Толерантність як чинник формування ціннісних систем у процесах кроскультурної комунікації

  • J. Y. Hanas Ужгородський національний університет
Ключові слова: комунікація, толерантність, цінності, система, суспільство, нація, аксіологія, крос­культурні зв’язки

Анотація

Кроскультурна комунікація стосується певного конкретного феномена в двох або більше культурах і має додаткове значення у порівнянні комунікативної компетенції представників різних культур. Реалізація здатності розвитку комунікативної компетентності є культурно зумовленою, окрім цього, вона спричинена й унікальним індивідуальним досвідом кожної людини. При комунікації, що є процесом обміну повідомленнями, постійно відбувається відтворення змісту, оскільки він не збігається навіть у людей, що володіють однією мовою й виступають представниками однієї культури. Відповідно, за наявності різних культур та мов комунікація ускладнюється. Питання дослідження комунікативних процесів увійшли до найбільш актуальних проблем людства в сучасному суспільстві. Саме вивчення питань міжкультурної комунікації останнім часом набувають все більшого значення у зв’язку з процесами глобалізації. Особливості міжкультурної комунікації вивчаються в межах таких наук, як філософія, лінгвістика, культурологія, психологія, соціологія, антропологія, етнологія, кібернетика, а також на міждисциплінарному рівні. Міжкультурна комунікація як суспільний феномен була покликана практичними потребами післявоєнного світу, що підкріплювався ідеологічним інтересом, який з початку ХХ століття формувався в науковому середовищі, а також у суспільній свідомості стосовно різноманітних культур і мов. Вивчення міжкультурної комунікації відбувається внаслідок бурхливого економічного розвитку багатьох країн та регіонів, революційних змін у технології, пов’язаній із цим глобалізації економічної діяльності. У площині історико­еволюційного підходу до розвитку складних систем феномен толерантності в жодному разі не варто зводити чи редукціонувати до повсякденного розуміння її лише як терпимості. Толерантність функціонує як норма культури, як цивілізаційна норма, що реалізовує свої функції. Ключовою функцією толерантності, а також поліетнічності та полікультурності виступає підтримка різноманіття складних систем. Толерантність також забезпечує право кожної індивідуальної особистості бути іншою, несхожою. Поняття толерантності розуміється як норма, що забезпечує баланс протидіючих сторін, а також можливість діалогу та накопичення згоди різноманітних світобачень, релігій, культур. Теза про те, що кожна особистість є індивідуально неповторною та несхожою на інших, характеризується відмінними проявами власної індивідуальності, є підґрунтям для становлення толерантності як позитивного та шанобливого ставлення. У сукупності окреслені елементи культури формують крос­культурну комунікацію, головною особливістю якої є здатність побачити спільне в культурах країн, а також той відрізок, на якому відбувається непорозуміння або конфлікт культур, виникають суперечності між їхніми представниками. Крос­культурна компетентність визначається як інтегральна якість особистості, до складу якої входять знання про особливості іншої культури, уміння інтерпретувати іншокультурну інформацію, досвід комунікативної діяльності. У межах окреслених проблем крос­культурна комунікація визначається як сукупність аналітичних і стратегічних здібностей, що збільшують інтерпретаційне поле суб’єкта під час міжкультурного спілкування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Aleshina I.V. Marketing: kross­kulturnye problemy i vozmozhnosti (Marketing: cross­cultural challenges and opportunities) Sovremennyj menedzment: problemy, gipotezy, issledovaniya. — 2011. — №2. — Р. 94–103.

Bondarenko N. Kross­kulturnye kommunikacii (Cross­cultural communication) Upravlenie korporativnoj kulturoj. — 2010. — № 2 (06). — Р. 18–23.

Bunina V.G. Kross­kulturnyj menedzment i mezhkulturnaya kommunikacia: uchebnoe posobie (Cross­cultural management and intercultural communication). – M.: GUU, 2008. – 128 р.

Golovleva E.L. Osnovy mezhkulturnoj kommunikacii (Foundations of intercultural communication). — Rostov­na­Donu: Feniks, 2008. — 224 р.

Kirabaev N.S. Globalizacija i multikulturalizm. (Globalization and multiculturalism) ­ Мoskva: Izdatelstvo RUDN, 2005. – Р. 325.

Petrushenko U.M. Kognityvna koncepcija kros­kulturnogo menedzmentu (Cognitive concept of cross­cultural management) Visnyk SumDU. Serija Ekonomika. –2008. – № 1. – Р. 120­128.

Rot U. Mezhkulturnaja kommunikacija. Teoriya i trening. (Intercultural Communication. Theory and training) – М.: UNITI­DANA, 2006. – Р. 223.

Sadohin А. P. Vvedenie v teoriju mezhkulturnoj kommunikacii (Introduction to intercultural communication). – М.: Vyshaya shkola, 2005. – 310 р.


Переглядів анотації: 247
Завантажень PDF: 268
Опубліковано
2015-02-17
Як цитувати
Hanas, J. Y. (2015). Толерантність як чинник формування ціннісних систем у процесах кроскультурної комунікації. Науково-теоретичний альманах Грані, 18(3), 98-102. https://doi.org/10.15421/1715066
Розділ
Стаття