Праксеологічний вимір екуменізму та його основні діалогічні форми

  • Андрій Квік Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича
Ключові слова: екуменізм, Католицька церква, релігія, еклезіологія, ІІ Ватиканський собор, євхаристійне сопричастя, секуляризація

Анотація

У статті проаналізовано елементи теоретико-методологічних знань щодо успішного функціонування екуменічної парадигми та спроби їх актуалізації в контексті здійснення міжконфесійного діалогу, котрий відзначався б конкретизованою продуктивністю. Також здійснено короткий історичний екскурс задля розгляду впливу просвітницьких філософсько-світоглядних тенденцій на становлення сучасної екуменічної парадигми. Наведено приклади ключових елементів, котрі сприяють ефективності основних діалогічних форм екуменізму. Здійснення експлікації поняття такої складової екуменічної концепції, як «духовний екуменізм» надає можливість для окреслення його значення як невід’ємного елементу в цілісності католицького екуменізму та доводить практичну користь цієї складової для екуменічного руху. З’ясовано, що Другий Ватиканський собор вніс корективи в католицьке розуміння еклезіології та спрямування уваги учительського уряду Католицької Церкви на «еклезіологію євхаристійну». Також у статті, беручи за основу офіційні документи Католицької Церкви, розкрито відношення сучасного католицизму до проблематики відновлення євхаристійного сопричастя із учасниками екуменічного діалогу. Головною метою статті є аналіз історико-культурного впливу на формування праксеологічного елементу екуменічної парадигми, кореляція контроверсійних поглядів на функціональність та ефективність ключових форм екуменічного діалогу. В ході дослідження були досягнуті такі дослідницькі завдання, як здійснення аналізу історичної формації головних аспектів екуменічного руху; здійснений порівняльний аналіз полярних поглядів дослідників та релігієзнавців на екуменічну концепцію в цілому; здійснений компаративний аналіз основних векторів розвитку екуменізму під впливом соціокультурних трансформацій; було висвітлено спільні віросповідні елементи християнських конфесій, котрі є ключовими у процесі конструювання основних діалогічних форм.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Andriyovsky, R. (2002–2003) Yevkharystiyna ekleziolohiia u pravoslavnomu sviti ХХ stolittia [Eucharistic ecclesiology in the Orthodox world of the twentieth century]. Alma mater (Journal of students of the Ukrainian Pontifical College of St. Jehoshaphat in Rome), (68), 25–29 [in Ukrainian].

Gisbrecht, E, & Tarabanov, N. (2020) Sovremennyj jekumenizm i prosveshhencheskij kul't razuma [Modern ecumenism and the educational cult of reason]. Bulletin of the Tomsk State University Philosophy. Sociology. Political science, (55), 70–77 [in Russian].

Gorokholinskaya, I. (2019). Demarkatsiia sekuliarnoho / postsekuliarnoho v suchasnii relihiinosti: filosofskyi ta bohoslovskyi dyskurs [Demarcation of the secular / postsecular in modern religion: philosophical and theological discourse]. Doctor`s thesis. Chernivtsi [in Ukrainian].

Gorokholinskaya, I. (2019). Suchasna yevropeiska relihiinist: synerhiia ratsionalnoho ta irratsionalnoho [Modern European religiosity: the synergy of rational and irrational]. Gileya: scientific bulletin, (145), 35–39 [in Ukrainian].

Dokumenty Druhoho Vatykanskoho Soboru (1962–1965): Konstytutsii, dekrety, deklaratsii. [Documents of the Second Vatican Council (1962–1965): Constitutions, decrees, declarations]. (2014). Lviv: Svichado [in Ukrainian].

Izluchenko, T. V. (2014). Social'no-filosofskij analiz dialogichnosti religioznogo soznanija [Socio-philosophical analysis of the dialogic nature of religious consciousness]. Candidate`s thesis. Krasnoyarsk [in Russian].

