Інтерпретація мовної ідентичності у сучасному соціально-гуманітарному пізнанні

  • G. V. Liakhovich Київський національний університет ім.Т.Шевченка
Ключові слова: мовна ідентичність, символічне, реальне, Уявне, інтеракціонізм, конструктивізм, синтетична теорія

Анотація

У представленій статті автором аналізуються категорії Символічне, Реальне, Уявне психоаналітичної теорії Жака Лана у проекції на мовну проблематику. Дослідження проблематики  мовної ідентичності як Символічного, Реального та Уявного у сучасному соціально­гуманітарному пізнанні зумовлено тим, що взаємодія між Реальним, Уявним та Символічним має значний вплив на формування ідентичності. Причому цей вплив можна визначити і як щодо людини як суб’єкта мовної поведінки, і як щодо мовних феноменів. У статті пропонується аналіз робіт вітчизняних і закордонних філософів та соціологів, які досліджували цю тематику, зокрема вивчали функціонування уявного та символічного в системі соціальних та політичних відносин, в соціальній структурі  та в структурі мови. Однак соціологічний аналіз категорії Символічне, Реальне, Уявне у проекції на мовну проблематику не був представлений у роботах дослідників, тому метою роботи є здійснення інтерпретації мовної ідентичності як Символічного, Реального та Уявного у сучасному соціально­гуманітарному пізнанні в контексті наукових доробок таких дослідників, як П. Бурдьє, Е. Гіденс, Ф. де Соссюр, П. Бергер, Т. Лукман, Дж.Г. Мід. У статті запропоновано інтерпретацію мовної ідентичності як Символічного, Реального та Уявного у сучасному соціально­гуманітарному пізнанні, яка дозволяє описати мовну ідентичність як таку, що засвоюється індивідом за допомогою оцінок, застосовується для побудови власної картини світу за допомогою символів та відтворюється за допомогою поведінки, структурованої уявними категоріями. Незважаючи на існування множини варіантів інтерпретації мовної ідентичності проекція категорій Символічне, Реальне та Уявне на мовну проблематику може стати новаторським підходом у дослідженні мовних феноменів, адже дозволяє змістити акценти з стандартизованих методик на рефлексивні з метою виявлення глибинних сенсів та кодів досліджуваного явища, феномена, процесу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Andreeva G.M. Interactionist orientation (International social psychology of the XX century. Theoretical approaches). Moscow, 2001. 288 p.

Bauman Z. Individualized Society. Moscow, 2005. 390 p.

Berger P., Lukman T. Social Construction of Reality. A treatise on the sociology of knowledge. Moscow, 1995. 120 p.

Bourdieu P. Sociology of social space. Moscow, 2007. 288 p.

Wittgenstein L. Tractatus Logico­Philosophicus. Moscow, 1958. 133 p.

Giddens E. Ordered society: Outline of the Theory of Structuration . Moscow, 2005. 528 p.

Carroll L. Alice in Wonderland. Moscow, 2010. 272 p.

Lacan Jacques Function and field of speech and language in psychoanalysis, 1995. Regime to access: http://anthropology.rinet.ru/old/library/lakan­soder.htm

Sapir E. Selected works on linguistics and cultural studies. Moscow, 1993. 665 p.

Saussure de F. Course zagalnoї lіngvіstiki. Singapore, 1998. 324 p.

Fedje F. Imaginary. Moscow, 2002. P. 35­92.

Mead H.G. Mind, self and Society from the Standpoint of a Social Behaviorist / Edited by Charles W.Morris. Chicago, 1967. 440 р.


Переглядів анотації: 178
Завантажень PDF: 136
Опубліковано
2015-03-06
Як цитувати
Liakhovich, G. V. (2015). Інтерпретація мовної ідентичності у сучасному соціально-гуманітарному пізнанні. Науково-теоретичний альманах Грані, 18(4), 16-21. https://doi.org/10.15421/1715072
Розділ
Стаття