Соціально-економічне становище мешканців Східної Галичини під час російської окупації у роки Першої світової війни (1914-1917 рр.)

  • Ірина Кучера Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • Тетяна Гайналь Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • Ростислав Даниляк Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Ключові слова: Перша світова війна, російська окупаційна адміністрація, Східна Галичина, матеріальні збитки, голод, інфекційні захворювання, продовольчі комітети

Анотація

Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю історичної реконструкції подій, що відбувалися в Східній Галичині час російської окупації у роки Першої світової війни і які впродовж тривалого часу з ідеологічно-кон’юнктурних міркувань не отримали належного висвітлення в історичній науці. Метою цієї статті є висвітлення соціально-економічного становища населення Східної Галичини в умовах російської окупації в 1914-1917 рр. У процесі дослідження нами використано порівняльно-історичний, структурно-системний методи аналізу, узагальнення і синтез однотипних фактичних даних та проблемно-хронологічний спосіб викладу матеріалу. Результати. У статті висвітлено окремі аспекти життєдіяльності мешканців Східної Галичини в роки Першої світової війни. Встановлено, що окупація російськими військами західноукраїнських земель призвела до руйнування їх соціальної інфраструктури та завдала значних матеріальних збитків жителям краю. З’ясовано, що через незадовільні санітарно-гігієнічні умови проживання цивільного населення у регіоні набули поширення інфекційні захворювання, які викликали високу смертність. Доведено, що господарська розруха, яка охопила аграрний сектор економіки східногалицьких земель, спричинила масовий голод серед жителів окупованих територій, інтенсифікувала міграційні процеси, породила швидке зростання цін на продукти і предмети першої необхідності. Охарактеризовано заходи російської окупаційної адміністрації спрямовані на стабілізацію соціально-економічного життя регіону. Вони зводилися до облаштування мережі продовольчих повітових комітетів, через які надавалася допомога розореним війною жителям краю, створення харчових пунктів, де галичани безкоштовно могли одержувати їжу та встановлення твердих цін на продукти харчування. Однак доброчинна діяльність окупаційних органів влади була мізерною і не виходила за межі забезпечення тилу російської армії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Berest, I. (2009). Sotsialne stanovyshche naselennia Skhidnoi Halychyny i Zakhidnoi Volyni v roky Pershoi svitovoi viiny [Social Situation of the Population of Eastern Galicia and Western Volhynia During the First World War]. Avtoref. dys. stupenia kand. ist. nauk: 07.00.01. Lviv.
Derzhavnyi arkhiv Ivano-Frankivskoi oblasti [State Archives of Ivano-Frankivsk Region]. F. 2. Op. 1. Spr. 525. Ark. 1-52.
Derzhavnyi arkhiv Ivano-Frankivskoi oblasti [State Archives of Ivano-Frankivsk Region]. F. 12. Op. 1. Spr. 45. Ark. 1-16.
Derzhavnyi arkhiv Ternopilskoi oblasti [State Archives of Ternopil Region]. F. 322. Op. 1. Spr. 149. Ark. 1-149.
Derzhavnyi arkhiv Ternopilskoi oblasti [State Archives of Ternopil Region]. F. 370. Op. 1. Spr. 362. Ark. 1-46.
Dilo [Business]. (1915, Oct. 31).
Doroshenko, D. (1936). Z istorii ukrainskoi politychnoi dumky za chasiv svitovoi viiny [From the History of Ukrainian Political Thought During the World War]. Praha.
Doroshenko, D. (1969). Moi spomyny pro nedavnie mynule (1914 – 1920) [My Memories of the Recent Past (1914 – 1920)]. Miunkhen: Ukrainske vyd-vo.
Herasymenko, M., Kravets, M., & Kovalchak, H. (1959). Do pytannia pro kharakter podii v Skhidnii Halychyni na pochatku lystopada 1918 r. [On the Question of the Nature of Events in Eastern Galicia in Early November 1918]. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, 3, 86-94.
Holod i ruina v Evropi [Famine and Ruin in Europe]. (1920, Nov. 17). Vpered [Lviv].
Hrushevskyi, M. S. (1992). Novyi period istorii Ukrainy za roky: vid 1914 do 1919 [A New Period in the History of Ukraine for the Years: from 1914 to 1919]. A. F. Trubaichuk (Ed.). Kyiv: Lybid.
