Trade union politics of Ukrainian social democratic party for its development

  • I. I. Begej Lviv institute of banking the University of banking of the National Bank of Ukraine
Keywords: labour movement, trade unions, social democracy, the Ukrainian social democratic party (USDP), the Social democratic workers party of Austria (SDRPA), the Polish party the social democratic (PPSD)

Abstract

In the article, starting with the first professional organizations in Galicia, analyzes the participation of the USDP in the process of formation of the  ukrainian trade Union movement of the late NINETEENTH ­ early twentieth century is Marked on its features , primarily due to the enslavement of the  ukrainian population of Galicia, the desire of the ruling Nations, in particular poles, heads, their social­democratic party to monopolize the cooperation with professional organizations, to use the  ukrainian working class in their own interests, to deprive it of its national identity . The study says about the repeated and insistent, but, unfortunately, not always successful attempts of individual leaders USDP using the programming principles of the Social­democratic workers ‘ party of Austria (SDPR), to stop these destructive trends, ukrainizirovat professional organizations through the creation of these national sections with educational functions ( ukrainian professional organ,  ukrainian Union leaders, and so on).  Attention is drawn to the understanding of the organic interdependence of the social democratic and professional movement theorists in different directions left (Karl Marx , Friedrich Engels, Vladimir Lenin, Otto Bauer, Julian Bachinski, Vladimir Lewinski, Anton czernecki), differences in the views of these leaders on this issue, which requires predominance in the context of the activities of trade unions and leftist parties of modern Ukraine.

References

Bauer, Otto. Natsional’ne pytannya i sotsial­demokratiya (The National Question and Social Democracy). K.: Osnovni tsinnosti, 2004. 120 р.

Bachyns’kyy Yu. Vzayimni vidnosyny sotsial­demokratychnykh partiy, ukrayins’koyi i pol’s’koyi, v Skhidniy Halychyni (Mutual relations of social democratic parties, ukrainian and Polish, Eastern Galicia). L’viv: Drukarnya Udilova, 1910. 31 р.

Berest R. Narysy istoriyi profspilkovoho rukhu v Zakhidniy Ukrayini 1817­1939 rr. (Essays on the history of the trade union movement in Western Ukraine 1817­1939 biennium). Drohobych: Vydavnycha firma «Vidrodzhennya», 1995.­128 р.

Berest R.Ya., I.R. Berest. Spil’ne ta vidminne u rozvytku profspilok Halychyny pershoyi chverti ХХ stolittya ta suchasnoyi Ukrayiny: komparatyvnyy analiz (Differences and the development of trade unions in Galicia first quarter of the twentieth century and modern Ukraine: a comparative analysis). Hrani. 2014. №8 (112), р.148­152.

Hay ­ Nyzhnyk Pavlo. Robitnychi profspilky, robotodavtsi i het’mans’kyy uryad: istoriya trybichnoho konfliktu i dosvid nezavershenoyi rozv»yazky/Literatura ta kul’tura Polissya. ­ Vyp.21.Zabuti ta voskresli imena v istoriyi ta kul’turi Ukrayiny, spirni istorychni pytannya (Workers unions, employers and government Hetman: trybichnoho history of conflict and experience incomplete solutions). Nizhyn: Nizhyns’kyy derzhavnyy pedahohichnyy universytet imeni Mykoly Hoholya, 2002. Р.131­142.

Druha konferentsiya ukrayins’koyi sotsial­demokratychnoyi partiyi (The second conference of ukrainian Social Democratic Party). Volya.­1906.­1 kvitnya. ­ Part 6­7.

Enhel’s F. Lyst do A. Bebelya 18­28 bereznya 1875r.(Letter to A. Bebel 18­28 March 1875). V.3. ­ Vydavnytstvo politychnoyi literatury Ukrayiny. ­ Kyyiv, 1968.­Р.27­33.

Zhernokleyev O. Ukrayins’ka sotsial­demokratiya v Halychyni: narys istoriyi (1899­1918) ( ukrainian Social­Democracy in Galicia: essay history (1899­1918)). K.: Osnovni tsinnosti, 2000.­168р.

Zhernokleyev O., Raykivs’kyy I. Lidery zakhidnoukrayins’koyi sotsial­ demokratiyi. Politychni biohrafiyi (Best Western Social Democracy. Political biography.). ­ K.: Osnovni tsinnosti, 2004.­283р.

