Проблеми та стан розвитку медіації в Україні

  • Олександр Кацьора Ужгородський національний університет
Ключові слова: медіація, конфлікт, діалог, фасилітація, добровільність

Анотація

Стаття присвячена розгляду інституту медіації та його основним характеристикам. Метою статті є визначення проблем та перспектив розвитку медіації в Україні. Проаналізовано поняття медіації як структурованого процесу, незалежно від його назви або посилання на нього, за допомогою якого дві або більше сторін спору намагаються самостійно, на добровільній основі, досягти згоди для вирішення спору за підтримки медіатора. Встановлено, що медіація активно використовується у країнах Європейського Союзу, Великої Британії, США, Канади та Австралії як альтернативний спосіб вирішення спорів без залучення судового способу.  Проаналізовано стан медіації в Україні, зокрема наголошується на тому, що практика вирішення конфліктів та спорів шляхом медіації поступово збільшується, однак досі законодавством України процедура медіації залишається не врегульованою. Також у статті висвітлено окремі нормативно-правові акти, які частково регулюють здійснення медіації як соціальної послуги та визначають її зміст. Виокремлено два етапи надання послуги медіації: здійснення посередництва, що передбачає встановлення контакту зі сторонами конфлікту, аналіз ситуації та встановлення причин конфлікту; здійснення медіації, що передбачає безпосередній процес такої послуги. Наведено та частково охарактеризовано причини низького рівня поширення медіації в Україні, зокрема низький рівень обізнаності населення щодо можливості вирішення конфліктів за допомогою посередництва. Також у статті відображені переваги медіаційного процесу у вирішенні конфліктів, зокрема виокремлено добровільність прийняття рішення про посередництво, в процесі його проведення, досягнення домовленостей і виконання прийнятих рішень, конфіденційність медіації, гнучкість процесу медіації, під час якого сторони самі визначають та контролюють процес вирішення конфлікту, а також приймають рішення про укладання мирної угоди чи припинення медіації, можливість врахувати інтереси обох конфліктуючих сторін, економність часу та ресурсів сторін посередництва.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Alexander, N. (2008). Mediation and the art of regulation. Queensland University of Technology Law and Justice Journal, 8(1), 23-29. Retrieved from https://lr.law.qut.edu.au/article/download/60/58.
Gerami A. (2009) Bridging the Theory-and-Practice Gap: Mediator Power in Practice. Conflict Resolution Quarterly, 26(4), 433-451.
Pro deiaki aspekty mediatsii u tsyvilnykh ta hospodarskykh pravovidnosynakh: Dyrektyva 2008/52/IeC Yevropeiskoho parlamentu ta Rady vid 21 travnia 2008 r. Retrieved from https://ukrmediation.com.ua/images/DOCS/Model-documents/mediation-directive-ukr.pdf. [in Ukrainian].
Pro mediatsiiu: proekt Zakonu Ukrainy vid 19.05.2020 №3504. Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68877. [in Ukrainian].
Pro sotsialni posluhy: Zakon Ukrainy vid 17.01.2019 № 2671-VIII. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text. [in Ukrainian].
Pro zatverdzhennia Derzhavnoho standartu sotsialnoi posluhy poserednytstva (mediatsii): Nakaz Ministerstva sotsialnoi polityky Ukrainy vid 17.08.2016 № 892. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1243-16#Text. [in Ukrainian].
Ridley-Duff, R. J., & Bennett, A. J. (2017). Mediation: developing a theoretical framework for understanding alternative dispute resolution: paper to British Academy of Management, University of Sheffield, 14–16 September. Retrieved from http://shura.shu.ac.uk/2617/1/28.
Skhvalenyi Uriadom zakonoproekt pro mediatsiiu dozvolyt rozvantazhyty sudovu systemu. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/news/denis-malyuska-shvalenij-uryadom-zakonoproekt-pro-mediaciyu-dozvolit-rozvantazhiti-sudovu-sistemu. [in Ukrainian].
Yasynovskyi, I. (2016). Implementatsiia protsedury mediatsii v ukrainske zakonodavstvo: teoretyko-pravovyi analiz: dys... k-ta yuryd. nauk: 12.00.01. Natsionalna akademiia vnutrishnikh sprav. Kyiv. [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 67
Завантажень PDF: 134
Опубліковано
2021-08-09
Як цитувати
Кацьора, О. (2021). Проблеми та стан розвитку медіації в Україні. Науково-теоретичний альманах Грані, 24(7-8), 21-25. https://doi.org/10.15421/172174
Розділ
СОЦІОЛОГІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають