Аксіометричні акценти сучасної державної молодіжної політики в Україні

  • Ірина Малик Національний університет «Львівська політехніка»
Ключові слова: аксіометрія, державна молодіжна політика, національні та громадські цінності

Анотація

Проблема суспільних цінностей та особливостей їх формування – це питання, що не лежать на поверхні, не обговорюються у студіях новинних каналів, не викладаються у школах та ВНЗ. Проте така їх відсутність в інформаційному просторі не робить їх менш важливими. І навіть у сучасному інформаційному світі, навпаки, чим менше про неї говорять та згадують, тим менша ймовірність отримати об’єктивні відповіді на запитання, що виникають. Хто на державному рівні відповідає за формування ціннісних орієнтацій? Чому молодь є у даному випадку основною цільовою групою? Які цінності допомагають та сприяють розбудові держави, а відсутність яких виконує деструктивну функцію? Яким чином держава спроможна впливати на формування ціннісних орієнтацій сучасної молоді?Метою цієї статті є виокремлення аксіометрії державної молодіжної політики України, а також актуалізація ціннісного підходу до проблем розвитку молоді на сучасному етапі. Для реалізації цієї мети необхідно виконати такі завдання: - окреслити теоретичне підґрунтя дослідження (аксіометрія, державна молодіжна політика, класифікація цінностей);- виокремити ціннісну складову у запропонованих державних Програмах молодіжної політики «Молодь України» на 2016–2020 роки» та «Молодь України» на 2021–2025 роки»;- провести порівняльний аналіз запропонованих заходів у рамках Програм;- актуалізувати додаткові аксіометричні фактори на державному рівні.Так як цінності – категорія філософська і психологічна, їх класифікація, котра лягла в основу дослідження, запозичена в Носенко Е. Л., котрий опублікував працю «Трансформація ціннісних орієнтацій молоді на сучасному етапі розвитку суспільства (Психологічний аспект)». Дослідженням цінностей на державному рівні займались д. політ. н. Юрій Шайгородський у праці «Аксіометрія державної молодіжної політики», Канафоцька Г. П. «Формування цінностей сучасної людини: фактори, інституції, складові та чинники впливу», М. П. Бліхар «Ціннісні орієнтації студентської молоді України: соціологічний аналіз проблеми». Основою аналітичного дослідження стали державні Програми молодіжної політики на 2016–2020 рр. та 2021–2025 рр.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Pro zahalni zasady derzhavnoyi molodizhnoyi polityky v Ukrayini [On the general grounds of state youth politics in Ukraine]. Document 2859-XII, current edition. – Edition of 03.03.2006, grounds – 3421-IV URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2859-12#Text [in Ukrainian].

Philosophic dictionary [Meaning of Word.ru]. (Znacheniya Slova.ru). URL: https://znachenieslova.ru/slovar/philosoph/aksiometriya [in Russian].

Shayhorodskyi, Yu. (2011). Aksiometriya derzhavnoyi molodizhnoyi polityky [Axiometrics of state youth politics]. Political management, 2, 54–61 [in Ukrainian].

Kanafotska, H. P. (2013). Formuvannia tsinnostey suchasnoyi liudyny: factory, instytutsiyi, skledovi ta chynnyky vplyvu [Formation of values of a modern person: factors, institutions, components, and factors of influence]. Proceedings of the All-Ukrainian Scientific-Practical Conference “Mechanisms of management of the development of the organizational culture of general-school educational establishments”. (pp. 77-87). Kyiv [in Ukrainian].

Nosenko, E. L. & Frolova, N. V. (1999). Transformatsiya tsinninsnykh oriientatsii molodi na suchasnomu etapi rozvytky suspilstva (Psykholohichnyi aspect) [Transformation of value-based orientations of youth on the modern stage of society development (Psychological aspect)]. Dnipropetrovsk: Publishing house “Navchalna knyga” [in Ukrainian].

Blikhar, M. P. (2011). Tsinnisni oriyentatsii studentskoyi molodi Ukrayiny: sotsiolohichnyi analiz problemy [Value-based orientations of student youth of Ukraine: sociological analysis of the problem (Tsinnisni oriyentatsii studentskoyi molodi Ukrayiny: sotsiolohichnyi analiz problemy]. Bulletin of Lviv University. Sociological series, (5), 116–125; 120 [in Ukrainian].

Matiazh, S. V. & Berezianska, A. O. Klasyfikatsiya tsinnostey ta tsinnisnykh oriyentatsiy osobystosti [Classification of values and value-based orientations of personality]. Scientific works. Sociology, 225, (213), 27–30 [in Ukrainian].

Priorytety derzhavnoyi polityky v molodizhniy sferi do 2020 roku [Priorities of state politics in youth area by the year 2020]. URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/148/Molodizhna_politiika_v_Ukrayini.pdf [in Ukrainian].

Ministerstvo molodi ta sportu Ukrayiny zaproshuye molod doluchytys do obhovorennia proektu kontseptsiyi derzhavnoyi tsilovoyi sotsialnoyi programy “MOLOD UKRAYINY” na 2021–2025 roky [Ministry of youth and sport of Ukraine invites youth to engage in the discussion of the project of the conception of the state targeted social program “YOUTH OF UKRAINE” for 2021–2025]. URL: http://molod.sm.gov.ua/index.php/uk/1568-ministerstvo-molodi-ta-sportu-ukrajini-zaproshue-molod-doluchitisya-do-obgovorennya-proektu-kontseptsiji-derzhavnoji-tsilovoji-sotsialnoji-programi-molod-ukrajini-na-2021-2025-roki [in Ukrainian].

Kontseptsiya derzhavnoyi tsilovoyi sotsialnoyi programy “MOLOD UKRAYINY” na 2021–2025 roky [Conception of state targeted social program “YOUTH OF UKRAINE” for 2021–2025]. URL: http://www.dsmsu.gov.ua/media/2020/05/10/1/koncepciya_17_chervnya_2020.pdf [in Ukrainian].

Pro skhvalennia kontseptsiyi derzhavnoyi tsilovoyi sotsialnoyi programy “MOLOD UKRAYINY” na 2021–2025 roky [On approval of the conception of state targeted social program “YOUTH OF UKRAINE” for 2021–2025]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1669-2020-%D1%80#Text [in Ukrainian].

Molodizhna polityka v Ukrayini. Vysnovky komandy mizhnarodnykh ohliadachiv Rady Yevropy [Youth politics in Ukraine. Conclusions of the team of the diplomatic correspondents of the Council of Europe]. URL: http://sdg.org.ua/images/----_-----_---------_-------_--------.pdf [in Ukrainian].

(Ukrayinske pokolinnia Z: tsinnosti ta oriyentyry. Rezultaty zagalnonatsionalnoho opytuvannia [Ukrainian generation Z: values and orientations. Results of nationwide poll]. (2017). Kyiv. URL: https://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/13874.pdf [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 120
Завантажень PDF: 128
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Малик, І. (2021). Аксіометричні акценти сучасної державної молодіжної політики в Україні. Науково-теоретичний альманах Грані, 24(3), 25-32. https://doi.org/10.15421/172122
Розділ
СОЦІОЛОГІЯ