The Church. Wilmington, USA: Paulist Press.

Переглядів анотації: 26
Завантажень PDF: 21
Опубліковано
2022-07-01
Як цитувати
Несправа, О. (2022). Герменевтичні мотиви у творчості Орігена. Науково-теоретичний альманах Грані, 25(3), 25-29. https://doi.org/10.15421/172232
Розділ
ФІЛОСОФІЯ