Символічні інструменти відтворення та визнання ідеології

  • Артем Литовченко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Дмитро Бойко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Тетяна Юрчик Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: ідеологія, символічні інструменти, номінація, кодифікація, класифікація, стигматизація, дискурс-аналіз

Анотація

Актуальність обумовлено помітним зростанням значущості ідеологій у соціально-політичних та соціокультурних процесах різних країн. Події останніх років – протестна хвиля американського антирасистського руху BLM, що, всупереч прогнозам, не втихла після закінчення президентських перегонів у США; масові виступи прихильників заарештованого у Іспанії репера-комуніста П. Аселя; регулярні гучні акції українських націоналістичних та ультранаціоналістичних угруповань - яскраво ілюструють вказане зростання ідеологій як фактору соціального життя. Мета статті полягає у концептуалізації символічних інструментів відтворення та визнання ідеології як соціальної системи знаків та дій. Стаття надає відповідь на питання про те, яким чином й за допомогою чого ідеологія відтворюється, підтримує власний статус, а також, стійку позицію у суспільному просторі. Із використанням раніше розробленого авторами визначення ідеології обґрунтовано соціологічні можливості дослідження відтворення і визнання ідеології. Результати дослідження: символічні інструменти визначено як специфічні схеми відтворення ідеологічно значущих ідей, постулатів, дискурсів та практик. Як одну з головних особливостей символічних інструментів, розглянуто їхнє тяжіння до складання у алгоритми, за рахунок чого ефективність їхнього впливу зростає та набуває оболонкового характеру. Проілюстровано принцип дії кожного виду символічних інструментів на прикладі результатів критичного дискурс-аналізу, проведеного в межах норвезько-українського дослідницького проекту ARDU, та зосередженого на кейсі електорально обумовленого політичного загострення українського політичного дискурсу у період парламентських перегонів 2019 року. Висновки: символічні інструменти відтворення та визнання ідеології функціонують в межах чотирьох елементного механізму дії, що складається з номінації, кодифікації, класифікації та стигматизації. Дана умовна схема цього процесу: спочатку закріплюється сенс (використовується номінація), потім - об'єкт в структурі (кодифікація), потім атрибут (класифікація), а потім - оціночний атрибут (стигматизація). Обґрунтовано перспективи подальших досліджень таких форм застосування символічних інструментів, як натуралізація, сакралізація, реіфікація, (де)гуманізація.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Béteille, André (2012). Sociology and Ideology. In: Democracy and Its Institutions. New Dehli: Oxford University Press. 228 p. DOI:10.1093/acprof:oso/9780198080961.001.0001
Bilous, Ye. V. (2017). On the question of the essence of everyday ideological ideas. Ukrainian society. № 3 (62). pp. 33–44. Retrieved from https://ukr-socium.org.ua/wp-content/uploads/2017/07/33-44__no-3__vol-62__2017__UKR.pdf
Boiko, D.M. (2019). Things in the tools of symbolic violence in postmodern society: dissertation paper on PhD in Sociology: 22.00.01 / V. N. Karazin Kharkiv National University. Kharkiv. 223 p.
Bourdieau, P. (1993) Sociology of politics / trans. from French N. A. Shmatko, M. : Socio-Logos. 336 p.
Bourdieau, P. (1994) Codification. In: Beginnings. Choses dites: trans. from French N. A. Shmatko. М.: Socio-Logos. 288 p. Retrieved from http://bourdieu.name/content/kodifikacija
Bourdieau, P. (2007). Sociology of social space: trans. from French N. A. Shmatko. Moscow, Saint Petersburg. 288 p.
Burlachuk, V.F. (2002). Symbol and power: the role of symbolic structures in building a picture of the social world. Kyiv. 266 с.
Dubois, Michel (2015). Sociology of Ideology. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. 2nd Edition. Ed. James D. Wright. Elsevier. Retrieved from https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.32069-4
Goffman, E. (1963). Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity: New York : Prentice-Hall. P. 2
Gramsci, A. (1991). The Prison Notebooks.: translation from Italian. G.P. Smirnov and others. Moscow. 560 p.
Katja Sarkowsky and Mark, U. Stein (2021). Ideology in Postcolonial Texts and Contexts — an Introduction. In: Ideology in postcolonial texts and contexts / ed. by Katja Sarkowsky and Mark U. Stein. Leiden ; Boston : Brill Rodopi. pp. 1-14
Kutuev, P.V. (2003). Sociology and ideology in sociological discourse: the case of Andre Gunder Frank. Scientifical papers. Collection. K.: Institute of Political and Ethnonational Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine. Vol. 24. p. 146–158
Kutuev, P.V. (2012). The ideology of liberalism: between myth and political economy recipes. Visnyk NTTU “KPI”. Political science. Sociology. Law. № 1 (13). pp. 33–37. Retrieved from https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/3276/1/06_kutuev_pv_liberal_ideology.pdf
Kutuev, P.V. (2016). Transformations of modernism: institutions, ideas, ideologies. Kherson: “Helvetica”. 516 p.
Lytovchenko, A., Boyko, D., Yurchyk T. (2020). Revision of the Sociological Discourse of Ideology in a Definitive Perspective. Sociological Studies, 1 (16), с. 46–56. https://doi.org/10.29038/2306-3971-2020-01-46-56
Mikhaylov, I.A. (2012). "Struggle for recognition" in the social-critical theory of A. Honnett. In: Western philosophy of the late XX - early XXI century. Ideas. Problems. Trends: / ed. I. I. Blawberg. Moscow. pp. 64-102
Mischenko, М. (2020). Ideologies and meaning of life. Razumkov Center. 15.06.20. Retrieved from https://razumkov.org.ua/statti/ideologii-ta-sens-zhyttia
Petri, Rolf (2018). Introduction. In: The Short History of Western Ideology. A Critical Account. Bloomsbury. 256 p.
Reznik, O. and others (2019). Sociological dimensions of civil society in Ukraine / ed. О. Reznik. Kyiv: Institute of Sociology of National Academy of Sciences of Ukraine. 288 p.
Saltanov, М.V. (2010). "Recognition" as a factor of "socialization" in modern practical philosophy. Bulletin of V. N. Karazin Kharkiv National University. Philosophy series. Philosophical vicissitudes. № 917. pp. 16-21

Переглядів анотації: 114
Завантажень PDF: 134
Опубліковано
2021-05-29
Як цитувати
Литовченко, А., Бойко, Д., & Юрчик, Т. (2021). Символічні інструменти відтворення та визнання ідеології. Науково-теоретичний альманах Грані, 24(5), 35-45. https://doi.org/10.15421/172145
Розділ
СОЦІОЛОГІЯ