Суб’єкти політичних трансформацій: зарубіжний досвід та українська практика

  • Володимир Пермінов Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: суб’єкти політичних трансформацій, політичні зміни, інституційне середовище, демократичний транзит, еліти, демократизація, лідери, реформи, «нові медіа»

Анотація

У статті розглянуто образ проактивного політичного середовища трансформацій, який є поширеним за допомогою медіа і формує базу легітимності лідерів та довіри до неї. Обґрунтовано пріоритети всезагальної модернізації на рівні окремих держав.Метою даної статті є з’ясування особливостей діяльності суб’єктів політичних трансформацій на тлі зарубіжного досвіду та української практики. Методи дослідження. Використано структурно-функціональний метод для аналізу диверсифікації владного контролю та втрата окремими політичними суб’єктами трансформаційної «спеціалізації»; метод порівняння застосований для встановлення вектору модернізаційних реформ політичного устрою та формулювання певних вимог і підходів до ідентифікації суб’єктів трансформацій; метод ретроспективної реконструкції для аналізу модифікації поведінки суб’єктів трансформації, керуючись інтересами реалізації ефективності управління більше, ніж програмними аспектами реалізації модернізацій них реформ.Результати. Дано оцінку рівня успішності модернізації в умовах трансформаційної демократії, яка є можливою лише за умови рівної зацікавленості всіх суб’єктів політичної діяльності. Доведено, що контекст модернізації суб’єктів політичних трансформацій у трансформаційних країнах потребує умов для повного розкриття. Акцентовано увагу на новий вимір функціонування суб’єктів політичних трансформацій полягає у їх відображенні та більшій прозорості та підконтрольності владі громадськості у демократичних та перехідних країнах. Розкрито механізми визначення напрямків еволюції суб’єктів політичних трансформацій у рамках функціонування новітніх медіа. Відзначено специфіку здатності еліт впливати на зміну соціальної та економічної ситуації як одного з повідних свідчень їх зв’язку з процесами всередині суспільства та інформаційної складової модернізації. Запропоновано обґрунтування значення поінформованості щодо регулятивної діяльності еліт та їх впливу на ситуацію означає певне упереджене ставлення щодо певних політичних сил, як одного з базових процесів інституалізації сучасних політичних трансформацій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Brusylovska, O. I. (2013). Dynamika politychnykh transformatsii na postradianskomu prostori: tsili ta modeli tranzytu [Dynamics of political transformations in the post-Soviet space: goals and models of transit]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Sotsiolohiia i politychni nauky – Bulletin of Odessa National University. Sociology and Political Science, 18 (2(3)), 110–115 [in Ukrainian].

Holovenko, V. A. (2012). Mozhlyvosti vplyvu orhanizatsii hromadianskoho suspilstva na transformatsiiu politychnoi kultury, sotsialnoi mobilnosti ukrainskoho sotsiumu [Possibilities of the influence of civil society organizations on the transformation of political culture, social mobility of Ukrainian society]. Ukrainskyi sotsium – Ukrainian society, 1, 183–200 [in Ukrainian].

Kalynovskyi, Yu. Yu. (2013). Vzaiemoobumovlenist politychnykh transformatsii ta stanovlennia pravovoho suspilstva v Ukraini: tsinnisnyi vymir [Interdependence of political transformations and the formation of legal society in Ukraine: a value dimension]. Suchasne suspilstvo – Modern society, 1, 5–13 [in Ukrainian].

Kasap, Ye. O. (2011). Ideolohichni transformatsii politychnykh partii v Ukraini [Ideological transformations of political parties in Ukraine]. Naukovi pratsi Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly. Ser. : Politolohiia – Scientific works Petro Mohyla Black Sea State University. Ser. : Political Science,155 (143), 71–75 [in Ukrainian].

Lebedieva, V. K., & Tarasevych, V. N. (2013). Politychna ekonomiia v epokhu hlobalnykh transformatsii [Political economy in the era of global transformations]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 1, 93–94 [in Ukrainian].

Pashyna, N. P. (2013). Demokratychna transformatsiia suspilstva ta rol politychnoi identychnosti v tsomu protsesi [Democratic transformation of society and the role of political identity in this process]. Visnyk Mariupolskoho derzhavnoho universytetu. Ser. : Istoriia. Politolohiia – Bulletin of Mariupol State University. Ser. : History. Politology, 6, 132–139 [in Ukrainian].

Sribna, T. (2009). Transformatsiia politychnykh rezhymiv Ukrainy i Polshchi [Transformation of political regimes of Ukraine and Poland]. Naukovi pratsi Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly – Scientific works Petro Mohyla Black Sea State University. Ser. : Politology. Ser. : Politolohiia, 122 (109), 85–87 [in Ukrainian].

Stepanenko, S. V. (2012). Sotsialni transformatsii: stratehichni pidkhody do formuvannia i realizatsii innovatsiinoi polityky Ukrainy [Social transformations: strategic approaches to the formation and implementation of innovation policy in Ukraine]. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia – Theory and practice of public administration, 2, 64–71 [in Ukrainian].

Uzun, Yu. V. (2013). Suchasni transformatsii stratehii mizhkulturnoi vzaiemodii: shchodo problemy efektyvnosti politychnoho vtilennia kontseptsii multykulturalizmu [Modern transformations of strategies of intercultural interaction: on the problem of efficiency of political embodiment of the concept of multiculturalism]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Sotsiolohiia i politychni nauky – Bulletin of Odessa National University. Sociology and political science, 18 (2(3)), 41–52 [in Ukrainian].

Arceneaux, K., Johnson, M., Lindstädt, R., & Ryan, J. (2016). The Influence of News Media on Political Elites: Investigating Strategic Responsiveness in Congress. American Journal of Political Science, 60, 15–29.

Folks, J. (2013) The Growing Tyranny of the Political Elite. Retrieved from http://www.americanthinker.com/articles/2013/02/the_growing_tyranny_of_the_political_elite.html

Mondal, P. (2003). Political Elite: Concept, Orientations and Role in Social Change. Retrieved from http://www.yourarticlelibrary.com/politics/political-elite-concept-orientations-and-role-in-social-change/39204/


Переглядів анотації: 81
Завантажень PDF: 64
Опубліковано
2020-12-30
Як цитувати
Пермінов, В. (2020). Суб’єкти політичних трансформацій: зарубіжний досвід та українська практика . Науково-теоретичний альманах Грані, 23(12), 87-94. https://doi.org/10.15421/1720115
Розділ
Стаття