Ціннісні детермінанти сучасної системи правового виховання

  • Георгій Фінін Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Ключові слова: правове виховання, ціннісні детермінанти, право, свобода, відповідальність, права людини, справедливість

Анотація

Досліджено сутнісні характеристики ціннісних детермінант сучасної системи правового виховання. До таких детермінант віднесено інструментальний та духовний потенціал права, соціальну справедливість, права і свободи людини, свободу та відповідальність. Актуальність теми дослідження обумовлена необхідністю підняття рівня правосвідомості й правової культури громадян України на сучасному етапі державотворення. Метою дослідження є визначення ціннісних детермінант правового виховання в Україні та їх обґрунтування. Для реалізації мети дослідження використовувались такі методи як аналіз та синтез, індукція й дедукція, герменевтичний та діалектичний методи. Доведено, що технології та засоби правового виховання спрямовані на ретрансляцію правового досвіду, зокрема системи цінностей й норм в межах певної соціальної системи. Стверджується, що однією з ціннісних детермінант сучасної системи правового виховання є справедливість. Свідоме прагнення суб’єкта до справедливості у соціальному та індивідуальному вимірах становить одне з завдань правовиховної діяльності. Між правом та справедливістю простежується діалектична єдність, яка полягає в тому, що правові норми мають бути уособленням соціальної справедливості, компромісом щодо межі між справедливим та несправедливим. Зазначено, що реалізація прав і свобод людини є важливою ціннісною детермінантою системи правового виховання у демократичній державі. Підкреслюється, що права людини зафіксовані у законодавстві країни визначають міру свободи громадянина у системі соціальних відносин. Обґрунтовано, що у світоглядному розумінні правове виховання має утверджувати таку цінність як свобода, яка трактується як здатність людини обирати поведінку, принципи, ідеали в межах правового поля, правових смислів буття. Вихід за межі правового поля має сприйматись громадянином не як прояв свободи, а як занурення у хаос.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Bekh, I. D. (1995). Vid voli do osobystosti [From Will to Personality]. Kyiv: Ukrajina–Vita. [in Ukrainian].
Berdjaev, N. A. (1991). Samopoznanie [Self-Knowledge]. Moskva: Kniga. [in Russian].
Burdonosova, M. A. (2019). Gheneza spravedlyvosti jak osnovopolozhnogho pryncypu prava [The Genesis of Justice as a Fundamental Principle of Law]. Aktualjni problemy vitchyznjanoji jurysprudenciji, 2, 4-7. [in Ukrainian].
Bychko, O. V. (2009). Psykhologhichni zasady formuvannja ghromadjansjkoji vidpovidaljnosti (vid teoriji modeljuvannja do teoriji realizaciji) [Psychological Foundations of The Civic Responsibility Formation (From The Theory of Modeling to The Theory of Implementation)]. Visnyk Chernighivsjkogho derzhavnogho pedaghoghichnogho universytetu. Ser. «Psykhologhichni nauky». Chernighiv, issue 74(1), 280. [in Ukrainian].
Filosofija prava: pidruch. dlja stud. juryd. vyshh. navch. zakl. [Philosophy of Law: Textbook for Law Students] (2009). / za red. d-ra filos. nauk, prof. O. Danyljjana. Kharkiv: Pravo. [in Ukrainian].
Il'in, I. A. (1993). Put' k ochevidnosti [The Path to Obviousness]. Moskva: Respublika. [in Russian].
Kalynovsjkyj, Ju. Ju. (2019). Pravove vykhovannja jak mekhanizm rozvytku pravovogho suspiljstva v Ukrajini [Legal Education as a Mechanism for The Legal Society Development in Ukraine]. Visnyk Nacionaljnoji jurydychnoji akademiji Ukrajiny im. Jaroslava Mudrogho. Serija: Filosofija, filosofija prava, politologhija, sociologhija. Kharkiv: Pravo, 3(13), 134-139. [in Ukrainian].
Kovalenko, N. Ju. (2016). Sutnistj vzajemozvʼjazku pravovoji kuljtury ta pravovogho vykhovannja [The Essence of The Relationship Between Legal Culture and Legal Education]. Naukovyj visnyk Uzhghorodsjkogho nacionaljnogho universytetu. Serija Pravo, 38(1), 15-18. [in Ukrainian].
Manujlov, Je. M. (2013). Socialjna vidpovidaljnistj osobystosti u pravovij derzhavi [Social Responsibility of The Individual in a Rule of Law State]. Visnyk Nacionaljnogho universytetu «Jurydychna akademija Ukrajiny imeni Jaroslava Mudrogho», 4 (18), 3-8. [in Ukrainian].
Podkovenko, T. (2016). Spravedlyvistj u systemi cinnostej prava [Justice In The Legal System of Values]. Aktualjni problemy pravoznavstva, 4 (8), 10-14. [in Ukrainian].
Pravove vykhovannja v suchasnij Ukrajini: monoghrafija [Legal Education in Modern Ukraine: Monograph] (2013). / za red. V.Ja. Tacija, A.P. Ghetjmana, O.Gh. Danyljjana. 2-ghe vyd., pererobl. i dopov. Kharkiv: Pravo. [in Ukrainian].
Rolz, Dzh. (1995). Teorija spravedlivosti [The Theory of Justice]: per. s angl. Novosibirsk: Izd-vo Novosib. un-ta. [in Russian].
Titomyr-Zotova, O.S. (2014). Rolj pravovogho vykhovannja v mekhanizmi zabezpechennja prav ljudyny [The Role of Legal Education in The Mechanism of Human Rights Ensuring]. Visnyk Zaporizjkogho nacionaljnogho universytetu. Serija: Jurydychni nauky, 4(2), 36-43. [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 41
Завантажень PDF: 51
Опубліковано
2021-08-09
Як цитувати
Фінін, Г. (2021). Ціннісні детермінанти сучасної системи правового виховання. Науково-теоретичний альманах Грані, 24(7-8), 5-12. https://doi.org/10.15421/172172
Розділ
ФІЛОСОФІЯ