Філософський аспект мислення

  • Лілія Тішко Дніпровський державний аграрно-економічний університет
  • Diana Shchepova Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Ключові слова: мислення, філософствування, пізнання, буття, філософська система, мислителі, роздуми

Анотація

У статті досліджуються особливості та значення філософського мислення, розуміння його змісту. Акцентується увага на тому, що любов до мудрості без мислення не була б можлива. Мета: осмислення філософського аспекту мислення.Актуальність статті полягає у тому, щоб на основі тлумачень поняття «мислення» представниками різних філософських систем зрозуміти загальну сутність та значення філософського мислення. Результати. На сьогоднішній день стало дуже складно зрозуміти сутність мислення давніх філософів, навіть прочитавши сотні їх трактатів. Причиною цього є насамперед переклад першоджерел. Варто розуміти, що перекладачі найперше орієнтуються на підбір вдалої лексики та зв’язність мови, нехтуючи тим, що мова будь-якого мислителя – це і є власне їх мислення, істинна глибина і сутність якого втрачається при будь-якому перекладі оригіналу. Загалом проблема мислення завжди була у центрі уваги багатьох філософів. Зокрема, сутність і значення мислення вивчали Парменід, Сократ, Аристотель, Р. Декарт, І. Кант, Г. Гегель та багато інших представників філософської думки різних епох. Всі академічні філософи західного світу сходяться на тому, що саме мислення є найголовнішою ознакою людського буття. Нехтуючи мисленням, ми будемо ігнорувати найважливішу особливість людини. Адже лише людина, яка мислить, може повноцінно творити своє життя. Ті ж, для кого мислення не є властивим – просто існують, подібно світу тварин чи рослин. Тому здатність оцінювати дійсність, а не лише сприймати її, постає величезною перевагою людського інтелекту, запорукою людського прагнення до розвитку, до самовдосконалення. Висновки. Встановлено, що переказування поглядів мислителів чи тлумачення уривків із їх трактатів ще далеко не є філософським мисленням. Філософське мислення, більшою мірою, є мисленням про мислення, ніж мисленням про якусь реальність. Це пояснюється тим, що філософія намагається осмислювати не часткові явища, а ситуацію перебування людини у світі, враховуючи при цьому здатність людини мислити та усвідомлювати. З'ясовано, що головною метою мислення є досягнення очевидного та ясного за допомогою формулювання певних визначень (понять), які становлять межу мислення і не допускають, щоб воно рухалося по колу. Таким чином, філософське мислення постає внутрішньо пов’язаним, логічно послідовним, а значить – аргументованим та обґрунтованим одночасно.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Переглядів анотації: 63
Завантажень PDF: 231
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Тішко, Л., & Shchepova, D. (2021). Філософський аспект мислення. Науково-теоретичний альманах Грані, 24(3), 90-97. https://doi.org/10.15421/172130
Розділ
ФІЛОСОФІЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають