Міністерства Правди: формування та підтримка базових наративів інформаційними міністерствами так званих «ЛДНР»

  • Ірина Малик Національний університет «Львівська політехніка»
Ключові слова: наратив, інформаційна політика, ЛДНР, гібридна війна, контент, пропаганда

Анотація

Особливістю сучасного історичного періоду, в якому перебуває Україна є необхідність швидкого реагування на абсолютно донедавна незнайомі нові виклики та загрози. Як довів досвід останніх років, найважливішою складовою національної безпеки держави є інформаційна безпека. Нехтування загроз у цій сфері призводить до економічних катастроф, дипломатичних криз, військових конфліктів, війн, територіальних втрат. Інформаційні війни – це війни майбутнього, які мають безліч переваг над збройним вирішенням конфліктів: це і відносно менша економічна витратність, і анонімний характер ворога (що ускладнює контрдії), і відсутність інформаційних кордонів у сучасному глобалізованому світі, і неможливість встановити правила гри. Найпоширенішими методами реалізації поставленої мети в інформаційній війні є пропаганда, маніпуляція, дезінформація, диверсифікація суспільної свідомості. Поряд з цим однією з основних складових інформаційного протиборства є наратив, який покликаний комплексно формувати суспільну свідомість. Дане дослідження є продовженням вивчення інформаційного поля окупованих територій Донбасу, розпочатого у статті «Деякі аспекти гуманітарних викликів безпечних реінтеграційних процесів ТОТ ОРДЛО: роль ЗМІ». Метою дослідження є виокремлення та формулювання основних месиджів та наративів, що є базовими для сучасної інформаційної політики квазідержав ТОТ ОРДЛО. Задля реалізації поставленої мети необхідно виконати такі завдання:– виокремити сучасні теоретичні підходи для поняття «наратив»:– проаналізувати сайт «Міністерства інформації Донецької народної республіки» та «Міністерства зв’язку та масових комунікацій Луганської народної республіки»:– на основі аналізу контенту сайтів міністерств виокремити, та сформулювати основні наративи та месиджі, які є базовими для інформаційної політики на окупованих територіях.Гіпотеза: сучасна інформаційна політика, яку формулює квазівлада, не сприяє безпечній реінтеграції окупованих територій та формує у суспільній свідомості наративи, що працюють на зближення з РФ. З’ясовано основні новинні тематики та проекти, які реалізовують міністерства так званих «ЛДНР».. Детально досліджено тематику новин (проаналізований період – січень 2021 р.), котрі були згруповані у шість основних блоків. Встановлено відсоткову вагу кожного новинного блоку, що і було візуалізовано в роботі за допомогою графічного методу.На основі проведеного аналізу новинної стрічки міністерств так званих «ЛДНР», що відповідають за інформаційну політику, були виокремлені основні наративи, які працюють на формування суспільної свідомості в ТОТ ОРДЛО.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

“Bili zhuravli”[White storks]. Retrieved from http://podvig-dnr.ru [in Russian].

Karpylenko, V. A. (2014). Vykorystannia naratyviv u kognitybnykh strukturakh novyn [Rhetoric use in cognitive news structures]. Information society, 20, 9–11 [in Ukrainian].

Karpylenko, V. A. (2015). Funktsionuvannia naratyviv i osoblyvosti upravlinnia nymy v systemi komunikatsiy [Rhetoric functioning and peculiarities of its manamegent in the system of social communications]. Young Scientist, 2 (17) February, 549–552. Retrieved from http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/2/423.pdf [in Ukrainian].

“Ministerstva zviazku ta masovykh komunikatsiy Luhanskoyi narodnoyi respubliky” [Ministry of communication and mass communication of Luhansk People’s Republic]. Retrieved from https://mslnr.su [in Russian].

Ministerstvo informatsiyi DNR [Ministry of Information of Donetsk People’s Republic]. Retrieved from https://mininfodnr.ru [in Russian].

“Ministerstvo informatsiyi DNR” [Ministry of Information of Donetsk People’s Republic]. Retrieved from https://www.youtube.com/channel/UCTH3nTwj5EgsbXRA4QhOYDg [in Russian].

Myr Luhanshchyni. Novyny. [Peace to Luhansk Region. News] Retrieved from https://mir-lug.info/novosti/page/9/ [in Russian].

Ozhevan, M. (2014). Hlobalna viyna strategichnykh naratyviv: Vyklyky ta ryzyky dlia Ukrayiny [Global warfare with strategic rhetoric: challenges and risks for Ukraine]. Strategichni priorytety – Stratetic priorities, 4. Retrieved from http://ippi.org.ua/sites/default/files/ozevan.pdf [in Ukrainian].

Pocheptsov, H. H. (2012a, October 21). Kognityvni pidkhody do analizu informatsiynoho prostoru [Cognitive approaches to the analysis of informational space]. Detector media. Retrieved from https://ms.detector.media/manipulyatsii/post/5895/2012-10-21-kognityvni-pidkhody-do-analizu-informatsiynogo-prostoru/ [in Ukrainian].

Pocheptsov, H. H. (2012b). Kontrol nad rozumom [Control over mind]. Kyiv: Publishing house “Kyiv-Mohyla Academy” [in Russian].

Strategichni comunikatsiy v mizhnarodnykh vidnosynakh [Strategic communication in international relations]. (2019). Kyiv: Vadeks. Retrieved from http://stratcom.nuou.org.ua/wp-content/uploads/2019/10/SCvmegdunar.pdf.

“Trybunal” [Tribunal]. Retrieved from http://tribunal-dnr.ru [in Russian].

Vdovychyn, I. Ya., Uhryn, L. Ya., Shypunov, H. V. et al. (2015). Suchasna politychna leksyka: Encykloped. Slovnyk-dovidnyk [Modern political vocabulary: encyclopedic glossary]. Khoma N. M. (Ed.). Lviv: “Novyi Svit-2000” [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 94
Завантажень PDF: 135
Опубліковано
2021-01-31
Як цитувати
Малик, І. (2021). Міністерства Правди: формування та підтримка базових наративів інформаційними міністерствами так званих «ЛДНР». Науково-теоретичний альманах Грані, 24(1), 80-88. https://doi.org/10.15421/172108
Розділ
СОЦІОЛОГІЯ