Трансформація театральності буття в новому техно-культурному контексті (на прикладі анатомічного театру)

  • Лада Прокопович Державний університет «Одеська політехніка»
Ключові слова: анатомічний театр, театральність буття, перформанс, культурний феномен, масова культура, медицина, візуально-цифрові технології, популяризація науки

Анотація

В умовах стрімкого розвитку цифрових технологій та суттєвих соціокультурних трансформацій зазнають змін різні культурні феномени, в тому числі й анатомічний театр, який набуває нових форматів та сенсів. Ці зміни, як актуальна наукова проблема, потребують осмислення в дискурсі соціальної філософії та філософії техніки. Метою даного дослідження є філософське осмислення трансформацій анатомічного театру як культурного феномену в новому техно-культурному контексті. Методологічна стратегія дослідження базується на концепції театральності соціокомунікативних проявів культури, яка дозволяє осмислювати соціальну реальність та окремі її феномени в динаміці їх змін зі зміною культурного контексту. В результаті аналізу історії виникнення та функціонування анатомічного театру як феномену європейської культури встановлено, що тривалий час він відповідав запиту суспільства на вивчення людського організму як біологічного об’єкту – його складу, будови. Цей запит формувався під впливом культурної парадигми доби Просвітництва із зростанням авторитету науки, зокрема й наукового природознавства. Театральний характер публічних розтинів дозволяв у максимально доступній та масовій (на той час) формі популяризувати досягнення анатомії та медицини. Згодом спостерігається зміна формату анатомічного театру – з реального на віртуально-цифровий та кіно-екранний, – що пов’язано із зміною його мети: сучасний анатомічний театр націлений не на вивчення невідомого, а на відтворення того, що вже відомо.  Висновок: анатомічний театр, як наукове, культурне та соціальне явище, не зник. Він досі залишається частиною масової культури, але набуває нових форм актуалізації в новому техно-культурному контексті. Ці зміни відбиваються й на театральності буття в цілому, яка також змінює звичні прояви візуальності, перформативності в умовах нових інформаційно-комунікативних практик та техно-культурних парадигм.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Alieksieieva, K. (2021). Hipoteza tekhno-humanitarnoho balansu yak zaporuka modernizatsiyi filosofiyi tekhniky [Hypothesis of techno-humanitarian balance as a guarantee of modernization of philosophy of technology]. Human Studies a collection of scientific articles. Series of “Philosophy”, 42, 13-20. DOI: 10.24919/2522-4700.42.1. [in Ukrainian].
Bostrom, N. (2005). A History of Transhumanist Though. Journal of Evolution and Technology. Vol. 14(1), April. DOI: 10.1.1.98.7951.
Bostrom, N. (2013). Existential Risk Prevention as Global Priority. Global Policy. 2013. № 4. P. 15-31. DOI: 10.1111/1758-5899.12002.
Faguet, E. (1894). Dix-huitiême siêcle. Paris.
Franssen, M., Lokhorst, G-J. & Ibo van de Poel. (2018). Philosophy of Technology. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Edward N. Zalta (ed.). Retrieved from https://plato.stanford.edu/archives/fall2018/entries/technology.
Gardashuk, T. (2018). Ekolohichna paradyhma tsyvilizatsiinykh transfomatsii [Environmental paradigm of civilization transformations]. Filosofska dumka, 6, 101-117. [in Ukrainian].
Gerola, A. (2020). Technologies and technique: philosophy of technology before and after the empirical turn. Mechane, 1, 209-217.
Kravetskiy, A. (2016). Trup na blago obshchestva. Anatomicheskiy teatr kak vazhneysheye iz iskusstv [Corpse for the good of society. Anatomical theater as the most important of the arts]. Kommersant. Money, 42, 39. [in Russian].
Nazaretyan, A. P. (2004). Antropogennyye krizisy: gipoteza tekhno-gumanitarnogo balansa [Anthropogenic crises: hypothesis of techno-humanitarian balance]. Bulletin of the Russian Academy of Sciences, 74, 4, 319-330. [in Russian].
Prokopovych, L. (2021). Reflecting the theatralization of life in the prospects of transhumanism. EUREKA: Social and Humanities, 4, 3-8. DOI: 10.21303/2504-5571.2021.001972.
Prokopovych, L. V. (2019b). Teatralnist v sotsiokomunikatyvnykh proyavakh kultury: sotsialno-filosofske doslidzhennya: monohrafiya (Theatricality in the socio-communicative manifestations of culture: socio-philosophical research: monograph). Odesa, 336. ISBN 978-617-7046-78-2. [in Ukrainian].
Prokopovych, L. V. (2019а). Liudyna u novomu, biotekhnokibernetychnomu, “teatri” buttia [Human in the new, biotechnocybernetic, “theater” of being]. Scientific and theoretical almanac “Grani”, 22(7), 21-29. DOI: 10.15421/171970. [in Ukrainian].
Shcherbakova, K. F., Vodolazov, A. O. & Boldov, V.O. (2017). Anatomicheskiye teatry: istoriya i sovremennost [Anatomical theaters: history and modernity]. Bulletin of medical Internet conferences, 7(1), 101-102. [in Russian].
Telizhenko, L. & Ratushnyi, O. (2021). Sytuatsiya lyudyny XXI st.: hlobalizatsiyni vyklyky i yevropeyskyy dosvid vidpovidey [The situation of the human in the XXI century: globalization challenges and European experience of responses]. Scientific and theoretical almanac “Grani”, 24(3), 112-118. DOI: 10.15421/172133. [in Ukrainian].
Yashina, V. S. & Ermolaeva, E. V. (2015). Istoriya anatomicheskikh teatrov [History of anatomical theaters]. Bulletin of medical Internet conferences, 5(12), 1486. [in Russian].

Переглядів анотації: 44
Завантажень PDF: 119
Опубліковано
2021-06-10
Як цитувати
Прокопович, Л. (2021). Трансформація театральності буття в новому техно-культурному контексті (на прикладі анатомічного театру). Науково-теоретичний альманах Грані, 24(6), 6-13. https://doi.org/10.15421/172154
Розділ
ФІЛОСОФІЯ