Політична безпека держави в умовах нестабільності міжнародно-політичного середовища

  • Олександр Висоцький Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: політична безпека, гуманітарна інтервенція, право на захист, демократія, ООН, безпековий дискурс, баланс сил

Анотація

Мета роботи полягає у визначенні поняття політична безпека в умовах сучасних загроз міжнародній безпеці. Актуальність дослідження питання політичної безпеки підтверджується недостатністю концептуалізації даного поняття як соціальними, так і політичними науками. В умовах сучасності відчувається необхідність дефініціювання зазначеного концепту у зв’язку зі змінами, що відбуваються у світі, зокрема на політичній арені. Політична безпека стосується організаційної стабільності держав, їх систем управління та ідеологій, що надають їм легітимності. У результаті дослідження виявлено, що поняття політичної безпеки досі залишається малодослідженим, підходи до його визначення змінюються відповідно до трансформації загальних поглядів на політичну науку і потребують уточнень та доповнень. За висновками встановлено, що питання взаємозв’язку між забезпеченням політичної безпеки і гуманітарної інтервенції тісно пов’язані між собою. Визначено, що сьогодні однією з ключових загроз міжнародній безпеці залишаються державні репресії, систематичне порушення прав людини та мілітаризація, що зумовлює необхідність зосередити увагу на політичній безпеці. Обґрунтовано, що характер цієї дискусії як у теоретичному, так і в практичному вимірі змінився внаслідок зміни політичного середовища безпеки. Доводиться, що політична безпека, гуманітарна інтервенція та право на захист залишаються важливою частиною дискурсу та практики міжнародної спільноти. Нова політика захисту від гуманітарних криз пронизана розбіжностями щодо права на втручання та захист. Трансформації загроз, що відбуваються на міжнародно-політичній арені, а також зміна характеру поняття безпеки демонструють анахронічність визначення поняття політичної безпеки, адже фактично кожного дня з’являються нові виклики глобальній світовій безпеці.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Acharya, A. (2001). Human security: East versus west. International Journal, 56, 442–460.

Amnesty International report 2000. Amnesty International. Retrieved from https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/0001/2000/en/.

Axworthy, L. (2004). A new scientific field and policy lens. Security Dialogue, 35, 348–349.

Bellamy, A. (2013). J. The responsibility to protect. In Paul D. Willaims, Security studies, , (pp. 486–502). London.

Bellamy, A. J. (2006). Whither the responsibility to protect? Humanitarian intervention and the 2005 world summit. Ethics & International Affairs, 20(2), 143–169.

Bellamy, A. J. (2010). Humanitarian intervention. The Routledge handbook of security studies. (pp. 428–438). London.

Bellamy, A. J., & Williams, P. D. (2011). The new politics of protection? Côte d'Ivoire, Libya and the Responsibility to Protect, 87 (4), 825–850.

Chandler, D. (2003). Cosmopolitan Paradox. CSD Bulletin, 10(2), 12–14.

Croft, S., & Hassan, O. (2015). Understanding the Arab Spring. Why the Social Sciences Matter. (pp. 161–175). London.

Department for Foreign Affairs and International Trade. (2002). Freedom from fear: Canada's foreign policy for human security. (p. 32). Ottawa.

Evans, G., & Sahnoun, M. (2001). The responsibility to protect: Report of the international commission on intervention and state Sovereignty. International Development Research Centre. (p. 32). Ottawa.

Fukuda-Parr, S. (2003). The Human Development Paradigm: Operationalizing Sen's Ideas on Capabilities. Feminist Economics, 9 (2–3), 301–317.

Hassan, O. (2015). Political security: from the 1990s to the Arab Spring. Contemporary Politics, 21 (1), p. 86–99.

UNDP. (1994). Human Development Report 1994. (p. 226). New York.

Jarvis, L. (2019). Toward a Vernacular Security Studies: Origins, Interlocutors, Contributions, and Challenges. International Studies Review, 21 (1), 107–126.

Ki-moon, B. (2013, September 16). Report on the alleged use of chemical weapons in the Ghouta area of Damascus. United Nations Secretary General. Retrieved from https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2013-09-16/secretary-generals-remarks-security-council-report-united-nations.

Lizza, R. (2011). The consequentialist: How the Arab Spring remade Obama's foreign policy. The New Yorker, pp. 5–6.

Owen, T. (2010). Human security: A contested concept. The Routledge handbook of new security studies. (pp. 39–49). London.

Paris, R. (2001). Human security: Paradigm shift or hot air? International Security, Cambridge, 26(2), 87–102.

Secretary-general presents his annual report to general assembly. United Nations. Retrieved from https://www.un.org/press/en/1999/19990920.sgsm7136.html.

The International Independent Commission on Kosovo. (2000). The Kosovo report: Conflict, international response and lessons learned. (p. 193). Oxford.

United Nations. Implementing the responsibility to protect. Retrieved from https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/report-of-the-secretary-general-implementing-the-responsibility-to-protect/.

United Nations World Summit 2005. Global Issues. Rerieved from https://www.globalissues.org/article/559/united-nations-world-summit-2005.

Young, J. W., & Kent, J. (2004). International relations since 1945. (p. 792). Oxford.


Переглядів анотації: 115
Завантажень PDF: 171
Опубліковано
2021-02-28
Як цитувати
Висоцький, О. (2021). Політична безпека держави в умовах нестабільності міжнародно-політичного середовища. Науково-теоретичний альманах Грані, 24(2), 13-23. https://doi.org/10.15421/172110
Розділ
ПОЛІТОЛОГІЯ