Ідеологія «Русского мира» і українська мова (імперська доба)

  • Леонід Панасюк Київський університет імені Бориса Грінченка
Ключові слова: ідеологія, «Русский мир», українська мова, Російська імперія, уніфікація, асиміляція

Анотація

В статті розглядається стан української мови крізь призму становлення та розвитку «Русского мира» часів Російської імперії. Розкривається зміст російського геополітичного концепту – ідеології «Русского мира», що своїм культурним підґрунтям має російську мову та російську культуру. Підкреслюється, що московська мова та відповідна культура були відсутні на українських теренах за часів Литовсько-Руської державності та в Речі Посполитій.  В статті зазначається, що найзначнішим підґрунтям поширення української мови є державна форма організації суспільства. Національно-культурне піднесення в Україні дало можливість стати на шлях створення та розвитку національної державності, що відкривало нові можливості для розвитку української культури та мови. Здійснено огляд розвитку української мови в політичній, освітній та релігійній царинах. Розкрито значні здобутки українства на шляху збереження  русько-української культури в боротьбі з «латинським світом» внаслідок створення національної мережі народних освітніх закладів: братських та козацьких (січових), а також монастирських та церковно-парафіяльних шкіл, в яких вагоме місце відводилось українській мові.  Автор відзначає чільне місце народної мови в межах конфесійної практики, перекладу релігійних текстів та україномовної проповіді, адже це значно піднімало престиж народної мови в суспільстві та православному світі.  Показано, що становлення московсько-російської державності безпосередньо пов'язане з формуванням світопростору «Русского мира» – експансіоністська політика «збирання руських земель», іменування московських царів себе як «государів всєя Русі», впровадження в життя ідеї «Москви як Третього Риму» тощо. Пропонується аналіз впливу уніфікаційної політики Російської імперії в політичній, релігійній та освітній сферах суспільного життя, за якої було повністю витіснено українську мову з адміністративно-політичного вжитку внаслідок ліквідації козацької автономії (Гетьманщини); з церковної сфери внаслідок витіснення народної мови з богослужбової практики; з освітньої сфери через створення та формування імперської освітньої системи, що призвело до вкрай низького рівня освіти серед українців. Підкреслюється, що формування світопростіру «Русского мира» унеможливлювало вільний розвиток народів Російської імперії, особливо близькоспоріднених мовно й культурно українців та білорусів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Gorbachenko, T. (2001). Vplyv khystyianstva na stanovlennia pysemnoі kultupy Rusi-Ukraіny: religiieznavcho-filosofskyі aspekt [The influence of Christianity on the formation of written culture of Russia-Ukraine: religious and philosophical aspect]. Kyіv: Vydavnychyі tsentr «Akademiia» [in Ukrainian].
Gurzhii, O., Cykhlib, T. (1999). Getmanska Ukraіna [Hetman Ukraine]. T.8. Kyіv: Vydavnychyі dim «Alternatyvy» [in Ukrainian].
Gurkina, N. (2001). Istoriia obrazovaniia v Rossii (Х–ХХ vека) [History of education in Russia (X‒XX centuries)]. SPb: SPbGUAP [in Russian].
Drobiazko, P. (1997). Ukraіnska natsionalna shkola: vytoky I suchasnist [Ukrainian national school: origins and modernity]. Kyіv: Vydavnychyі tsentr «Akademiia» [in Ukrainian].
Kogut, Z. (1996). Rosiіskyі tsentralizm i ukraіnska avtonomiia: likvidatsiia Getmanshchyny, 1760–1830 [Russian Centralism and Ukrainian Autonomy: The Liquidation of the Hetmanate, 1760‒1830]. Kyіv: Osnovy [in Ukrainian].
Mykhailiuk, O. (2005). Vplyv osvity novoevropeiskogo typu na kulturu selianstva Ukraіny (pochatok ХХ sт.) [The influence of neo-European type education on the culture of the peasantry of Ukraine (early twentieth century)]. Ukraіnskyi selianyn. Cherkasy: Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky. Vol. 9. 51‒54 [in Ukrainian].
Neimark, M. (2015). Russkii mir i geopolitika [Russian world and geopolitics]. Problemy postsovetskogo prostranstva. Vol. 2. 78‒100 [in Russian].
Ogiienko, I. (2007). Ukraіnska tserkva [Ukrainian Church]. Kyiv: Nasha nauka i kultura [in Ukrainian].
Pogribnyi, A. (2003). Svitovyi movnyi dosvid ta ukraіnski realii [World language experience and Ukrainian realities]. Kyiv: «Medobory» [in Ukrainian].
Potebniia, O. (1989). Slovo i mif [Word and myth]. Moscow: «Pravda» [in Russian].
Potebniia, O. (1992). Mova. Natsionalnist. Denatsionalizatsiia. Statti i fragmenty [Language. Nationality. Denationalization. Articles and fragments.]. New-York: UVAN v USA [in Ukrainian].
Rossiiskoe obrazovanie: istoriia i sovremennost [Russian education: history and modernity]. (1994). Red. Egorov S. Moscow: ITP & MIO RAO [in Russian].
Simonok, V. (1998). Movna kartyna svitu. Vzaiemodiia mov [Linguistic picture of the world. Interaction of languages]. Kharkiv: Osnova [in Ukrainian].
Siropolko, S. (2001). Istoriia osvity v Ukraіni [History of education in Ukraine]. Kyіv: Naukova dumka [in Ukrainian].
Stepanenko, M. (1998). Istoriia ukraіnskoі movy [History of the Ukrainian language]. Kyіv: NAN Ukraіny, Ukraіnskyі movno-inform. fond [in Ukrainian].
Tkachenko, O. (2006). Mova i Natsionalna mentalnist [Language and national mentality]. Kyіv: Gramota [in Ukrainian].
Yaremenko, S. (2002). Do pytannia pro movnu sytuatsiiu v Ukraіni (kinets XIX ‒ pochatok XX ст.) [On the question of the language situation in Ukraine (late XIX ‒ early XX centuries)]. Ukraіnoznavstvo. Vol. 1-2. 242‒244 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 35
Завантажень PDF: 41
Опубліковано
2021-06-10
Як цитувати
Панасюк, Л. (2021). Ідеологія «Русского мира» і українська мова (імперська доба). Науково-теоретичний альманах Грані, 24(6), 138-144. https://doi.org/10.15421/172169
Розділ
ПОЛІТОЛОГІЯ