Динаміка політичних криз: управлінсько-технологічний вимір

  • Сергій Ставченко Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: кризове управління, зона біфуркації, етапи політичної кризи, кризова ситуація, керування проблемами, бенчмаркінг, реформа, революція

Анотація

Метою дослідження є розкриття управлінсько-технологічного змісту динамічного аспекту політичних криз в умовах демократичного процесу. Дослідження ґрунтується на застосуванні постулатів системного і синегретичного підходів. Розкрито процесуально-динамічні особливості управління політичною кризою в умовах демократичних політичних систем. Виділено етапи розгортання кризової ситуації в контексті розвитку демократичної політичної системи: 1) продромальний, коли в надрах політичної стабільності визрівають передумови майбутньої кризи, яка ще непомітна, проте знижується активність, гальмується оновлення, наростають негативні приховані тенденції, тобто накопичується ентропія, дезорганізаційні, хаотичні тенденції; 2) маніфестативний, коли відбувається швидке загострення всіх протиріч, погіршення показників соціальної динаміки, активізація основних кризових процесів, які заходилися на попередньому етапі у сплячому режимі, накопичення руйнівних сил, порушується нормальне функціонування соціальних (політичних) інститутів, реалізується процес деінституціоналізації тощо; 3) кульмінаційний, коли спостерігається спад розвитку політичної системи, дисфункціональні процеси досягають пікових значень, відбувається розшарування населення за типом політичної активності; 4) санаційний, коли виникають можливості виходу із кризи, відбувається пом’якшення кризових процесів. Доведено, що на кожному етапі утворюється власний тип політичної ситуації: на продромальному етапі формується передкризова політична ситуація, яка характеризується припиненням темпів зростання добробуту населення, появою кризових елементів і передумов у різних сферах суспільного життя; на маніфестативному етапі утворюється кризова ситуація, яка характеризується зниженням рівня добробуту населення, наростанням дисфункціональності соціальних інститутів; на кульмінаційному етапі кризова ситуація трансформується в стабілізовану кризову ситуацію, яка характеризується припиненням зниження рівня добробуту населення, з’являються тенденції до пожвавлення в різних сферах суспільного життя; на санаційному етапі складається післякризова ситуація, на тлі якої успішно реалізуються стратегії виходу з політичної кризи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Fink, S. (1986). Crisis Management: Planning for the Inevitable. New York: American Management Association.
Havryliuk, K. K. (2018). Etapy ta faktory rozvytku politychnoi kryzy [Stages and Factors of Political Crisis Development]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N. Karazina. Seriia: Pytannia politolohii, 33, 60-64.
Ishchenko, I. V. (2012). Politychni instytuty u period nestabilnosti: synerhetychnyi pidkhid [Political Institutions in Times of Instability: a Synergetic Approach]. Filosofiia i politolohiia v konteksti suchasnoi kultury, 4 (1), 80-83.
Khit, R. (2002). Kryzovyi menedzhment dlia kerivnykiv [Crisis Management for Managers]. Kyiv: Vseuvyto; Naukova dumka.
Kliuchnyk, R. M. (2015). Kryza yak chynnyk rozvytku politychnoi systemy [Crisis as a Factor in the Development of the Political System]. Avtoreferat dysertatsii … kandydata politychnykh nauk: 23.00.02. Dnipropetrovsk.
Matsiievskyi, Yu. (2008). Deiaki aspekty vyvchennia fenomena kryzy u politychnykh doslidzhenniakh [Some Aspects of Studying the Phenomenon of Crisis in Political Research]. Politychnyi menedzhment, 6 (33), 16-29.
Ogastin, N. R. (2005). Kak vybratsya iz krizisa, kotoryj vy pytalis predotvratit [How to Get Out of the Crisis You Were Trying to Prevent]. Upravlenie v usloviyah krizisa (pp. 9-40). Moscow: Alpina Biznes Buks.
Poiarkova, T. K. (2015). Kryzovyi syndrom modernizatsii nezalezhnoi Ukrainy: prychyny vynyknennia ta zasoby podolannia [Crisis Syndrome of Modernization of Independent Ukraine: Causes and Means of Overcoming]. Monohrafiia. Sumy: Universytetska knyha.
Sapa, N. V. (2009). Teoretyko-metodolohichni zasady mekhanizmu antykryzovoho derzhavnoho upravlinnia [Theoretical and methodological principles of the mechanism of anti-crisis public administration]. Humanitarnyi visnyk ZDIA, 38, 106-116.
Shchedrova, H. P. (2018). Politychna kryza: strukturno-funktsionalnyi aspekt [Political Crisis: Structural and Functional Aspect]. Hileia: naukovyi visnyk, 139 (3), 7-11.
Stavchenko, S. V. (2014b). Politychnyi benchmarkinh yak skladova antykryzovoi stratehii derzhavy [Political Benchmarking as a Component of the State’s Anti-crisis Strategy]. Scientific and Theoretical Almanac Grani, 12 (116), 53-57.
Stavchenko, S. V. (2014а). Keruvannia problemamy yak riznovyd preventyvnykh tekhnolohii antykryzovoho upravlinnia v politytsi [Problem Management as a Kind of Preventive Technologies of Crisis Management in Politics]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Seriia: Filosofiia. Sotsiolohiia. Politolohiia, 22, 24(1), 99-106.
Vonsovych, S. H. (2013). Osoblyvosti tranzytu v umovakh kryzovosti politychnoi systemy: teoretychnyi aspekt [Peculiarities of Transit in the Conditions of Crisis of Political System: Theoretical Aspect]. Filosofiia i politolohiia v konteksti suchasnoi kultury, 6 (4), 122-125.
Zelenko, H. (2021). Kryzy politychnoho rozvytku v Ukraini: prychyny ta zmist [Crises of Political Development in Ukraine: Causes and Content]. Politychni doslidzhennia, 2, 33-61.
Zhung, S. (1972). Sistemnoe upravlenie organizaciej [System Management of the Organization]. Moscow: Sovetskoe radio.

Переглядів анотації: 41
Завантажень PDF: 38
Опубліковано
2022-04-28
Як цитувати
Ставченко, С. (2022). Динаміка політичних криз: управлінсько-технологічний вимір. Науково-теоретичний альманах Грані, 25(2), 82-87. https://doi.org/10.15421/172227
Розділ
ПОЛІТОЛОГІЯ