Поєднання старих і нових інституціональних підходів у дослідженні форм правління та політичних режимів

  • Лада Тесфайє Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Ключові слова: інституційний аналіз у політичних науках, державне управління та публічне адміністрування, «старий інституціоналізм», формально-правовий аналіз, «новий інституціоналізм», нормативна теорія інститутів, форми (системи, типи, режими тощо) державного правління, індекс демократії «Економіст інтеллідженс юніт», світ демократії, нова класифікація демократичних держав світу за типами політичних режимів, ядро і периферія світу демократії

Анотація

Метою статті є дослідження ефективності поєднання у політологічній науці «старого інституціоналізму» та «нового інституціоналізму» при аналізі форм правління та режимів правління.   Актуальність дослідження зумовлена тим, що його предметом є сьогоднішні глобальні реалії. Досягнуто такі головні результати: доведено придатність для застосування методологічної спадщини «старого інституціоналізму»; показано шляхи поєднання нормативної теорії інститутів з іншими впливовими версіями «нового інституціоналізму»; порівняно результативність різних форм державного правління; опрацьовано нову класифікацію держав за приналежністю до одного з типів політичних режимів. Зроблено наступні висновки. «Старий інституціоналізм», зокрема формально-правовий аналіз, зберігає значний науковий потенціал, який було продемонстровано й реалізовано в дослідженні форм правління держав сучасного світу. Показано, що інституційний аналіз працює більш результативно у випадку поєднання нормативної теорії інститутів з іншими напрямами «нового інституціоналізму». Доведено, що з позиції політичних наук варто розмежовувати дві частини сучасного світу — світ демократії (109 відносно великих країн) і світ авторитаризму (57 відносно великих країн). У межах першого виокремлено (за індексом демократії) п’ять груп держав, а саме: 1) досконалі демократії — 12 країн; 2) високорозвинені демократії — 24 країни; 3) середньорозвинені демократії — 22 країни; 4) базові демократії — 28 країн; 5) загрожені демократії — 23 країни. У нашій класифікації за категоріями держав світ демократії поділяється на ядро, яке складають країни сталої демократії (перші три групи — 58 держав), і периферію, яку складають країни демократії, що виникає чи відновлюється (останні дві групи — 51 держава).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Bakirov, V. S., & Sazonov, M. I. (Eds.). (2008). Comparative politics. Main political systems of the present-day world. Kharkiv: V.N.Karazin Kharkiv National University Press. 576 p. [in Ukrainian]
Duverger, M. (1980). A new political system model: semi-presidential government. European Journal of Political Research, 8(2), pp. 165—187.
Economist Intelligence Unit [EIU]. (2019). Democracy Index 2018: Me too? Political participation, protest and democracy. London etc.: The Economist Intelligence Unit Limited. 66 p.
Economist Intelligence Unit [EIU]. (2021). Democracy Index 2020: In sickness and in health? London etc.: The Economist Intelligence Unit Limited. 72 p.
Elgie, R. (2014). Executive leadership in semi-presidential systems. In R.A.W.Rhodes & P. ‘t Hart (Eds.), The Oxford handbook of political leadership. New York: Oxford University Press. 11 p. Retrieved from The Oxford Handbook of Political Leadership | R. A. W. Rhodes, Paul 't Hart | download (ua1lib.org)
Forms of government of the countries of the world. (2021). MERKATOR. Retrieved from Форми правління країн світу | MERKATOR [in Ukrainian]
Fund for Peace. (2021). Fragile States Index annual report 2021. Washington, D.C.: The Fund for Peace. 50 p.
Helms, L. (2014). Institutionalist approach. In R.A.W.Rhodes & P. ‘t Hart (Eds.), The Oxford handbook of political leadership. 12 p. Retrieved from The Oxford Handbook of Political Leadership | R. A. W. Rhodes, Paul 't Hart | download (ua1lib.org)
Kolodii, A. (2010). Neo-institutionalism and its cognitive resources in political studies. Visnyk Lvivskoho universytetu. Filosofsko-politolohichni studii, vypusk 1, pp. 60—69. Lviv: Ivan Franko Lviv National University. [in Ukrainian]
List of countries ordered by the population size in 2020. (2021). PopulationPyramid.net. Retrieved from Countries Ordered by Population in 2020 (populationpyramid.net)
Lytvyn, V. (2018). Attributes and varieties of the semi-presidential system of government in Europe: institutionally-procedural and politically-behavioral aspects. Lviv: Ivan Franko Lviv National University Press. 636 p. [in Ukrainian]
March, J. G., & Olsen, J.P. (2008). Elaborating the “new institutionalism”. In R.A.W.Rhodes, S.A.Binder & B.A.Rockman (Eds.), The Oxford handbook of political institutions (pp. 3—20). New York: Oxford University Press.
Müller, W. C. (2011). Governments and bureaucracies. In D.Caramani (Ed.), Comparative politics (2nd ed., pp. 141—161). New York: Oxford University Press.
Passarelly, G. (2021). An eclectic political scientist: A tribute to Robert Elgie. Government and Opposition: An International Journal of Comparative Politics, 56(3), pp. 563—576. Retrieved from An Eclectic Political Scientist: A Tribute to Robert Elgie | Government and Opposition | Cambridge Core
Rhodes, R. A. W. (2008). Old institutionalisms. In R.A.W.Rhodes, S.A.Binder & B.A.Rockman (Eds.), The Oxford handbook of political institutions (pp. 90—108). New York: Oxford University Press.
Rhodes, R. A. W. (2021). R.A.W Rhodes website. Retrieved from R.A.W Rhodes, Professor Of Government (raw-rhodes.co.uk)
Rhodes, R. A. W., Binder, S. A., & Rockman, B.A. (Eds.). (2008). The Oxford handbook of political institutions. New York: Oxford University Press. XVII, 816 p.
Samuels, D. (2007). Separation of powers. In C.Boix and S.C.Stokes (Eds.), The Oxford handbook of comparative politics (pp. 703—726). New York: Oxford University Press.
Shapoval, V. M. (1999). Governmental order of the countries of the world. Kyiv: Ukrainskyi Tsentr Pravnychykh Studii. 320 p. [in Ukrainian]
Thoenig , J.-C. (2007). Institutional theories and public institutions: traditions and appropriateness. In B.G.Peters & J.Pierre (Eds.), The handbook of public administration: Concise paperback edition (pp. 88—98). Los Angeles etc.: SAGE.
World Bank. (2019). Population 2018. World Development Indicators database. 23 December. 5 p.

Переглядів анотації: 55
Завантажень PDF: 69
Опубліковано
2021-06-10
Як цитувати
Тесфайє, Л. (2021). Поєднання старих і нових інституціональних підходів у дослідженні форм правління та політичних режимів. Науково-теоретичний альманах Грані, 24(6), 109-116. https://doi.org/10.15421/172165
Розділ
ПОЛІТОЛОГІЯ