Кордоцентризм українського романтизму: філософія у літературі

  • Тетяна Лисоколенко Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»
  • Сергій Рєзніков Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»
Ключові слова: романтизм, кордоцентризм, українська філософська традиція, синкретизм

Анотація

Дослідженню літературної спадщини представників українського романтизму крізь призму однієї з найтиповіших рис української філософії – кордоцентризму присвячена ця робота. Автори обстоюють позицію про те, що кордоцентризм українського романтизму дозволяє говорити про синкретизм української культури – в аспекті зближення філософських і літературних ідей. Проводячи аналіз творчого спадку Т. Шевченка, М. Костомарова, П. Куліша та М. Гоголя дослідники констатують наступне. Думки Тараса Шевченка як представника українського романтизму мають своє джерело в серці, як осередді духовного життя людини. Головними героями Кобзаря виступають емоційні натури, підвладні впливам власних життєвих вражень, що проявляються через серце. Для Миколи Костомарова  серце людини постає вмістилищем людського духу, де панують моральні цінності, які через релігійну віру здатні привести до Бога. Серце у Пантелеймона Куліша виступає символом людської духовності, воно поєднує в собі як все просте, що є в людині, так і складне, яке непідвладне розумовому осягненню, являє собою вмістилище віри, надії та любові. Створюючи “галерею людських душ” М. Гоголь саме душу вважає основою сутності людини, серце є дном душі, що дозволяє бачити приховані істини світу.  На основі проведеного аналізу можна вести мову про наступне. У спадку вказаних літературних діячів знаходимо віддзеркалення основних ідей української “філософії серця”. Зокрема, філософська лінія вбачається в рецепції наступних положень. Серце як осереддя духовності людини, як міра вчинків (моральний аспект), як нераціоналізований мотив вчинків, діяльності (як діяльність за покликом серця). Літературні митці представляють перед нами національну галерею кордоцентризму, через розкриття різноманітних образів внутрішнього світу ординарної людини доби Романтизму, яка живе за покликом почуттів, віри,  веління та пориву серця. Вищевикладене дає змогу стверджувати, підхід до аналізу кордоцентризму в літературі доби українського Романтизму дозволяє розкрити невідомі грані творчих пошуків митців та розширити межі розуміння феномену українського кордоцентризму. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Bigun, O. (2020). Khrystyyansʹkyy kordotsentryzm Tarasa Shevchenka. [Taras Shevchenko’s Сhristian Cordocentrism]. Przegląd Wschodnioeuropejski, 11(1), 241–250. DOI: https://doi.org/10.31648/pw.5984.
Bovsunivsʹka, T. V. (2018). Typolohiya pryyomiv u literaturi romantyzmu. [Typology of Techniques in the Literature of Romanticism]. Suchasni literaturoznavchi studiyi, 15, 21-25. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Sls_2018_15_5.
Gogol, N. V. (1983). Yzbrannye proyzvedenyya. [Selected Works]. V 2 t. T.2. K.: Dnipro.
Kostomarov, M. I. (1991). Zakon bozhyy (knyha buttya ukrayinsʹkoho narodu). [God's Law (the Book of the Existence of the Ukrainian People]. K.: Lybidʹ.
Kulish, P. (1992). Khutirsʹka filosofiya. [Farm Philosophy]. Khronika 2000. Ukrayina: filosofsʹkyy spadok stolitʹ, 2, 78-89.
Lysokolenko, T. (2010). Irratsionalʹnyy dosvid v ukrayinsʹkiy filosofsʹkiy dumtsi XVI-XIX st. [Irrational Experience in Ukrainian Philosophical Thought of the XVI-XIX Centuries]. Dys. kand. filos. nauk. Slovʺyansʹkyy derzhavnyy pedahohichnyy universytet, Slovʺyansʹk.
Lysokolenko, T., Karpanʹ, I., & Rohova, O. (2021). Ukrayinsʹkyy ekzystentsializm: pomizh filosofiyeyu ta literaturoyu. [Ukrainian Existentialism: Between Philosophy and Literature]. Scientific and Theoretical Almanac Grani, 24(7-8), 13-20. https://doi.org/10.15421/172173.
Pascal, B. (2009). Dumky [Thoughts]. K.: DUKH I LITERA.
Rakityanska, L. (2018). Ideya spivvidnoshennya lyudsʹkoho rozumu i pochuttiv v konteksti Ukrayinsʹkoho kordotsentryzmu: istorychna retrospektyva. [The idea of the relationship between human mind and feelings in the context of Ukrainian cordocentrism: a historical retrospective]. Osvitolohiya, 7, 29-37. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2018.7.2937.
Rozova, T. V, Sidorenko, O. P, & Kovalenko, O. A. (2019). Ukrayinsʹkyy kordotsentryzm: istoriya ta suchasnistʹ [Ukrainian Cordocentrism: History and Modernity]. Hileya, 148(9), Ch.2, 124-132.
Rudenko, T. P. (2019). Kordotsentryzm yak holovna rysa ukrayinsʹkoyi ekzystentsiynoyi mentalʹnosti v ukrayinsʹkiy filosofiyi [Cordocentrism as the Main Feature of the Ukrainian Existential Mentality in Ukrainian Philosophy]. Hileya, 151(12), Ch.2, 116–119.
Shevchenko, T. H. (1982). Kobzar. K.: Dnipro.
Vysheslavtsev, B. P. (1990). Serdtse v khrystyanskoi y yndyyskoi mystyke. [Heart in Christian and Indian Mysticism]. Voprosy fylosofyy, 4, 62-87.

Переглядів анотації: 94
Завантажень PDF: 52
Опубліковано
2022-02-25
Як цитувати
Лисоколенко, Т., & Рєзніков, С. (2022). Кордоцентризм українського романтизму: філософія у літературі. Науково-теоретичний альманах Грані, 25(1), 72-76. https://doi.org/10.15421/172210
Розділ
ФІЛОСОФІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають