Взаємозв’язок світогляду та самореалізації сучасної людини: метаантропологічний підхід

  • Вікторія Добровольська Херсонська державна морська академія
  • Світлана Місєвич Херсонська державна морська академія
Ключові слова: людина, суспільство, світогляд, самореалізація, цінності, метаантропологія, типи світогляду

Анотація

Стаття розкриває проблему впливу цінностей та світогляду на самореалізацію сучасної людини. В контексті аналізу екзистенціальних вимірів проблеми самореалізації в межах певного світогляду застосовано метод метаантропології. Актуальність дослідження полягає у здійсненні аналізу проблеми ціннісних засад самореалізації з позиції метаантропології в контексті буденного, особистісного та філософського типів світогляду. Розкриття зазначеної проблеми відбулося за допомогою феноменологічного та герменевтичного методів. Основною метою дослідження є осмислення проблеми самореалізації в бутті сучасної людини з позиції метаантропології. Зазначено, що нині здійснюються зміни в ціннісній парадигмі, що трансформується під дією глобалізаційних процесів, у тому числі й під впливом інформаційних технологій. Світогляд особистості – це результат постійного прагнення зрозуміти цей світ. Самореалізація займає суттєве місце у структурі світогляду сучасної людини. Зазначено, що верховною цінністю в житті людини, що реалізує себе, є сам процес самореалізації і його результат. Детально охарактеризовано самореалізацію у різних вимірах людського буття. Важливим результатом дослідження є те, що справжня конструктивна самореалізація постає як шлях духовного і професійного розвитку цілісної особистості. Проаналізовано  буденне, граничне та метаграничне буття людини як виміри людського буття, в межах яких всілякі життєві категорії та проблеми проявляються по-своєму та відповідно несуть різний характер у собі. Вказано, що цінності є життєвими орієнтирами, які детермінують наші вчинки і мають безпосередній закономірний вплив на формування світогляду. Система ціннісних орієнтацій індивідуальна для кожної особистості. Людина формує окрему систему ціннісної орієнтації, і від цього залежить її мотивація до самореалізації. На основі ціннісної орієнтації формується особиста мотивація, на яку позитивно впливає наявність вибору та свобода виконання. Зроблено висновок, що світогляд та цінності в бутті людини – це її детерміновані властивості, які сформувались під впливом значного ряду чинників, прийняті нею самою та визначають її напрямок руху, її самореалізацію.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Bajluk, V. V. (2011). Chelovekoznanie. Samorealizaciya lichnosti: obshie zakony uspeha : monografiya. Ekaterinburg. 378 p. [in Russian].
Bodriĭyar, Zh. (2006). Obshestvo potrebleniya. Ego mify i struktury. Moskva : Respublika; Kulturnaya revolyuciya. 269 p. [in Russian].
Krylova, S. A. (2011). Krasa vchynkiv jak cilisnistj svobody. Filosofija nauky: tradyciji ta innovaciji. Naukovyj zhurnal. Sumy : SumDPU imeni A.S. Makarenka. 2 (4), p. 142–150. [in Ukrainian].
Krylova, S.A. (2020). Krasa ljudyny v zhyttjevykh praktykakh kuljtury. Dosvid socialjnoji ta kuljturnoji metaantropologhiji i androghin-analizu: monoghrafija. Kyjiv : KNT. 563 p. [in Ukrainian].
Matjukhina, O.A. (2013). Zhyttja jak najvyshha cinnistj buttja – providna ideja filosofiji Aljberta Shvejcera. Visnyk Nacionaljnogho aviacijnogho universytetu. Filosofija. Kuljturologhija. 2. p. 47-51. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnau_f_2013_2_12. [in Ukrainian].
Misievych, S. (2020). Problema vyboru suchasnoi liudyny v umovakh konsiumeryzmu. Liudyna. Ekzystentsiia. Kultura. Pidkhid filosofskoi antropolohii yak metaantropolohii : zb. nauk. pr. / za red. N. Khamitova i S. Krylovoi. Kyiv : KNT. 370 p. [in Ukrainian].
Nadolnyi, I. F. (2015). Svitohliad – kliuchova problema piznannia ta diialnosti liudyny Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy. Filosofiia. 2015. 4. p. 50-54. [in Ukrainian]. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnaduph_2015_4_9.
Penkova, O.I. (2016). Psykholohichni aspekty samorehuliatsii osobystosti. Aktualni problemy psykholohii. Zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii imeni H.S. Kostiuka NAPN Ukrainy. Tom IX: Zahalna psykholohiia. Istorychna psykholohiia. Vyp.9. Kyiv : Talkom. p. 393-399. [in Ukrainian]. Retrieved from http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v9/i9/50.pdf.
Penkova, O.I., Vintoniak, V.F. (2017). Psykholohichni determinanty samorealizatsii osobystosti. Aktualni problemy psykholohii. 15 (11). p. 415-422. [in Ukrainian].
Frankl, V. (1990). Chelovek v poiskah smysla. Moskva : Progress. 368 p. [in Russian].
Fromm, E. (1998). Begstvo ot svobody. Minsk : OOO «Popurri». 672 p. [in Russian].
Khamitov, N., Krylova, S. (2007). Androhin-analiz. Filosofskyi slovnyk. Liudyna i svit. Kyiv : KNT. 264 p. [in Ukrainian].
Khamitov, N., Krylova, S. (2018). Filosofskyi slovnyk. Liudyna i svit. Kyiv : KNT. 193 p. [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 46
Завантажень PDF: 186
Опубліковано
2021-05-29
Як цитувати
Добровольська, В., & Місєвич, С. (2021). Взаємозв’язок світогляду та самореалізації сучасної людини: метаантропологічний підхід. Науково-теоретичний альманах Грані, 24(5), 92-99. https://doi.org/10.15421/172153
Розділ
ФІЛОСОФІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають