Освітня мобільність у просторі глобалізованого світу

  • Людмила Швидун Дніпровська академія неперервної освіти
Ключові слова: мобільність, освітня мобільність, глобалізований світ, соціальна мобільність, академічна мобільність, міжнародна мобільність, віртуальна та фізична мобільність, національна система освіти, модернізація освіти, інформаційне суспільство

Анотація

У статті досліджується феномен освітньої мобільності, яка відкриває для людини нові можливості, але і призводить до нових ризиків. Метою дослідження є спроба визначення основні аспекти освітньої мобільності, її проблеми та перспективи у контексті глобалізації світу та модернізації вітчизняної освіти.  Незважаючи на те, що за останні роки відбулися значні зміни у національній системі освіти, які спричинили її реформування згідно з вимогами міжнародних стандартів та норм, актуальним сьогодні залишається розкриття деяких аспектів освітньої мобільності як окремого виду мобільності, її потенціалу та викликів у зв’язку з динамікою розгортання процесів глобалізації, спрямованих на створення європейських просторів освіти та наукових розвідок. Результати. Автором дослідження увагу сфокусовано на феномені мобільності як руху в освіті, професійній діяльності, переходу особистості з однієї соціальної позиції до іншої. Чільне місце відведено специфіці освітньої мобільності не лише вищої школи, але й загальної середньої і безперервної освіти, адже мобільність відкриває низку ідей як на рівні логік та моделей інтернаціоналізації сучасних університетів, так і на рівні підготовки, поглиблення компетенцій учителя Нової української школи. Запропоновано авторське визначення поняття «освітня мобільність», оцінено вплив мобільності на розвиток освіти, людини, суспільства в цілому. Розкрито основні ризики впровадження мобільності, зокрема міжнародної, у національну систему освіти. Увагу акцентовано на необхідності розбудови національної системи освітньої мобільності. Показано, що фізична мобільність поступається місцем новій віртуальній мобільності, заснованій на взаємодії усіх традиційних форм передачі інформації через можливості інформаційного суспільства, виникає потреба принципового вдосконалення філософських основ мобільності та створення нової діалектики. Висновки. Встановлено, що сучасна освітня мобільність відкриває для людини нові можливості і, водночас, призводить до нових ризиків. Тому й погляди науковців до цього явище неоднозначні. У функціонування освітньої мобільності втягнені глобальні суспільні процеси, енергетичні та інформаційні потоки. Мобільність сама освоює себе, будь-який вид її може об’єднатися з іншим.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Al'tbakh, F. (2002). Znaniye i obrazovaniye kak mezhdunarodnyy tovar: krusheniye idei obshchestvennogo blaga. [Knowledge and education as an international commodity: the collapse of the idea of public good]. Moskva: Alma Mater. RUDN [in Russian].
Babyn, I., Boljubash, Ja. (2011). Nazionalnyi osvitnij ghlosarij: vyshha osvita. [National Education Glossary: Higher Education]. Kyiv: TOV «Vydavnychuj dim «Plejada» [in Ukrainian].

Bauman, Z. (2014). Globalizatsiya. Posledstviya dlya cheloveka i obshchestva. [Globalization. Consequences for individuals and society]. Moskva: Izd-vo «Ves' Mir» [in Russian].
Bek, U.(2017). Globalizatsiya. [Globalizatsiia]. Kharkov: Eksklyuziv [in Russian].
Kolisnyk, L., Mosʹondz, (2011). M. Problemy mizhnarodnoji akademichnoji mobilʹnosti v ukrajinsʹkykh realijakh. [Problems of international academic mobility in Ukrainian realities]. Visnyk Odesʹkoho natsionalʹnoho universytetu. Sotsiolohija i politychniykh nauk. Naukovyj zhurnal. Vypusk 10. [in Ukrainian].
Kreminʹ, V. (2020). Psykholohija i pedahohika u protydiji pandemiji COVID-19 [Psychology and pedagogy in counteracting the COVID-19 pandemic]: Internet-posibnyk. Kyiv: TOV «Jurka Ljubchenka»[in Ukrainian].
Kudrjavzev, P. (2014). Osvitni mandrivky vykhovantsiv Kyjivsʹkoyi akademiji za kordon u XVIII st. [Educational travels of students of the Kiev Academy abroad in the XVIII century]. Kyiv,[in Ukrainian].
Lachtman, S. A. (2010). Racial Inequality and the Economic Payoffs of Higher Education. Oxford: Elsevier. Academic Press.
Mokiy, A. & Lapshina, I. (2009). Akademichna mobilʹnistʹ: vyklyky i zahrozy dlja ljudsʹkoho kapitalu Ukrajiny. [Academic mobility: challenges and threats to Ukraine's human capital]. Naukovyji visnyk Volynskogho nationalnogho universitety im. Lesi Ukrajinky. (11) [in Ukrainian].
Natsionalʹnyji instytut stratehichnykh doslidzhenʹ. Analitychna zapyska. (2014). Akademichna mobilʹnistʹ jak faktor intehratsiji Ukrajiny u svitovyji naukovo-osvitniji prostir. [Academic mobility as a factor of Ukraine's integration into the world scientific and educational space]. Retrieved from http://www.niss.gov.ua /articles/1421/ [in Ukrainian].
Radionova, N. Retsenzija na monohrafiju M.V. Trynjak «Interkulʹturna komunikatsija: osvitniji vymir». [Review of the monograph MV Trinyak «Intercultural communication: educational dimension»]. Filosofija osvity. 11(1-2). Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhilEdu_2012_1-2_25 [in Ukrainian].
Ryan, S. (2000). The Virtual University: The Internet and Resource-based Learning. Psychology Press.
Svyrydenko, D. (2014). Sotsiokulʹturni peredumovy zarodzhennja ta genezy jevropeysʹkykh universytetiv: kontekst akademichnoji mobilʹnosti. [Sociocultural preconditions for the origin and genesis of European universities: the context of academic mobility]. Visnyk NAKKKiM. 2. [in Ukrainian].
Trynjak, M. (2012). Interkulʹturna komunikatsija: osvitniji vymir. [Intercultural communication: educational dimension]. Monohrafija. 366 [in Ukrainian].
Teichler, U. (1998). The Role of the European Union in the Internationalization of Higher Education. Buckingham: Open University Press and SRHE.

Переглядів анотації: 70
Завантажень PDF: 195
Опубліковано
2021-05-28
Як цитувати
Швидун, Л. (2021). Освітня мобільність у просторі глобалізованого світу. Науково-теоретичний альманах Грані, 24(5), 27-34. https://doi.org/10.15421/172152
Розділ
ФІЛОСОФІЯ