Ilnytskyi, I. (2015). Diialnist tsyvilnykh orhaniv vlady Halychyny u roky pershoi rosiiskoi okupatsii (serpen 1914 r. – cherven 1915 r.) [Activities of the Civil Authorities of Galicia During the First Russian Occupation (August 1914 – June 1915)]. Naukovyi chasopys PNU imeni M. P. Drahomanova. Seriia 6. Istorychni nauky, 13, 76-81.
Kompaniiets, I. (1960). Stanovyshche i borotba trudiashchykh mas Halychyny, Bukovyny ta Zakarpattia na pochatku KhKh st. (1900 – 1919 roky) [The Situation and Struggle of the Working Masses of Galicia, Bukovina and Transcarpathia in the Early Twentieth Century (1900 – 1919)]. Kyiv: Vyd-vo AN URSR.
Kuchera, I. (2013). Polityka rosiiskoi okupatsiinoi administratsii v Skhidnii Halychyni u 1914 – 1917 rr. [The Policy of the Russian Occupation Administration in Eastern Galicia in 1914 – 1917]. Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Istoriia, 23-24, 194-200.
Kuchera, I. V. (2005). Diialnist rosiiskoi okupatsiinoi vlady v ahrarnomu sektori ekonomiky Skhidnoi Halychyny v roky Pershoi svitovoi viiny [Activities of the Russian Occupation Authorities in the Agricultural Sector of the Economy of Eastern Galicia During the First World War]. Ukrainskyi selianyn, 9, 149-152.
Kuchera, I. V. (2005a). Naslidky polityky rosiiskoho okupatsiinoho rezhymu dlia skhidnohalytskykh zemel (1914–1917 rr.) [Consequences of the Policy of the Russian Occupation Regime for the Eastern Galician Lands (1914–1917)]. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy. Ukraina soborna: zb. nauk. statei, 2, 253-260.
Lozynska, I. (2016). Diialnist rosiiskoi okupatsiinoi vlady u Halychyni u 1916 – 1917 rr. [The Activity of the Russian Occupation Authorities in Galicia in 1916 – 1917]. Drohobych: Redaktsiino-vydavnychyi viddil DDPU imeni Ivana Franka. Problemy humanitarnykh nauk: zb. nauk. pr. Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka, 38, 77-88.
Lozynska, I. (2017). Orhanizatsiia rosiiskoho tsyvilnoho upravlinnia u Halychyni (serpen – veresen 1914 roku) [Organization of the Russian Civil Administration in Galicia (August – September 1914)]. Drohobych: Posvit. Skhidnoievropeiskyi istorychnyi visnyk, 2, 21-31.
Makarchuk, S. A. (1983). Etnosotsyalnoe razvytye y natsyonalnыe otnoshenyia na zapadnoukraynskykh zemliakh v peryod ymperyalyzma [Ethnosocial Development and National Relations in the Western Ukrainian Lands in the Period of Imperialism]. Lvov: Vyshcha shkola.
Mazur, O. Ya. (1997). Skhidna Halychyna u roky Pershoi svitovoi viiny (1914 – 1918) [Eastern Galicia During the First World War (1914 – 1918)]. Avtoref. dys. kand. ist. nauk: 20.02.22. Lviv.
Mazur, O., & Morokhovskyi, V. (1998). Naslidky viiny dlia sela Skhidnoi Halychyny [Consequences of the war for the village of Eastern Galicia]. Persha svitova viina i slovianski narody: materialy mizhnar. nauk. konf. m. Kyiv, 14-15 trav. 1998 r., 101-108.
Mazur, O., & Pater, I. (2007). Halytska «Ruina»: sotsialno-ekonomichne stanovyshche Skhidnoi Halychyny (1914-1915 rr.) [Galician «Ruin»: the Socio-economic Situation of Eastern Galicia (1914-1915)]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Lviv. Derzhava ta armiia, 584, 44-52.
Orlyk, S. (2017). Ekonomichne stanovyshche ta podatna zdatnist selian Halychyny i Bukovyny v period rosiiskoi okupatsii chasu Pershoi svitovoi viiny [Economic Situation and Taxability of the Peasants of Galicia and Bukovina During the Russian Occupation During the First World War]. Ukrainskyi selianyn, 18, 93-100.
