Управління системою національної безпеки в умовах воєнно-політичного конфлікту

  • Олена Березовська-Чміль Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • Юлія Кобець Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • Мар’яна Міщук Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Ключові слова: воєнно-політичний конфлікт, гібридна війна, національна безпека, національний інтерес, система національної безпеки

Анотація

Початок XXI століття характеризується глибинною кризою системи міжнародної колективної безпеки, серед сукупності чинників викликаною активізацією воєнно-політичних конфліктів нового типу, для ідентифікації яких використовують термін «гібридний конфлікт». Особливістю цих конфліктів є пріоритет використання супротивниками широкого спектру невійськових способів впливу – економічних, інформаційних, екологічних, соціальних, політичних та інших. Україна протистоїть найсерйознішому безпековому виклику за всі роки своєї незалежності та є стороною, що зазнала зовнішньої агресії. В дослідженні виявлено особливості теоретичних та практичних аспектів формування системи національної безпеки та ефективного менеджменту в умовах воєнно-політичного конфлікту. Комплексне дослідження проблематики у сфері управління державною політикою щодо забезпечення національної безпеки. Системно і детально проаналізовано стан і розвиток системи національної безпеки з врахуванням міжнародного досвіду і перспектив європейського та євроатлантичного вибору України.  Встановлено, що головною метою управління системою національної безпеки є інтеграція зусиль особи, суспільства, держави для реалізації національних інтересів. З’ясовано поняття «національної безпеки» в контексті управління цим процсом; окреслено використання терміну «система національної безпеки» через діалектичну єдність складових цієї системи (людина-суспільство-держава) в просторі та часі. Виокремлено найбільш важливі аспекти управління системою національної безпеки в умовах воєнно політичних конфліктів.  Охарактеризовано закономірності розгортання воєнно-політичного конфлікту в контексті «гібридного» характеру. Авторками зауважено, що одним із основних компонентів воєнно-політичного конфлікту на території України є порушення системи державного управління, дезорганізація діяльності усіх органів влади з метою створення повного безладу та зневіри населення. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

ANVIL Deliverable 4.2: Final Analytical Report – Analysis of Civil Security Systems in Europe. (2014). Retrieved from http://anvil-project.net/wpcontent/uploads/2014/-02/Deliverable_4.2.pdf.
Kotenko, A. O. (2017). Hibrydna viina yak forma suchasnoho mizhnarodnoho konfliktu [Hybrid war as a form of modern international conflict]. Mizhnarodni vidnosyny. Seriia «Politychni nauky», 13. Retrieved from http://journals.iir.kiev.ua/ index.php/pol_n/article/view/3070/2758 [in Ukrainian].
Leshchenko, O. (2016). Hibrydna viina yak naukovyi konstrukt: problemy poshuku terminolohichnoi ta kontseptualnoi sutnosti [Hybrid warfare as a scientific construct: problems of searching for terminological and conceptual essence]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu, 6, 60-71 [in Ukrainian].
Leshchenko, O. Ya. (2015). Pytannia zabezpechennia tsyvilnoho zakhystu v zonakh voienno-politychnoho konfliktu: dosvid Ukrainy v umovakh «hibrydnoi viiny» [Issues of providing civil protection in areas of military-political conflict: the experience of Ukraine in a "hybrid war"]. Visnyk Dnipropetrovskoho un-tu. Seriia: «Politolohiia», 5, 228-237 [in Ukrainian].
Leshchenko, O. Ya. (2016). Vplyv suchasnykh voienno-politychnykh konfliktiv na problematyku tsyvilnoho zakhystu: dosvid Syrii ta Ukrainy [The impact of modern military-political conflicts on the issues of civil defense: the experience of Syria and Ukraine]. Visnyk Dnipropetrovskoho un-tu. Seriia: «Filosofiia. Sotsiolohiia. Politolohiia», 5, 67-80. [in Ukrainian].
Lutsyshyna, H. V. (2014). Osoblyvosti suchasnykh zbroinykh konfliktiv v umovakh hlobalizatsii [Features of modern armed conflicts in the context of globalization]. Ukrainska natsionalna ideia: realii ta perspektyvy rozvytku, 26, 128-132 [in Ukrainian].
Nashynets-Naumova, A. (2017). Konceptualjni pidkhody shhodo zabezpechennja nacionaljnoji bezpeky: informacijno-pravovi ta instytucijni zasady [Conceptual approaches to national security: information, legal and institutional principles]. Pidpryjemnyctvo, ghospodarstvo i pravo. 1, 34-39. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2017_1_7 [in Ukrainian].
Pylypenko, Ya. (2017). Obiektyvistskyi ta interpretatyvnyi pidkhody do vyvchennia struktury hlobalnoho konfliktu [Objectivist and interpretive approaches to studying the structure of global conflict]. Sotsialni tekhnolohii: aktualni problemy teorii ta praktyky: zb. nauk. pr. 73, 23–33 [in Ukrainian].
Rybak, V. I. (2015). Hibrydni vyklyky mizhnarodnoho humanitarnoho prava [Hybrid challenges of international humanitarian law]. Ukrajinsjkyj tyzhdenj. Retrieved from http://tyzhden.ua/World/145884 [in Ukrainian].
Sytnyk, H. P. (2016). Vplyv hlobalizatsii na voiennu sferu ta pryntsypovi osoblyvosti suchasnykh voiennykh konfliktiv [The impact of globalization on the military sphere and the fundamental features of modern military conflicts]. Naukovo-informatsiinyi visnyk Akademii natsionalnoi bezpeky. 1-2, 99-115 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 48
Завантажень PDF: 58
Опубліковано
2021-09-29
Як цитувати
Березовська-Чміль, О., Кобець, Ю., & Міщук, М. (2021). Управління системою національної безпеки в умовах воєнно-політичного конфлікту. Науково-теоретичний альманах Грані, 24(9), 70-76. https://doi.org/10.15421/172191
Розділ
ПОЛІТОЛОГІЯ