Готовність випускників освітніх закладів інтернатного типу до соціальної самореалізації: емпіричний аналіз

  • Наталія Гордієнко
Ключові слова: реформування шкіл-інтернатів, освітньо-соціалізаційний потенціал шкіл-інтернатів, соціальна самореалізація молоді, особистість постмодерного типу, постмодерні цінності, виховна система школи-інтернату, соціальний капітал випускників шкіл-інтернатів

Анотація

Метою статті є аналітичне викладення емпіричних даних щодо готовності випускників освітніх закладів інтернатного типу України до соціальної самореалізації у сучасних суспільно-економічних умовах. Актуальність дослідження цієї проблеми зумовлене необхідністю науково-соціологічного супроводу процесу подальшої трансформації мережі освітніх закладів інтернатного типу, що є однією з головних реформ для вітчизняної системи загальної середньої освіти. Емпіричною основою науково-соціологічного супроводу мають бути дослідження освітньо-соціалізаційного потенціалу шкіл-інтернатів, спрямовані на ґрунтовний аналіз основних індикаторів готовності випускників освітніх закладів інтернатного типу до соціальної самореалізації в сучасних умовах.Результати емпіричного дослідження, проведеного на базі 14 шкіл-інтернатів України, свідчать про те, що готовність до соціальної самореалізації більшою мірою демонструють старшокласники, базові ціннісні орієнтації яких відповідають типу постмодерної особистості – людини, життєва активність якої структурується за пріоритетами духовних, постматеріальних цінностей (розвиток власних здібностей, самореалізація; цікава і творча робота; здобуття вищої освіти; допомога іншим людям; життя згідно з релігійними заповідями). Встановлено, що старшокласники цього типу («постмодерни») у значно більшій мірі, ніж всі інші вихованці шкіл-інтернатів, прагнуть до кумуляції в майбутньому соціального капіталу (здобуття поваги серед людей, виявлення вдячності оточуючим за надану допомогу, розвиток взаємин з надійними друзями), досягнення у своєму житті високого рівня освіти, демонструють значно вищу готовність до самостійного життя після закінчення школи-інтернату, вищу довіру до власної сім’ї, до педагогів, до однокласників своєї та протилежної статі, а також мають значно вищу навчальну успішність на етапі завершення загальноосвітньої підготовки в умовах школи-інтернату. Старшокласники постмодерного типу меншою мірою схильні до проблемних, ризикованих сценаріїв поведінки в умовах школи-інтернату (раннього початку інтимного життя та булінгової поведінки).Висновки проведеного дослідження стосуються можливостей оптимізації виконання школами-інтернатами освітньо-соціалізаційної місії щодо підготовки до соціальної самореалізації в сучасному суспільстві вихованців, значна частина яких перебуває у несприятливих життєвих і соціальних обставинах. Запропоновано концептуальні орієнтири для менеджерів освіти і педагогів щодо спрямування навчально-виховного процесу у школах-інтернатах на підготовку випускників постмодерного типу особистості.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Balakirjeva, O. M., Chernin, I. M. & Khmelevsjka, O. M. (2010). Analitychnyi zvit «Zhyttievyi shliakh vypusknykiv internatnykh zakladiv, dytiachykh budynkiv simeinoho typu ta pryiomnykh simei» (za rezultatamy sotsiolohichnoho opytuvannia) [Analytical report "The life path of graduates of boarding schools, family-type orphanages and foster families" (based on the results of a sociological poll)]. Kyiv: Oleksandr Yaremenko Ukrainian Institute for Social Research, Rinat Akhmetov Foundation for Development of Ukraine, Ukrainian Center for Social Reforms [in Ukrainian].

Bekh, I. D. (2003). Vykhovannia osobystosti. Osobystisno oriientovanyi pidkhid: teoretyko-tekhnolohichni zasady [Upbringing of personality. Personally Oriented Approach: Theoretical and Technological Foundations]. Kyiv: Lybidj [in Ukrainian].

Kanishevsjka, L. V., Kuzjmenko, L. V. & Svyrydenko, S. O. (2013). Pidhotovka uchniv internatnykh zakladiv do zhyttiediialnosti u vidkrytomu suspilstvi [Training of boarding schools pupils for life in an open society]. Kirovograd: Imeks-LTD [in Ukrainian].