Orlyk, S. (2017a). Orhanizatsiia finansovoho upravlinnia rosiiskoiu okupatsiinoiu vladoiu na terenakh Halychyny i Bukovyny v period Pershoi svitovoi viiny [Organization of Financial Management of the Russian Occupation Authorities in Galicia and Bukovina During the First World War]. Karpatskyi krai, 1(9), 5-21.
Orlyk, S. (2018). Kryza vnutrishnoi torhivli na okupovanykh Rosiieiu terytoriiakh Halychyny i Bukovyny v period Pershoi svitovoi viiny ta vplyv yii na prodovolchyi rynok [The Crisis of Domestic Trade in the Russian-occupied Territories of Galicia and Bukovina During the First World War and Its Impact on the Food Market]. Ternopil. Ukraina. Yevropa. Svit. Ser.: Istoriia, mizhnarodni vidnosyny: mizhnar. zb. nauk. pr., 21, 137-146.
Osechynskyi, V. K. (1954). Halychyna pid hnitom Avstro-Uhorshchyny v epokhu imperializmu [Galicia under the oppression of Austria-Hungary in the era of imperialism]. Lviv: Knyzhkovo-zhurnalne vydavnytstvo.
Petrovych (Krypiakevych), I. (1915). Halychyna pid chas rosiiskoi okupatsii: serpen 1914 – cherven 1915 [Halychyna during the Russian occupation: August 1914 - June 1915]. «Politychna biblioteka».
Reient, O. P. (2003). Ukraina v impersku dobu (XIX – pochatok XX st.) [Ukraine in the Imperial Era (XIX – Early XX Centuries)]. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy.
Rossiyskiy gosudarstvennyy voyenno-istoricheskiy arkhiv (g. Moskva) [Russian State Military Historical Archive (Moscow)]. F. 2005. Op. 1. D. 1. Ll. 1-495.
Serhiichuk, V. (1998). Pohromy v Ukraini: 1914-1920. Vid shtuchnykh stereotypiv do hirkoi pravdy, prykhovanoi v radianskykh arkhivakh [Pogroms in Ukraine: 1914-1920. From artificial stereotypes to the bitter truth hidden in Soviet archives]. Kyiv: V-tstvo im. O. Telihy.
Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy, m. Kyiv [Central State Historical Archive of Ukraine, Kyiv]. F. 361. Op. 1. Spr. 109. Ark. 1-148.
Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy, m. Kyiv [Central State Historical Archive of Ukraine, Kyiv]. F. 361. Op. 1. Ref. 1268. Arc. 1-182.
Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy, m. Kyiv [Central State Historical Archive of Ukraine, Kyiv]. F. 361. Op. 1. Ref. 143. Arc. 1-194.
Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy, m. Kyiv [Central State Historical Archive of Ukraine, Kyiv]. F. 361. Op. 1. Ref. 162. Arc.1-192.
Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy, m. Kyiv [Central State Historical Archive of Ukraine, Kyiv]. F. 361. Op. 1. Ref. 608. Arc. 1-389.
Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy, m. Kyiv [Central State Historical Archive of Ukraine, Kyiv]. F. 363. Op. 1. Ref. 35. Arc. 1-68.
Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy, m. Kyiv [Central State Historical Archive of Ukraine, Kyiv]. F. 365. Op. 1. Ref. 11. Arc. 1-77.
Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy, m. Kyiv [Central State Historical Archive of Ukraine, Kyiv]. F. 365. Op. 1. Ref. 142. Arc. 1-80.
Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy, m. Lviv [Central State Historical Archive of Ukraine, Lviv]. F. 146. Op. 66. Ref. 12. Arc. 1-59.
Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy, m. Lviv [Central State Historical Archive of Ukraine, Lviv]. F. 645t. Op. 1. Ref. 160. Arc. 1-23.
Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy, m. Lviv [Central State Historical Archive of Ukraine, Lviv]. F. 645t. Op. 1. Ref. 51. Arc.1-21.
Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy, m. Lviv [Central State Historical Archive of Ukraine, Lviv]. F. 645t. Op. 1. Ref. 6. Arc. 1-2.

Переглядів анотації: 100
Завантажень PDF: 93
Опубліковано
2022-01-27
Як цитувати
Кучера, І., Гайналь, Т., & Даниляк , Р. (2022). Соціально-економічне становище мешканців Східної Галичини під час російської окупації у роки Першої світової війни (1914-1917 рр.). Науково-теоретичний альманах Грані, 24(12), 5-14. https://doi.org/10.15421/1721112
Розділ
ІСТОРІЯ