Легітимаційний потенціал сучасної політичної маніпуляції

  • Дар’я Мошак Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: легітимність, політична маніпуляція, політична комунікація, політичні технології, політична підтримка, політична довіра, політичний простір

Анотація

Метою дослідження є встановлення значення політичної маніпуляції як чинника легітимації сучасної політичної влади. Дослідження ґрунтується на застосуванні вихідних положень системного і структурно-функціонального методологічних підходів. Розкрито значення демократичних умов політичної конкуренції для обрання певного стилю іміджевої поведінки, який виходить від владної команди та спрямований на підтримку стабільної моделі існування суспільства.  Виокремлено  політико-технологічні засоби реалізації легітимаційних стратегій в контексті формування несуперечливого іміджу влади.  Встановлено структуру загальної стабільності конституційного устрою у певній державі, яка може свідчити про стабільність технологій публічного управління та поведінки політичних акторів.  Розкрито значення технологічної парадигми нормативно-правових змін у демократичному суспільстві та ймовірність опору опозиції. Виявлено макропараметри політичного розвитку, які визначають масштаби політичного маніпулювання, спрямованого на підвищення рівня легітимності політичного порядку та владної групи. Виявлено ознаки маніпуляцій щодо тематики соціальної спрямованості політики влади, які є найбільш ефективними та затребуваними в умовах економічних криз. Доведено, що в умовах втрати значення класичними політичними ідеологіями актуальним є  засвоювання в рамках маніпулятивних стратегії максимального простору ідеологічних смислів. З’ясовано, що кожен новий владний режим в умовах політичних трансформацій формує ситуацію нового старту демократичних реформ (приклади –  трансформації в Україні в 2014 та 2019 роках). Аргументовано необхідність забезпечення закритості та непублічності підготовки політико-маніпулятивної кампанії. Визначено необхідність  трансляції позитивних повідомлень з боку альтернативних «поза владних» джерел. Зроблено висновок, що політична маніпуляція виступає сукупністю політико-комунікаційних та політико-організаційних дій, які забезпечують зміну поведінки електоральних та соціальних груп, а також індивідів, які мають прагнення до політичної само презентації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Shypka, N. P. 2008. Lehitymatsiia politychnoi subiektnosti natsionalnykh menshyn v Ukraini. [Legitimation of the political subjectivity of national minorities in Ukraine]. Viiskovo-naukovyi visnyk. Vyp. 10. S. 229-240 (in Ukrainian).
Crain, M., Nadler A. 2019. Political Manipulation and Internet Advertising Infrastructure. Journal of Information Policy. Vol. 9. pp. 370-410 (in English).
Lomas, N. 2019. Voter manipulation on social media now a global problem, report finds.URL:https://techcrunch.com/2019/09/26/voter-manipulation-on-social-media-now-a-global-problem-report-finds/(in English).
Reisach, U. 2021. The responsibility of social media in times of societal and political manipulation. European Journal of Operational Research. Volume 291. Issue 3. 16 June. P. 906-917(in English).
Kuptsova, I. I. 2013. Politychnyi imidzh yak skladova lehitymatsii politychnoi vlady. [Political image as a component of the legitimation of political power]. Aktualni problemy polityky.. Vyp. 50. S. 201-209 (in Ukrainian).
Ware, A. 1981. The Concept of Manipulation: Its Relation to Democracy and Power. British Journal of Political Science. Volume 11.Issue 2. April. pp. 163 - 181 DOI: https://doi.org/10.1017/S0007123400002556(in English).
Mezeria, I. O. 2012. Konstytutsiini zasady lehitymatsii politychnoi vlady v Ukraini. [Constitutional principles of legitimation of political power in Ukraine]. Politolohichni zapysky. № 6. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polzap_2012_6_34 (in Ukrainian).
Mazur, O. H. 2013. Efektyvnist politychnoho rezhymu yak determinanta yoho instytutsionalnoi lehitymnosti. [The effectiveness of the political regime as a determinant of its institutional legitimacy]. Politolohichni zapysky. № 7. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polzap_2013_7_12 (in Ukrainian).
Social media manipulation by political actors an industrial scale problem - Oxford report. URL:https://www.ox.ac.uk/news/2021-01-13-social-media-manipulation-political-actors-industrial-scale-problem-oxford-report(in English)
Skrypniuk, V. M. 2013. Hromadianyn, suspilstvo, derzhava: politychna uchast yak mekhanizm demokratychnoi lehitymatsii vlady. [Citizen, society, state: political participation as a mechanism of democratic legitimation of power]. Filosofski ta metodolohichni problemy prava. № 1-2. S. 44-51(in Ukrainian).
Nechesa, V. 2014. Analiz problemy politychnoi lehitymnosti [Analysis of the problem of political legitimacy]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia : Kulturolohiia. Vyp. 14(1). S. 79-88 (in Ukrainian).

Переглядів анотації: 49
Завантажень PDF: 66
Опубліковано
2022-04-28
Як цитувати
Мошак, Д. (2022). Легітимаційний потенціал сучасної політичної маніпуляції. Науково-теоретичний альманах Грані, 25(2), 88-92. https://doi.org/10.15421/172228
Розділ
ПОЛІТОЛОГІЯ