Zemlya i Volya (Land and Freedom).­ 1908.­19 lystopada.

Zemlya i Volya (Land and Freedom).­ 1909.­21 bereznya.

Zemlya i Volya (Land and Freedom). ­ 1910.­28 travnya.

Kondratyuk K. Profspilky Ukrayiny v povoyennyy chas:deformatsiyi, shlyakhy onovlennya (Unions of Ukraine in the postwar period, deformation, upgrade paths). Visnyk L’vivs’koho universytetu.Seriya istorychna. L’viv, 1992.­Vyp. 28, р.90­96.

Kondratyuk K. Profspilky Ukrayiny u 1945­1990 rr. (Unions of Ukraine in 1945­1990 years).Visnyk Akademiyi pratsi i sotsial’nykh vidnosyn Federatsiyi profspilok Ukrayiny. Naukovo­praktychnyy zbirnyk. Kyyiv, 2009.­№3.­Р.112­118.

Levyns’kyy V. Za formu profesional’nykh orhanizatsiy (The shape of professional organizations). Nash Holos.­ 1910.­Part 1.­Р.19­37.

Lenin V.I. Chto delat? (What to do?). Izbrannie proizvedeniya. Tom 1.­ Moskva: Izdatelstvo politicheskoy literaturi, 1980.­ Р.80­236.

Lenin V.I. Shche raz pro profspilky, pro potochnyy moment i pro pomylky t.t. Trots’koho i Bukharina (Once again on Trade Unions, the current and error Trotsky and Bukharin). Povne zibrannya tvoriv. – 5­te vyd. – K., 1974. – V. 42, ­ Р. 255­294.

Lenin V.I. Detskaya bolezn» Levizni» v kommunizme (Infantile Disorder «Left­Wing» Communism). Izbrannie proizvedeniya. V. 3.­ Moskva: Izdatelstvo politicheskoy lIteraturi.­ 1980.­ Р. 285­366.

Lyuch (Yurkevych L.­ avtor). Konferentsiya Halyts’koyi Ukrayins’koyi Sotsial­demokratiyi (Conference Galician ukrainian Social­Democracy). Nash Holos.­1911.­Part 4. – Р. 191­198

Marks M. Instruktsiya delehatam tymchasovoyi Tsentral’noyi Rady z okremykh pytan’ (Instructions temporary delegates of the Central Council on specific issues). V.2.­Vydavnytstvo politychnoyi literatury Ukrayiny.­ Kyyiv, 1968.­Р.77­85.

Movchan O.M. Chy buly profspilky 20­kh «shkolamy komunizmu» (Were unions 20s «schools of communism.»)/history.org.ua/joun A4/pro/11_3.pdf

Robitnychyy kalendar na 1910 rik (The working calendar in 1910).­L’viv, 1910.

Robitnychyy kalendar na 1912 rik (The working calendar in 1912).­ L’viv, 1912.

Tupytsya O.L. Profspilky i sotsial­demokratychnyy rukh: problemy ta perspektyvy vzayemodiyi (Trade unions and social democratic movement: problems and prospects of cooperation.). Visnyk Sev NTU: zb.nauk.pr. Vyp.136/2012. Seriya: Politolohiya, 2012r.

Khymka D.P. Zarodzhennya pol’s’koyi sotsial­demokratiyi ta ukrayins’koho radykalizmu v Halychyni(1860­1890) (The origin of the Polish Social Democracy and radicalism in ukrainian Galicia (1860­1890).­K.: Osnovni tsinnosti, 2002.­328 р.

Chernets’kyy A. Stanovys’ko ukrayins’koho robitnytstva v halyts’kykh strakhovykh orhanizatsiyakh (Stanovysko operation in Galician ukrainian insurance organizations). Nash Holos.­1911.­Part 9­10. Р.428­441.

Chernets’kyy A. Do istorii ukrayins’koho profesional’noho rukhu (On the history of ukrainian professional movement). Kalendar «Vpered».­ L’viv: Z drukarni Dila.­ 1920.

Chernets’kyy A. Spomyny z moho zhyttya (Memories of my life). – K. : Osnovni tsinnosti, 2001. – 168р.

Published
2015-03-03
How to Cite
Begej, I. I. (2015). Trade union politics of Ukrainian social democratic party for its development. Grani, 18(3), 56-63. https://doi.org/10.15421/1715059
Section
Article