Ґендерні квоти та жіноче представництво на вищих керівних посадах місцевого самоврядування в Україні

  • Галина Щигельська Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
  • Оксана Потіха Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
  • Наталія Габрусєва Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
  • Тамара Чоп Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Ключові слова: ґендерні квоти, жіноче представництво, керівні посади, місцеве самоврядування, Україна

Анотація

У статті вперше здійснено спробу з’ясувати вплив законодавчих ґендерних квот на представництво жінок на виборних керівних посадах в обласних та районних радах України. Зважаючи на світовий досвід ефективності політичної участі жінок, актуальним завданням на сучасному етапі залишається досягнення ґендерного паритету в представницьких органах влади, а, отже, особливого значення набувають й пошуки механізмів забезпечення рівних можливостей для лідерства на всіх рівнях прийняття політичних рішень. Одним із найбільш ефективних методів кількісного збільшення жінок у політиці на сучасному етапі є ґендерні квоти. Ми проаналізували виборче законодавство України та результати місцевих виборів 2015 р., коли ґендерне квотування було введене вперше, однак мало неімперативний характер, та виборів 2020 р., під час яких відповідно до нового Виборчого кодексу України ґендерні квоти стали обов’язковою нормою на етапі висування. Результати нашого дослідження  підтвердили позитивний ефект вдосконалення норм ґендерних квот з обов’язковим застосуванням адміністративних механізмів їх дотримання. Окрім позитивного впливу ґендерних квот у напрямку подолання ґендерної асиметрії у представницьких органах місцевого самоврядування виявлено тісний зв’язок між часткою жіночого представництва у радах та кількістю жінок у керівному складі. У результаті ґрунтовного аналізу ґендерного кількісного складу обласних та районних рад України, в яких відбулися місцеві вибори, встановлено закономірність: чим більша частка жінок у депутатському корпусі, тим більша ймовірність обрання жінки на керівну посаду. Водночас вищий рівень представництва жінок на керівних посадах спостерігається у радах, де частка жінок становить більше 40%, і низький рівень – у радах, де відсоток жінок не досягає рівня «критичної маси» і становить менше 30%. Таким чином, виявлені нами у результаті дослідження взаємозв’язки між ґендерними квотами, часткою жінок у депутатському корпусі та керівному складі обласних та районних рад дають підстави зробити висновок, що законодавчі ґендерні квоти сприяють кар’єрному просуванню жінок та впливають на збільшення жіночого представництва на вищих керівних посадах представницьких органів місцевого самоврядування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Переглядів анотації: 71
Завантажень PDF: 84
Опубліковано
2021-08-11
Як цитувати
Щигельська, Г., Потіха, О., Габрусєва, Н., & Чоп, Т. (2021). Ґендерні квоти та жіноче представництво на вищих керівних посадах місцевого самоврядування в Україні. Науково-теоретичний альманах Грані, 24(7-8), 59-76. https://doi.org/10.15421/172179
Розділ
ПОЛІТОЛОГІЯ