Kanishevskaya, L. (1999). Spetsyfyka vospytanyia sotsyalnoi zrelosty uchashchykhsia shkol-ynternatov dlia detei-syrot [Specificity of upbringing the social maturity of pupils in boarding schools for orphans]. Sociology: theory, methods, marketing, 4, 77–84 [in Russian].

Klymenko, O. Ju. (2016). Osoblyvosti instytutsionalizatsii sotsialnoho zakhystu ditei u kryzovykh sytuatsiiakh v suchasnomu ukrainskomu suspilstvi [Features of institutionalization of social protection of children in crisis situations in modern Ukrainian society]. Doctor`s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Kostjuchkov, S. K. (2019). Problemnyi areal filosofskoi antropolohii v epokhu postmodernu: protyrichchia i paradoksy homo postmodernus. Metamorfozy svobody u filosofskii antropolohii [The problem area of philosophical anthropology in the postmodern era: contradictions and paradoxes of homo postmodernus. Metamorphoses of freedom in philosophical anthropology]. Proceedings of the VIII International Scientific Conference. Dnipro: DNURT named after academician V. Lazaryan, 50–52 [in Ukrainian].

Kuzjmina, O. V. (2011). Teoretychni aspekty formuvannia zhyttievoi kompetentnosti uchniv starshykh klasiv zahalnoosvitnikh shkil-internativ [Theoretical aspects of the formation of life competence of high school students in boarding schools]. Slov'jansjk: Еmployer Matorin B. I. [in Ukrainian].

Nechyporenko, V. V. (2013). Systemnyi rozvytok navchalno-reabilitatsiinoho tsentru yak vidkrytoi innovatsiinoi sotsialno-osvitnoi instytutsii [Systematic development of the educational and rehabilitation center as an open innovative social and educational institution]. Zaporizhzhia: Publishing House of Khortytsia National Educational and Rehabilitation Center [in Ukrainian].

Petrochko, Zh. V. (2002). Vchymosia zhyty samostiino [We learn to live independently]. Kyiv: State Institute of Family and Youth Problems [in Ukrainian].

Pokasj, V. P. (2012). Zmina filosofskoi paradyhmy upravlinnia navchalno-vykhovnym protsesom internatnykh zakladiv osvity Ukrainy [Changing of the philosophical paradigm of managing the educational process of boarding schools in Ukraine]. Extended abstract of Doctor`s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Savchuk, O. V. (2012). Dynamika tsinnisnykh oriientatsii ukrainskoi molodi [Dynamics of value orientations of Ukrainian youth]. Actual problems of sociology, psychology, pedagogy, 16, 60–67 [in Ukrainian].

Savchyn, M. V. (2015). Problema osobystosti u postmodernistskii psykholohii. Osobystist u rozvytku: psykholohichna teoriia i praktyka [The problem of personality in postmodern psychology]. Personality in development: psychological theory and practice. Sumy: Publishing House of Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, 107–127 [in Ukrainian].

Sokuryanskaya, L. G. (2015). Tsennostnye oryentatsyy podrostkovoi molodezhy pohranychia Tsentralnoi y Vostochnoi Evropy (po rezultatam mezhdunarodnoho yssledovanyia [Value orientations of adolescent youth in the borderlands of Central and Eastern Europe (based on the results of an international study)]. Methodology, theory and practice of sociological analysis of the current society, 21, 251–258 [in Russian].

Sydorenko, O. A. (2013). Sotsialno-psykholohichnyi portret vypusknykiv internatnykh zakladiv [Socio-psychological character of graduates of boarding schools]. Theoretical and applied problems of psychology, 3, 248–255 [in Ukrainian].

Teremko, V. (2014). Liudski vymiry mediarealnosti postmodernu [Human dimensions of postmodern media-reality]. Collection of works of the Research Institute of Press Studies, 4, 253–275 [in Ukrainian].

Tytarenko, T. M. (2010). Postmoderna osobystist u dynamitsi samokonstytuiuvannia [Postmodern personality in the dynamics of self-constitution]. Current problems of psychology: Psychological hermeneutics, 6, 5–14 [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 121
Завантажень PDF: 157
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Гордієнко , Н. (2021). Готовність випускників освітніх закладів інтернатного типу до соціальної самореалізації: емпіричний аналіз. Науково-теоретичний альманах Грані, 24(3), 5-15. https://doi.org/10.15421/172120
Розділ
СОЦІОЛОГІЯ