Kiselyov, O. (2009). Fenomen ekumenizmu v suchasnomu khrystyianstvi [The phenomenon of ecumenism in modern Christianity]. Kyiv: MP Drahomanov National Pedagogical University [in Ukrainian].

Kodeks kanonicheskogo prava [Code of Canon Law]. (2007). Moskva: Institute of Philosophy, Theology and History of St. Thomas [in Russian].

Kravtsov, I. (2013). Sankt-Peterburgskie religiozno-filosofskie sobranija (1901–1903): antiklerikalizm ili jekumenizm [St. Petersburg religious and philosophical meetings (1901–1903): anti-clericalism or ecumenism]. Bulletin of the Russian Christian Humanitarian Academy, (3), 343–350 [in Russian].

Osyka, Ja. M. (2014). Hristianskij jekumenizm kak proekt sakralizacii sovremennoj kul'tury [Christian ecumenism as a project of sacralization of modern culture. Science. Art. Culture, (4), 83–93 [in Russian].

Radetskaya, А. (2011). Jekumenizm i antijekumenizm v sovremennom pravoslavii [Ecumenism and anti-ecumenism in modern Orthodoxy]. Extended abstract of candidate`s thesis. St. Petersburg [in Russian].

Ratnikova, V. (2012). «Duhovnyj jekumenizm» kak jelement katolicheskogo jekumenizma ["Spiritual ecumenism" as an element of Catholic ecumenism]. Gramota, (3), 146–148 [in Russian].

Ratnikova, V. (2012). Katolicheskij jekumenizm i problema sovershenija obshhej Evharistii [Catholic ecumenism and the problem of the common Eucharist]. Gramota, (3), 148–151 [in Russian].

Strelkova, Y. O. (2019). Ekleziolohiia dialektychnoi teolohii: khrystotsentryzm, dialektyka, istoryzm [Ecclesiology of dialectical theology: Christocentrism, dialectics, historicism]. Gileya: scientific bulletin, (141), 141–146 [in Ukrainian].

U poshukakh yednosti khrystyian [In search of Christian unity]. (2008). Kyiv: Spirit and Letter [in Ukrainian].

Chikarkova, M. Yu. (2019). Evoliutsiia novitnoi khrystyianskoi teolohii: vid modernizmu do postmodernizmu [Evolution of modern Christian theology: from modernism to postmodernism]. Volyn Annunciation, (7), 355–372 [in Ukrainian].

Skriblyak, M. V. (2013). Pravoslavno-katolytskyi dialoh kintsia XVI – pochatku XVII stolit: postati ta providni tendentsii [Orthodox-Catholic dialogue of the late XVI – early XVII centuries: figures and leading trends]. Religion and Society, (1), 55–64 [in Ukrainian].

Elbakyan, E. (2011). Svetskoe prostranstvo kak uslovie mezhreligioznogo dialoga [Secular space as a condition of interreligious dialogue]. Religion and Society,1(5), 11–17 [in Russian].

Elbakyan, E. (2011). Dialog religij v svetskom prostranstve [Dialogue of religions in secular space]. Religious freedom, (16), 151–158 [in Russian].

Jenciklika Ioanna Pavla II ob jekumenicheskom sluzhenii Ut unum sint («Da budut vse edino») [Encyclical of John Paul II on the ecumenical ministry Ut unum sint ("Let all be one")]. (1995). URL: http://www.katolik.ru/dokumenty-vatikana/item/3575-entsiklika-ioanna-pavla-ii-ob-ekumenicheskom-sluzhenii-ut-unum-sint-da-budut-vse-edino. html [in Russian].


Переглядів анотації: 72
Завантажень PDF: 147
Опубліковано
2021-02-28
Як цитувати
Квік, А. (2021). Праксеологічний вимір екуменізму та його основні діалогічні форми. Науково-теоретичний альманах Грані, 24(2), 65-73. https://doi.org/10.15421/172115
Розділ
ФІЛОСОФІЯ