Технологія політичного брендингу під час парламентської виборчої кампанії 2019 в Україні: аналіз успішних кейсів

  • Юлія Сліпецька Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: політичний бренд, партійний бренд, маркетингові технології, медіатизація політики, віртуалізація політики, партійна символіка, гасло, колористика

Анотація

Стаття присвячена вивченню особливостей та закономірностей формування партійних брендів, зокрема проаналізовано колористику, партійну символіку, ключові гасла та тенденції зміни основних брендів парламентських партій 2019 року. З’ясовано сутність поняття «політичний бренд» та «партійний бренд», визначено їхні характеристики та структуру. Стаття окреслює особливості процесів віртуалізації та медіатизації політики, вказуючи на місце політичного і партійного бренду у цих процесах. Автор окреслює особливості політичного брендингу як технології політичного маркетингу, аналізує технології формування та просування політичного та партійного бренду. Дослідивши практичний досвід використання політичного брендингу сучасними українськими політичними партіями під час парламентської виборчої кампанії 2019 року, автор вказує на успішні кейси та пояснює їх особливості.Встановлено. що партійний бренд є віртуальним соціальним феноменом, який створює у виборця відчуття приналежності до певної спільноти. З’ясовано, що до спільних ознак всіх партійних брендів можна віднести: наявність цілісних компонентів партійного бренду, гіпертрофований характер особистісного чинника при конструюванні та посуванні політичного і партійного бренду, використання технологій політичної реклами, кобрендингу та «зіркового бренду». Встановлено, що партійні бренди сучасних парламентських партій України можна визначити як ті, що впізнаються більшістю населення, мають схожу популярність як на локальному, так і на національному рівнях, мають потенціал до тривалого перебування у політичному просторі, постійно згадуються у ЗМІ. Виявлено,що відмінними рисами партійних брендів під час виборчої кампанії 2019 року є різні канали комунікації, в яких популяризується бренд, а також домінуюча технологія конструювання бренду.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

On advertising. (1996, July 3). No. 39. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80.

Eghorova, E., & Ghambashydze, Gh. Kak oformytj polytycheskoe prostranstvo yly tekhnologhyja sozdanyja partyjnogho brenda [How to design a political space or technology for creating a party brand]. Retrieved from https://psycho.ru/library/213 [in Russian].

Eghorova, E., & Ghambashydze, Gh. Nuzhen ly partyy dyzajner? [Does the party need a designer?]. Retrieved from http://sr.fondedin.ru/new/fullnews_arch_to.php?subaction=showfull&id=1095934223&archive=1095935540&start_from=&ucat=14& [in Russian].

Kazymyrchyk, L.V. (2014). Polytycheskyj brend kak ynstrument sovremennoj publychnoj polytyky na federaljnom y reghyonaljnom urovnjakh [Political brand as an instrument of modern public policy at the federal and regional levels]. Candidate`s thesis. Moskva [in Russian].

Khorishko, L. (2010). Partijnyj brend jak faktor tekhnologhizaciji politychnogho. Suchasna ukrajinsjka polityka [The party brand is a factor in the technological development of politics. Contemporary Ukrainian politics]. Polityky i politologhy pro neji – Politicians and political scientists about her, 21, 169–177 [in Ukrainian].

Kurban, O. V. (2014). Brend u systemi suchasnykh socialjnykh komunikacij [Brand in the system of modern social communications]. Informacijne suspiljstvo – Information coercion, 19, 56–58 [in Ukrainian].

Lisovsjka, M. (2012). Partijnyj brend jak zasib vplyvu na elektorat [Party brand as a means of influencing the electorate]. Politychnyj menedzhment – Political management, 1–2, 153–161 [in Ukrainian].

Medvedev, M. Paralleljnoe pozycyonyrovanye v yzbyrateljnoj kampanyy 2003 ghoda [Parallel positioning in the 2003 election campaign]. Retrieved from http://www.novopol.ru/print-text128.html.

Novakova, O. V., Aghafonova, Gh. S., Mojisejeva, A. S., & Strunin, P. A. (Ed.). (2014). Politychni partiji: teorija ta funkcionaljni praktyky [Politychni partiji: theory and functional praktyky]. Lughansjk: Vyd-vo SNU im. V. Dalja [in Ukrainian].

Pushkareva, Gh.V. (2002). Polytycheskyj menedzhment [Political management]. Moskva: Delo [in Russian].

Solovj'ev, A. Y. (2006). Polytologhyja: Polytycheskaja teoryja, polytycheskye te Medvedev M. Paralleljnoe pozycyonyrovanye v yzbyrateljnoj kampanyy 2003 ghoda [Political Science: Political Theory, Political Te Medvedev M. Parallel Positioning in the 2003 Electoral Campaign]. Moskva: Aspekt Press. Retrieved from http://www.novopol.ru/print-text128.html [in Russian].


Переглядів анотації: 159
Завантажень PDF: 141
Опубліковано
2021-01-31
Як цитувати
Сліпецька , Ю. (2021). Технологія політичного брендингу під час парламентської виборчої кампанії 2019 в Україні: аналіз успішних кейсів . Науково-теоретичний альманах Грані, 24(1), 18-26. https://doi.org/10.15421/172102
Розділ
ПОЛІТОЛОГІЯ